Atama logotip
EN

Odsotnost z dela brez nadomestila plače oziroma »neplačan dopust«

Nemalokrat se zgodi, da zaposleni izrazi željo po t.i. neplačanem dopustu, saj je svoj redni dopust že izkoristil. Pogosto je tudi prepričanje, da je do njega upravičen, saj delodajalec s tem tako nima nikakršnih stroškov. Je temu res tako?
 
Zakon o delovnih razmerjih ne definira neplačanega dopusta, ga pa urejajo nekatere kolektivne pogodbe. Zaposleni lahko zaprosi za odsotnost z dela brez nadomestila plače zaradi razlogov, navedenih v kolektivni pogodbi, ki zavezuje njegovega delodajalca, vendar je dogovor o koriščenju na strani delodajalca in zaposlenega. Kadar organizacija dela oziroma zahteve delovnega procesa ne dopuščajo (daljše) odsotnosti, delodajalec lahko prošnjo zavrne. 

Kaj pa stroški neplačanega dopusta? coins-948603 1280

Morda se sprva sliši, da delodajalec zaradi neplačanega dopusta nima nikakršnih stroškov – a mišljenje »če delavcu ni potrebno izplačati plače, ni stroškov«, ni pravilno. 

Delodajalec v času odsotnosti z dela brez nadomestila plače, zaposlenega ne odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj! Tako je še vedno dolžan plačevati prispevke za socialna zavarovanja zaposlenega. Prav tako mora tudi zaposleni plačati svoje prispevke od bruto plače, ki bi jo dobil, če bi delal.

Kaj torej storiti?

Kadar delodajalec zaposlenemu odobri neplačano odsotnost, je zelo pomembno, da skleneta pisni dogovor, kjer opredelita vse posebnosti koriščenja. Obvezno naj zapišeta dogovorjeni čas trajanja odsotnosti, ter na kakšen način bosta poračunala vse prispevke za socialno varnost. Možen je tudi dogovor, da bo zaposleni poravnal vse prispevke, tudi tiste, ki jih sicer plačuje delodajalec. Na kakšen način in v kakšnem roku, pa je stvar njunega dogovora. 

Kadrovska dokumentacija, kot je dogovor o neplačanem dopustu, mora biti skrbno in natančno opredeljena. Želite pridobiti dodatna znanja iz področja kadrovanja in zaposlovanja? Prijavite se na Kadrovsko šolo. 

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve