Atama logotip
EN

Povračilo stroškov v zvezi z delom

kalkulacijaZakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na in iz dela ter stroškov, ki nastanejo zaradi opravljanja dela in na službenih potovanjih. Seveda ne pozabimo, da delodajalec, namesto povračil, lahko prehrano in prevoz tudi zagotovi.

Tokrat se osredotočamo predvsem na prehrano in prevoz na oziroma iz dela in sicer v gospodarstvu.

Vsaka kolektivna pogodba dejavnosti lahko določi svojo minimalno višino, ki je višja od zakonsko določene, povračila stroškov, v kolikor delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba oz. ne vključuje tovrstnih določil, minimalno višino določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, maksimalno višino, ki se ne všteva v davčno osnovo pa določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov.

Prehrana

Minimalni znesek povračila stroškov za prehrano med delom, kot ga določa Zakon, znaša 4,20 EUR, z Uredbo pa je le ta omejen na 6,12 EUR na dan. To pomeni, da mora zaposleni prejeti povračilo za prehrano med 4,2 in 6,12 EUR na dan. Višji zneski so obdavčeni.

Prevoz

Tudi povračilo stroškov za prevoz na in iz dela je (lahko) določen s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca ali z internimi akti.
Povračilo stroškov zajema vsaj 60% cene vozovnice najcenejšega javnega prevoza in je navzgor omejeno s 100% cene vozovnice, na podlagi ustreznega dokazila. V kolikor pa delodajalec krije prevoz po kilometrih (ker ni organiziranega javnega prevoza oziroma je potrebno kriti pot do najbližjega postajališča, ki je oddaljeno več kot 1 km), znaša povračilo 15% cene 1 litra 95 oktanskega bencina na kilometer.


Uršula Pust
Svetovalka


Zavedamo se, da je ustrezno izplačilo plače in vseh pripadajočih dodatkov lahko zahtevno. Zato smo za vas pripravili Kadrovsko šolo, ki posamezniku omogoči celosten pogled v kadrovsko področje.