Atama logotip
EN

Prestajanje zaporne kazni in zaposlitev

Kadrovanje obsega veliko več, kot je na prvi pogled videti – mogoče se laičnemu človeku zdi, da je enostavno in sila preprosto, vendar temu ni tako. Kadroviki se mnogokrat srečujemo z različnimi izzivi – vse od zaposlitve pravega kandidata do tistih manj prijetnih nalog, kot so prenehanje zaposlitve, še posebej kadar obe strani nista sporazumni.

Eden izmed izzivov delodajalca je, ko gre obstoječi sodelavec na prestajanje zaporne kazni. prestajanje zaporne kazni

Kaj storiti v tem primeru?

Najbolj pomemben je čas prestajanja zaporne kazni, kajti od tega je tudi odvisno, kako boste v takšnem primeru pravilno postopali. V kolikor zaposleni zaradi zaporne kazni dela ne mora opravljati 6 mesecev ali manj, mu pogodbe o zaposlitvi ne smete odpovedati. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, 53. člen) lahko pogodbo v tem primeru izredno odpoveste le v primeru, v kolikor imate za to upravičene razloge, na primer, če bi zaposleni oškodoval vas, kot delodajalca, in bi s tem huje kršil pogodbo o zaposlitvi.

Če razlogov za izredno odpoved nimate, zaposlenemu izdate suspenz pogodbe o zaposlitvi. Zaposlitev v tem času miruje, kar pomeni, da mirujejo tako pogodbene kot druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.

Delavcu v času trajanja suspenza niste dolžni zagotavljati plače, saj dela ne opravlja. S tem razlogom ga v času suspenza odjavite iz obveznih socialnih zavarovanj. Prav tako delavec v času suspenza ni upravičen do letnega dopusta in regresa. Kot delodajalec v času suspenza zaradi delavca nimate nobenih stroškov.

Ko delavec zaporno kazen prestane, se mora v roku petih dni vrniti na delo – s tem dnem se tudi preneha suspenz pogodbe. Če se delavec v predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo, mu lahko izdate izredno odpoved.

Kaj pa če zaporna kazen traja več kot 6 mesecev?

V tem primeru delavcu podate izredno odpoved pogodbe. Delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko začne prestajati zaporno kazen.

Delavcu lahko ob uvedbi postopka izredne odpovedi prepoveste opravljati delo (za čas trajanja postopka). V času prepovedi opravljanja dela ima delavec pravico do nadomestila plače v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi.


Se soočate z podobnimi dilemami in specifičnimi vprašanji glede kadrovanja ali zaposlovanja? Na trgu dela smo prisotni že več kot 20 let in imamo mnogo izkušenj in znanj, s katerimi vam lahko v še tako težavnem primeru svetujemo. V kolikor vas kadrovsko svetovanje zanima, vas vabim, da nam opišete svojo težavo ali dilemo in v kratkem vas bomo kontaktirali.

 

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve