Atama logotip
EN

Poročilo o prejemkih za leto 2018

Vsi delodajalci ste do konca januarja 2019 dolžni poslati pisno obvestilo svojim zaposlenim o njihovih prejemkih za leto 2018. Ta jim lahko pomaga pri izračunu dohodnine, ki jo bo potrebno plačati oziroma, ki bo povrnjena.
 
Pripraviti je torej potrebno poročilo o prejemkih zaposlenim in zaposlenim do konca januarja posredovati obvestila.
 
 
Študentje, ki so v letu 2018 opravljali delo preko napotnice, morajo s strani študentskega servisa prav tako do konca januarja 2019 prejeti izpis prejemkov.