Atama logotip
EN

Plača in pogodba o zaposlitvi


Slovenska zakonodaja določa, da je plača obvezni element pogodbe o zaposlitvi. V pogodbi je treba določiti višino osnovne plače (vedno v bruto znesku) in druga plačila, ki pripadajo delavcu za opravljanje dela. Običajno delavcu poleg osnovne plače in drugih plačil pripada še vrsta raznih sestavin, ki tvorijo končno plačo delavca.

pogodba Alojz ŠketKaj štejemo med sestavine, ki poleg osnovne plače tvorijo končno plačo delavca? Predvsem je to del plače za delovno uspešnost delavca, tudi plačilo za poslovno uspešnost podjetja in dodatki. Dodatki pripadajo delavcu, če dela v posebnih pogojih, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. To so dodatek za nočno delo, za nadurno delo, za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Po zakonu je obvezen tudi dodatek na delovno dobo. Vrsta delodajalcev izplačuje tudi posebne dodatke, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, in niso vsebovani v zahtevnosti dela.

Kaj štejemo med druga plačila, ki pripadajo delavcu? To je nadomestilo za upravičene odsotnosti od dela (bolniška odsotnost, dopust in podobno), regres za letni dopust, povračilo stroška prevoza na delo in iz dela, strošek za malico, povračilo vseh stroškov, ki jih ima delavec na službeni poti in terenski dodatek.

Ni zakonito, da pogodba o zaposlitvi določa samo znesek neto plače, ki jo bo za delo po pogodbi prejel delavec. Ni zakonito, da pogodba določi samo skupno višino bruto plače, ki naj bi vključevala vse dodatke, tudi dodatek za delovno dobo. Ni zakonito, da bi pogodba zagotavljala le plačilo za delo za čas, ko je delavec prisoten na delu. Ni zakonito, da bi pogodba določala le skupni znesek vsega, kar bo delavec mesečno prejel za opravljanje dela.

Pomembno pa je vedeti, da nepravilnosti ali nezakonitosti pri določanju plače v pogodbi o zaposlitvi ne pomenijo, da je pogodba o zaposlitvi, oziroma zaposlitev sama nezakonita. Delovno razmerje je veljavno, delavec pa ima na razpolago inšpekcijsko in sodno varstvo, da v trajanju delovnega razmerja svoj odnos z delodajalcem uredi tako, kot določa zakon.  


Šket Alojz
 
Za vas lahko preverimo vašo pogodbo o zaposlitvi ali pa pripravimo novo, ki bo ustrezala vsem zakonskim določilom in vašim potrebam. Informativno ponudbo lahko pridobite tukaj.