Atama logotip
EN

Pogodba za določen čas

Sklepanje pogodb o zaposlitvi je temelj kadrovske službe. In ker je ta »edinstven dokument« tisti, ki opredeljuje celotno razmerje med delavcem in delodajalcem, predstavlja mnoge tegobe tako za kadrovike kot tudi delavce.  

Čeprav Zakon o delovnih razmerjih natančno opredeljuje vse pravice in dolžnosti pogodb o zaposlitvi, pa je ravno na tem področju še vedno največ dilem in vprašanj, še posebej kadar govorimo o pogodbah o zaposlitvi za določen čas.  

V članku vam predstavljamo nekaj najpogostejših vprašanj, ki se porajajo tako kadrovikom kot tudi delavcem. 

Ali je pogodba za določen čas lahko sklenjena za daljše obdobje od dveh let?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec ne sme skleniti ene oziroma več zaporednih pogodb o zaposlitvi (za isto delo) za obdobje daljše od dveh let.  

Zakon prav tako opredeljuje izjeme, kjer je pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklenjena za daljše obdobje.

Te so:

Ali je po preteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu res potrebno izplačati odpravnino?  Pogodba za določen čas

Da, v kolikor pogodba NI bila sklenjena z razlogom: 

V kolikor delavec po poteku pogodbe zavrne ponujeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, prav tako ni upravičen do izplačila odpravnine. Delavcu tudi ni potrebno izplačati odpravnine, če se po preteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri delodajalcu zaposli za nedoločen čas.  

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca zadnjih treh mesecev. V kolikor je bila pogodba sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove. Za več kot eno leto zaposlitve se odpravnina poveča še v višini sorazmernega dela za vsak mesec dela nad enim leto. 

V času porodniškega dopusta se delavki izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Ji je zaradi posebnega pravnega varstva staršev potrebno pogodbo podaljšati?

Ne. Pogodba o zaposlitvi se je iztekla, kar ni enako odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na kar se nanaša posebno pravno varstvo. Enako velja za delavce, ki so odsotni zaradi bolniškega staleža.  

Je potrebno delavca opozoriti na iztek pogodbe?  

Zakon o delovnih razmerjih sam po sebi ne navaja obveznosti delodajalca, da bi moral obvestiti delavca o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Dobra praksa delodajalca pa je, da delavca opozori o izteku pogodbe, mu poda informacije o morebitni sklenitvi nove pogodbe oziroma nadaljnji zaposlitvi (pozor: delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred predvideno sklenitvijo!) 

Kaj, če delavec po preteku pogodbe za določen čas vseeno nadaljuje z delom?  

V kolikor delavec ostane na delu po poteku časa pogodbe o zaposlitvi, se smatra, da je delavec sklenil pogodbo za nedoločen čas. Na strani delodajalca je, da spremlja stanje oziroma veljavnost pogodb o zaposlitvi za določen čas in skrbi za urejeno kadrovsko dokumentacijo in personalno mapo delavca. 


Želite pridobiti mnenje neodvisnega kadrovskega strokovnjaka, ali je vaša kadrovska dokumentacija skladna s predpisi in zakoni? Ponujamo vam Kadrovski pregled, kjer preverimo in opredelimo stanje vaše kadrovske evidence. Za več informacij nas kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev, ki bo kar najbolj optimalna za vas in vaše podjetje.  

 
Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve