Atama logotip
EN

Spodbude delodajalcem pri zaposlovanju

Kljub ukrepom, ki jih prinaša interventni zakon zaradi vpliva Covid-19, so delodajalcem še vedno na voljo različne spodbude pri zaposlovanju.


Zaposli.me

Možnost pridobitve subvencije za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let pod določenimi pogoji.

Subvencija znaša med 416 in 666 EUR na mesec.

Pogoj: zaposlitev osebe za najmanj 12 mesecev brez prekinitve.Trajno zaposlovanje mladih

Subvencija za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30 letom, ki jih napoti zavod in imajo stalno prebivališče v zahodni Sloveniji.

Subvencija znaša 208 EUR na mesec.

Pogoj: delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, prejemanje subvencije največ 24 mesecev.Zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Subvencije za zaposlitev oseb, ki so udeležene v programu Učne delavnice ali so ga zaključile.

Subvencija znaša 740 EUR na mesec

Pogoj: zaposlitev za najmanj 6 mesecev neprekinjenoJavna dela 2020

Sofinanciranje stroškov zaposlitve neprofitnim delodajalcem za brezposelne, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.Delna oprostitev prispevkov za starejše

Delodajalci ste oproščeni plačila prispevkov delodajalca v višini 30% za zaposlene, ki so dopolnili 60 let starosti.Vračilo prispevkov delodajalca

Delodajalci lahko uveljavite vračilo prispevkov delodajalca. Pogoj je da prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta straosti.

Osebe morajo ostati zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno.Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Delodajalci lahko znižate davčno osnovo v višini 45% plače zaposlene osebe. Olajšavo je moč uveljavljati prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev.

Do ukrepa ste upravičeni, če za nedoločen čas zaposlite osebo mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let, ki je najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje.Davčna olajšava za zaposlovanje invalidov

Delodajalci lahko znižate davčno osnovo v višini od 50 do 70% izplačane plače zaposlene osebe, ki ima status invalida ali so gluhe osebe.