Atama logotip
EN

Študentski zaslužek in dohodnina


girl-1064658 960 720Do konca meseca januarja morate vsi, ki ste v letu 2016 delo opravljali na podlagi študentske napotnice, od študentskih servisov prejeti obračun dohodkov. Na podlagi obračuna si lahko izračunate, ali morate dohodnino doplačati, ste morda opravičeni do vračila dohodnine, ali pa nič od tega.

Pri izračunu dohodnine morate upoštevati olajšave, ki vam pripadajo: splošno in posebno osebno olajšavo.

Natančne zneske olajšav in morebitno plačilo dohodnine za leto 2016 lahko preverite TUKAJ.


Kaj pa letos?

V letu 2017 se zneski malce spremenijo. Posebna osebna olajšava ostaja enaka, spremembe so pri dohodninskih razredih ter pri splošni olajšavi.

1. Splošna olajšava za leto 2017 se prizna vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana in znaša:

 Če znaša skupni dohodek (v eur)                                          Znaša splošna olajšava (v eur)
Nad  Do  
  11 166,37  6 519,82
11 166,37 12 570,89 4 418,64
12 570,89    3 302,70


2. Posebna osebna olajšava v letu 2017 znaša 2 477,03 eur , prizna pa se vsem rezidentom, ki delo opravljajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela dijakom in študentom (študentski servis). Posebna osebna olajšava se prizna v celoti, kar pomeni, da se prizna ne glede na to koliko časa je imel upravičenec v tekočem letu status, vendar le za študentske honorarje. (Olajšava načeloma ne velja za starejše od 26 let!)

Pri pregledu dohodkov za izračun vedno jemljemo BRUTO prejemek študenta.

PLAČILO DOHODNINE

Če znaša letna davčna osnova
(v eur)
                                 Znaša dohodnina (v eur)
Nad  Do  
  8 021,34 16 %
8 021,34 20 400,00 1 283,41 + 27% nad 8 021,34
20 400,00 48 000,00  4 236,92 + 41% nad 18 960,28
48 000,00 70 907,20 14 009,65 + 39% nad 48 000,00
70 907,20   22 943,46 + 50% nad 70 907,20