Atama logotip
EN

Letni dopust

Ena izmed pravic delavca ob sklenitvi delovnega razmerja je tudi pravica do letnega dopusta. In čeprav so pravice in dolžnosti (tako delodajalca, kot tudi delavca) podrobno opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah, pa v praksi še vedno prihaja do nesoglasij. V članku predstavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore na temo letnega dopusta.

Ob tem delodajalci ne pozabite – najkasneje do 31. marca morate svoje zaposlene pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Koliko je minimalno število dni dopusta?

Minimalni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov; odvisno pa je od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Tako nekdo, ki dela 4 dni na teden pridobi pravico do dopusta v višini najmanj 16 dni, nekdo, ki opravlja delo 6 delovnih dni pa najmanj 24 dni dopusta. V praksi je najpogostejši pet dnevni delovnik, kar pomeni najmanj 20 dni dopusta.

Kateri so dodatni dnevi dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih?

Starejši delavec 3 dni
Invalid  3 dni
Delavec z najmanj 60 odstotno telesno okvaro 3 dni
Delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 3 dni
Delavec, ki ima otroka mlajšega od 15 let 1 dan
Delavec, mlajši od 18 let starosti 7 dni

Tudi nočnemu delavcu pripada dodatni dopust, število dni pa je odvisno od kolektivne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi.luggage-1436515 1280

Delavec nima sklenjenega delovnega razmerja za celo koledarsko leto. Koliko dopusta mu pripada? 

V kolikor delavec in delodajalec v koledarskem letu nimata sklenjenega delovnega razmerja za celo koledarsko leto, delavcu pripada sorazmerni del dopusta za vsak dopolnjen mesec dela. Če prikažem na konkretnem primeru – če ima delavec sklenjeno pogodbo za 6 mesecev, na letni osnovni pa mu pripada 20 dni dopusta – delavcu pripada 6/12 dopusta (v našem primeru torej polovica), kar znaša 10 dni.


Mora delavec res koristiti dva tedna dopusta v strnjenem nizu?

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.
Ob tem naj dodamo, da delavcu ki ima šoloobveznega otroka pripada pravica do koriščenja dopusta v trajanju enega tedna v času šolskih počitnic.


Lahko delavec prenese dopust iz prejšnjega leta in do kdaj ga mora izrabiti? 

Delavec je dolžan dopust izkoristiti v tekočem letu, delodajalec pa mu je to dolžan omogočiti. Le ob dogovoru z delodajalcem lahko delavec dopust prenese v naslednje koledarsko leto – a pozor, neizrabljen dopust je potrebno izkoristiti do 30.06.; v kolikor delavec dopusta v tem času ne izkoristi, mu le ta zapade. Le v primerih odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, lahko dopust koristi do 31. decembra.

Kaj, če delavec ne želi koristiti dopusta?

Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, je neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.


Kdaj delavcu pripada t.i. »izredni dopust«?

V tem primeru govorimo o pravici do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin. Zakon o delovnih razmerjih navaja naslednje razloge, kjer ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan:
• lastna poroka,
• smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
• smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
• hujša nesreča, ki zadane delavca,
• spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan. 

Pri tem ne pozabite preveriti kolektivne pogodbe, ki zavezuje podjetje, saj je lahko na ravni posamezne panoge določena pravica do daljšega števila dni plačane odsotnosti z dela, prav tako lahko navaja dodatne razloge za odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin.

Ali lahko delodajalec odredi dopust delavcu?

Po Zakonu o delovnih razmerjih lahko delavec koristi zgolj 1 dan (določene kolektivne pogodbe določajo več dni) po svoji izbiri, pri čemer mora delodajalca o tem obvestiti najmanj 3 dni prej. Za ves preostali dopust potrebuje odobritev delodajalca. To pomeni, da praviloma lahko delodajalec enostransko odredi dopust delavcu.

Trenutno najpogostejše vprašanje pa je, ali lahko zaradi razglašene epidemije delodajalec odredi koriščenje dopusta oziroma za čas, ko zanj nima dela. Kot pojasnjuje odredba »Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2« naj se delodajalec predhodno seznani oziroma posvetuje z delavcem o možnostih izrabe in okoliščinah, ki jih mora delodajalec upoštevati pri izrabi letnega dopusta.


To je le nekaj izmed vprašanj, ki jih pogosto prejmemo tako iz stani delavcev, kot tudi podjetij. V kolikor bi imeli dodatna vprašanja, vas vabim, da nam ga zastavite v rubriki Odgovarjamo na vaša vprašanja.


Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve