Atama logotip
EN

Nadomestilo za bolniško odsotnost

Bolniška odsotnost sodelavcev je v večini primerov nepričakovana, posledično morajo delodajalci ažurno prilagoditi delovni proces in poskrbeti, da je, kljub manjkajočemu sodelavcu, delo pravočasno opravljeno.

V skladu z zakonodajo je plačnik nadomestila za bolniško odsotnost, ki je lahko različno visoka, vedno delodajalec, v določenih primerih pa lahko nadomestilo refundira in dobi povrnjenega s strani države.


Najpogostejši razlogi odsotnosti in višina nadomestila, ki je lahko tudi refundirana:

Razlog bolniške odsotnosti Višina nadomestila v % Možnost refundacije takoj
Bolezen ali poškodba izven dela 80 Ne
Poškodba pri delu 100 Ne
Nega otroka 80 Da
Spremstvo 70 Da
Krvodajalstvo 100 Da


Obstaja še nekaj, veliko manj pogostih, razlogov za bolniški stalež in tudi njihova višina je različno visoka. Po daljši bolniški odsotnosti, lahko delodajalec vsa nadomestila refundira in tudi višina refundacij se (lahko) skozi čas spreminja.
doctor-1699656 960 720
Ker je izračun plač kompleksen, višina nadomestil različna in izdelava dokumentov za refundacijo nadomestil nekoliko zapletena, se lahko za pomoč obrnite na nas.

Uršula Pust
svetovalka