Atama logotip
EN

Poklicna rehabilitacija

Poklicna rehabilitacija omogoča invalidom II. in III. kategorije, da se strokovno, fizično in psihosocialno usposobijo za poklic ali delo. Namen rehabilitacije je, da se invalid lahko ustrezno zaposli in (ponovno) vključi v delovno okolje.

Postopek pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije lahko prične invalid na svojo zahtevo, ali pa po predlogu osebnega oziroma imenovanega zdravnika. Postopek se lahko prične tudi na predlog izvajalca medicine dela, vendar le ob soglasju osebnega zdravnika. poklicna rehabilitacija

Možni sta dve obliki poklicne rehabilitacije.

Invalid lahko še naprej opravlja isto delo ali poklic (kot ga je opravljal pred nastankom invalidnosti) s prilagoditvijo delovnega mesta z ustreznimi tehničnimi pripomočki, ki mu omogočajo opravljanje dela.

Če prilagoditev ni izvedljiva, se lahko invalid usposobi za drug poklic ali delo, na sledeče načine:
- s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem,
- s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu oziroma v drugih oblikah delovnega usposabljanja,
- z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja,
- z izobraževanjem ob delu z vašim soglasjem, če se boste usposabljale za drugo delo, ki ga boste opravljali polni delovni čas.

Poklicno rehabilitacijo zagotavlja delodajalec, v kolikor je bila oseba ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju. Če ni bila, rehabilitacijo zagotovi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. 

Stanje invalidnosti se ugotavlja s kontrolnimi pregledi, ki so natančneje opisani v 94. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).                                                                 

Zaposlujete invalide in potrebujete pomoč pri kadrovskih vprašanjih? Mi vam pri tem lahko pomagamo.  Sporočite nam vašo težavo in v kratkem vas bomo kontaktirali. 

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve