Atama logotip
EN

Zdravniški pregled

 

V hitrem tempu življenja in dela, delodajalci nemalokrat pozabimo na obveznosti, ki jih imamo do svojih zaposlenih in teh je veliko. Danes pa bi obravnavali eno tistih, katero srečamo med prvimi in jo izvajamo tekom celotnega delovnega razmerja.

Delodajalec je delavcu dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu! Kaj pa to pomeni v praksi?

Uspešno poslovanje s seboj prinese čedalje večji obseg dela in posledično potrebo po novih sodelavcih, ki zasedajo različna delovna mesta. Ko izdelamo novo sistemizacijo in opise delovnih mest, je potrebno najeti (praviloma zunanjega) sodelavca, pooblaščenega za izvajanje dejavnosti s strani Ministrstva, ki bo za vsako od teh delovnih mest izdelal t.i. oceno tveganja. V ocen tveganja bo, poleg tveganj s katerimi se delavci srečujejo, navedel tudi potrebno pogostost izvajanja zdravniških pregledov.

Torej, ko je opis delovnega mesta izdelan, prav tako ocena tveganja in sodelavec izbran, je le tega še pred pričetkom opravljanja dela potrebno napotiti na zdravniški pregled. Zdravniške preglede opravlja večina zdravstvenih domov in zasebne klinike, pooblaščene za izvajanje pregledov s področja medicine dela. Delavca lahko napotite kamorkoli, kjer tovrstne preglede izvajajo, s kontaktom rezervirate termin, v knjigarni si priskrbite ustrezen obrazec imenovan Napotnica na predhodni preventivni zdravstveni pregled, ga izpolnite in delavca skupaj z obrazcem napotite.

 diagnostics-161140 960 720

POMEMBNO: Zakon o varnosti in zdravju pri delu navaja: »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.«

To pomeni, da na delavca, v nobenem primeru, ne smete prevaliti stroškov pregleda, ki praviloma znašajo od 100 eur (za netvegana, lažja, administrativna delovna mesta) do 250 eur (za zahtevna delovna mesta, ki zajemajo nočno delo, delo na višini ipd. in so posledično potrebni dodatni pregledi), četudi delavec pregleda ne bi opravil.

Šele ko je podana pozitivna ocena zdravniškega pregleda in ste prepričani, da je delavec sposoben opravljati delo, le tega lahko zaposlite.

Vendar bodite pozorni še na dve zadevi: prva je opravljen pregled z omejitvami oz. potreba po kontroli (omejitve ponavadi zajemajo zahteve kot so delo z očali, delavca opozorite, v primeru kontrolnega pregleda pa ga pravočasno napotite). Druga pa je obdobni pregled: v oceni tveganja je zavedeno, koliko časa posamezno spričevalo »velja« Ponavadi je med 2 in 5 leti, po preteku obdobja je potrebno delavca ponovno napotit na pregled. Postopek je enak, kot za pregled pred nastopom, le da si priskrbite obrazec za obdobni pregled, ki je prav tako na voljo v knjigarnah.

 

Uršula Pust, svetovalka

 

Atama lahko postane tudi vaš zanesljiv partner, saj smo registrirani za dejavnost zagotavljanja delavcev, koncesionar za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom in dolgoletni akter na trgu dela in na področju delovno-pravnega svetovanja