Atama logotip
EN

Poročilo o prejemkih za leto 2019

Vsi delodajalci ste do konca januarja 2020 dolžni poslati pisno obvestilo svojim zaposlenim o njihovih prejemkih za leto 2019. Ta jim lahko pomaga pri izračunu dohodnine, ki jo bo potrebno plačati oziroma, ki bo povrnjena.

Pripraviti je torej potrebno poročilo o prejemkih zaposlenim in zaposlenim do konca januarja posredovati obvestila.


Študentje, ki so v letu 2019 opravljali delo preko napotnice, morajo s strani študentskega servisa prav tako do konca januarja 2020 prejeti izpis prejemkov.