Atama logotip
EN

Očetovski dopust


Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi v prvih dneh rojstva otroka pomagali materi pri negi in varstvu otroka.

man-person-cute-youngŽe v letu 2016 je prišlo do sprememb na področju očetovskega dopusta. Spremenila se je višina dni očetovskega dopusta in sicer na 70 dni, od tega je bilo 20 dni plačanega. Glede na prejšnje stanje je očetom v letu 2016 pripadalo 5 dni več plačanega očetovskega dopusta. Za ostalih 50 dni neplačanega dopusta je država zagotovila plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Že prej je bilo predvideno, da naj bi se do leta 2018 število plačanih dni očetovskega dopusta dvigalo za 5 dni vsako leto do 30 plačanih dni.
Druga sprememba na področju očetovskega dopusta je bila ta, da je pripadalo 5 dni več očetovskega dopusta tudi očetom, ki so imeli otroke, mlajše od treh let, ki še niso uveljavljali oziroma v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta. Za vse očete, ki so imeli otroke starejše od treh let, ta pravica ni veljala.

Katere novosti prinaša leto 2017?

V letu 2017 je prišlo do ponovne spremembe očetovskega dopusta. Po novi ureditvi se skrajša neplačani del v korist plačanega dela. Po novem očetom pripada 25 koledarskih dni plačanega dopusta, za ostalih 25 dni država zagotovi plačane prispevke za socialno varnost.
Način izrabe očetovskega dopusta:

Nova ureditev velja za vse očete, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta – vloge vložene po 01.01.2017. Plačane dneve očetovskega dopusta imajo pravico izkoristiti tudi očetje, ki do sedaj niso izkoristili vseh dni  neplačanega dela in imajo otroka, ki ni starejši od treh let. Za očete, ki imajo otroke starejše od treh let, nova ureditev ne velja.

Pravica do očetovskega dopusta se uveljavlja na Centru za socialno delo (CSD).


Manca Štanta, svetovalka za zaposlovanje