Atama logotip
EN

Kadrovsko leto

Vsi, ki delate na kadrovskem področju, veste, da so skozi celotno koledarsko leto obveznosti, na katere ne smete pozabiti. V spodnji tabeli lahko preverite, katere so in do kdaj jih je potrebno opraviti.

NALOGE

DO KDAJ?

Poročilo o prejemkih za preteklo leto Do konca januarja za preteklo leto.
Obvestilo o odmeri letnega dopusta           Do konca marca za tekoče leto.
Izplačilo regresa Do 1. julija za tekoče leto (le v primeru nelikvidnosti in če to dopušča kolektivna pogodba dejavnosti, najkasneje 1. novembra)
Konec leta preverimo, katerim delavcem (kandidati, ki so se zaposlili v drugi polovici leta / so na novo sklenili pogodbo) je potrebno še izplačati pripadajoči regres.
Prenos dopusta Zaposlenim omogočimo koriščenje do 30. junija (oz. v primeru bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi nege in varstva otroka do 31.12.)
Plan dela V kolikor narava dela zahteva neenakomerno razporeditev delovnega časa ali planiranje dela po nestandardnem urniku, moramo v začetku leta izdelati plan dela za koledarsko leto oz delovni koledar leta, ki naj vsebuje delovne dneve, morebitne kolektivne dopuste, …
Dokumenti, katerih veljavnost traja omejen čas Zdravniški pregledi, delovna dovoljenja, pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ostali dokumenti z časovno omejeno veljavnostjo, …. Sproti spremljamo in urejamo (najbolje, da tudi sproti pripravljamo opomnike oziroma vodimo posebno evidenco tovrstnih dokumentov). 

Kadrovanje je eden izmed pomembnejših poslovnih procesov v podjetju in znanja z omenjenega področja ni nikoli dovolj. Ker se zavedamo, kako kompleksno in zahtevno je kadrovsko področje, smo za vas pripravili Kadrovsko šolo, kjer lahko pridobite ali osvežite znanja, ki jih mora imeti vsak kadrovik. 

 

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve