Atama logotip
EN

5 stvari na katere ne pozabite ob koncu kadrovskega leta

Leto se bliža h koncu in posledično imamo kadroviki še nekaj obveznosti, katere je potrebno urediti. Preverite, katerih 5 stvari ne smete pozabiti preveriti in urediti ob koncu (kadrovskega) leta.

1. Preverite, ali so vsi zaposleni prejeli regres v deležu, ki jim pripada. V kolikor ga niso prejeli, le tega izplačajte do konca leta. kadrovsko leto

2. Preverite stanje dopusta zaposlenih. Če ga niso izkoristili v celoti, jim koriščenje prenesenega dopusta omogočite do 30.06.2020 oziroma ob daljši odsotnosti (odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka) do 31.12.2020. V kolikor imate v podjetju stalno prakso kolektivnega koriščenja dopusta, termine pravočasno sporočite zaposlenim.

Prav tako ponovno preverite kriterije dopusta, ali se je morda kateremu zaposlenemu povečalo / zmanjšalo število dni dopusta (delovna doba, starost otrok, ...).   

3. Preglejte razpored dela prostih dni zaradi praznikov, ter kako le ti vplivajo na delovni proces. Prav tako pripravite plan dela (upoštevaje morebitno potrebo po neenakomerno razporejenem delovnem času).

4. Pripravite poročilo o prejemkih zaposlenih in zaposlenim do konca januarja posredujte obvestila.

5. Preverite dokumente z omejeno veljavnostjo - zdravniške preglede, delovna dovoljenja, pogodbe o zaposlitvi za določen čas ipd. in si pripravite ustrezne opomnike v prihodnjem letu.

Želimo vam uspešno leto 2020! 

Bi želeli pridobiti več znanja na kadrovskem področju? Udeležite se naše Kadrovske šole, kjer boste pridobili praktična znanja s področja kadrovanja in zaposlovanja.

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve