Atama logotip
EN

Ali morajo študenti opraviti zdravniški pregled in varstvo pri delu?

Večkrat se pojavi dilema ali morajo tudi študenti opraviti zdravniški pregled in varstvo pri delu.

Delodajalci so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžni delojemalcem zagotoviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.

Usposabljanje se ne opravi le ob sklenitvi novega delovnega razmerja, temveč tudi ob razporeditvi na drugo delovno mesto. Ali pa na primer ob uvajanju nove tehnologije ali novih delovnih sredstev ter ob vseh spremembah v delovnem procesu, ki s seboj prinašajo spremembe na področju varnosti pri delu.

ZDR-1 v 28. členu določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravniški pregled, v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

ZVZD-1, v katerem so opredeljene pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, pa v 36. členu določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravniške preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Ob tem opozarjamo, da je delavec po ZVZD-1:

Na zdravniški pregled je torej delodajalec dolžan napotiti tudi študente in dijake oziroma osebe, ki zanj delajo denimo prek avtorske ali podjemne pogodbe.

Omenjeni pravilnik (ZDR-1) v 5. členu določa tudi, da predhodni zdravniški pregled opravi delavec:

Da bi se izognili nevšečnostim, je poznavanje zakonodaje ključnega pomena za vaše podjetje. Glede na to, da smo uveljavljeni strokovnjak na tem področju že več kot 20 let, vam lahko z našimi storitvami pomagamo v vseh fazah vašega zaposlitvenega cikla. Kontaktirajte nas na edmond@atama.si ali pa na 01 2300 865.

Edmond Široka