Atama logotip
EN

Dohodnina se spreminja - 3. del


Zakon o spremembah dohodnine, objavljen v uradnem listu 63/2016 je zmanjšal seznam bonitet, za katere je sedaj potrebno obračunati dohodnino. Po novem med bonitete ne bodo štela plačila delodajalcev za usposabljanje delavcev namenjena promociji in krepitvi zdravja na delovnem mestu.

V davčno osnovo ne bodo štele tudi občasne bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delavcu do višine 15,00 EUR mesečno.

Razveseljiva je tudi novost, da se v davčno osnovo ne bodo štela plačila, ki jih delavec prejme za kritje premij individualnega zdravstvenega zavarovanja v tujini takrat, ko ga delodajalec pošilja na službena potovanja. Pogoji koriščenja so omejeni, omejitve pa zakon navaja dokaj natančno.

calculator-385506 960 720Zadnja novost, ki jo uvaja zakon je, da se del plače za poslovno uspešnost ne bo vštel v davčno osnovo. Znesek je limitiran na 70% zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Izplačan mora biti enkrat letno in to vsem delavcem. Pravica in merila se določijo v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci seznanjeni v naprej, ali pa tako določa kolektivna pogodba. Ker se zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja ne spreminjajo, bo na del plače za poslovno uspešnost še naprej potrebno obračunati in plačati prispevke.

Alojz Šket
Direktor

Za naše partnerje redno spremljamo novosti in spremembe na področju kadrovanja in obračunavanja plač. Preverite, kako se lahko vključite v naš sistem!