Atama logotip
EN

Opomnik: izplačilo regresa za leto 2019

Ob sklenitvi delovnega razmerja, delavec pridobi pravico do letnega dopusta. Toliko kot je upravičen do dopusta, je v enakem deležu upravičen tudi do regresa v tekočem kMiza neurejenaoledarskem letu.
 
Delodajalec je dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija 2019.
Le če se delodajalec znajde v resnih težavah (recimo nelikvidnost), velja podaljšan rok do 1. novembra 2019.
 
Kdaj delavec dobi izplačan regres v primeru, če se zaposli po 1. julijem?
 
Če se delavec zaposli po roku za izplačilo regresa, je delavec upravičen do sorazmernega deleža regresa, torej 1/12 za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu. Delodajalec mora izplačati regres čim bližje temu datumu, oziroma, ko mu izda odločbo, koliko dopusta mu do konca koledarskega leta pripada.
 
Potrebno je opozoriti tudi na vse, ki so do 1. julija že prejeli polni regres, nato pa zamenjali zaposlitev. V tem primeru je delavec dolžan vrniti sorazmerni delež regresa, saj je pravica do regresa vezana na število mesecev, ko je delavec zaposlen pri posameznem delodajalcu.
 
 
Janja Kompare