Atama logotip
EN

Različni zneski izplačanega regresa pri istem delodajalcu

V praksi se večkrat pojavlja vprašanje, ali lahko delodajalec svojim zaposlenim izplača različne zneske regresa. Zakon tega ne prepoveduje, je pa potrebno upoštevati nekatere zakonske določb

Minimalni znesek regresa

Delavec mora (v primeru, da je zaposlen celo koledarsko leto) prejeti regres najmanj v višini minimalne plače.

Enaka obravnava delavcev

1. odstavek 6. člena Zakona o delovnih razmerjih navaja, da mora delodajalec zaposlene obravnavati enako ne glede na narodnost, raso, etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.

Kalkulator
Glede na navedeno bi delodajalec lahko odredil izplačilo različnih zneskov regresa, pri čemer bi moral biti pozoren, da takšno izplačilo ni posledica diskriminacije zaposlenih.

V sami sodni praksi ni zaslediti informacij o spornosti različnega izplačila. Zakon o javnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 je navajal različno izplačilo regresa javnim uslužbencem na podlagi plačnih razredov.

V primeru, da se delodajalec odloči izplačevati različne zneske regresa je izredno pomembno, da ima to pisno opredeljeno. Natančni kriteriji za določanje morajo tako biti opredeljeni v kolektivni pogodbi ali internih aktih delodajalca. Z navedenimi kriteriji morajo biti seznanjeni vsi delavci.

Tanja Šket

Atama d.o.o.

 

Potrebujete pomoč pri kadrovskih opravilih v podjetju? Vam težave povzročajo plačni sistemi in razumevanje obsežne zakonodaje v Sloveniji? V Atami vam lahko strokovno in uspešno uredimo omenjena področja in za vas spremljamo vse relevantne informacije. Pišite nam na info@atama.si in za vas bomo pripravili najboljšo rešitev.