Atama logotip
EN

Denarno nadomestilo


Do denarnega nadomestila, ki ga izplačuje Zavod za zaposlovanje so upravičene brezposelne osebe. Vendar ne vse. Preverili smo nekaj ključnih informacij in odgovorili na nekaj ključnih vprašanj glede denarnega nadomestila.

V katerem primeru mi pripada denarno nadomestilo?


Denarno nadomestilo lahko pridobite:

Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate pri Zavodu vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila.

Koliko časa lahko oseba prejema denarno nadomestilo?


Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

V kakšni višini se izplačuje denarno nadomestilo?


Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 350 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.Damjan Kolovrat
Svetovalec

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Potrebujete še kakšno informacijo? Preverite, ali se odgovor skriva med objavljenimi vprašanji in odgovori.