Atama logotip
EN

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni do treh delovnih dni

V sklopu odpravljanja posledic korona virusa je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki v 20. členu uvaja novo pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni. 

Do sedaj je zaposleni v primeru bolezni poklical/obiskal svojega osebnega zdravnika in uveljavljal bolniško odsotnost (z elektronskim bolniškim listom). Z zakonom ZZUOOP pa lahko zaposleni koristi kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni do največ treh zaporednih delovnih dni, brez obiska zdravnika oziroma bolniškega lista, kadar sam presodi, da ni sposoben za delo zaradi bolezni. V času uveljavljanja pravice zaposleni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ter se ne sme gibati izven kraja svojega bivanja.

bolniška

Pravico lahko uveljavljajo zaposleni, ki so v zavarovanje vključeni na podlagi sklenjenega delovnega razmerja (torej ne velja za: zavarovance, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost; družbenike zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe; vrhunske športnike in šahiste; kmete; zavarovane osebe, zaposlene pri tujih delodajalcih, vključene v obvezno zavarovanje v RS).

Pravico lahko uveljavlja samo enkrat do 31.12.2020 – v kolikor ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlade RS.

Kako zaposleni uveljavlja pravico?

Zaposleni je dolžan obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti in sicer v PISNI obliki (lahko tudi preko elektronske pošte). Zaposleni o odsotnosti NE obvešča svojega zdravnika, niti ne uveljavlja bolniškega staleža. Podlaga za izplačilo ni bolniški list, vendar obvestilo, ki ga pošlje delodajalcu. Nadomestilo je refundirano iz strani državnega proračuna (ZZZS).

Kaj v primeru, ko se stanje po treh dneh ne izboljša?

Zaposleni obvesti osebnega zdravnika o bolezni. Če zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Prvi dan zadržanosti od dela je tako prvi dan odsotnosti. Osebni zdravnik sam opredeli razlog zadržanosti od dela za celotno obdobje, pri čemer ni nujno, da je razlog »bolezen«, lahko je to katerikoli razlog (npr. poškodba izven dela, nega, izolacija idr.).

Posebnosti


Potrebujete pomoč na kadrovskem področju? Smo specialisti na področju kadrovanja in pomagamo vam lahko pri še tako zapletenih kadrovskih vprašanjih in izzivih.

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve