Atama logotip
EN

Povračilo potnih stroškov zaradi zdravljenja


Kdo je upravičen do povračila potnih stroškov?

Zavarovana oseba ima pod določenimi pogoji po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (1., 2. in 3. točka 23. člena) pravico do povračila potnih stroškov. In sicer, v primerih, kadar mora zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije zaradi bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu v drug kraj. To pravico ima za potovanje do najbližjega usposobljenega izvajalca omenjenih storitev.

Če je zavarovana oseba zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna od doma več kot 12 ur, je ob predložitvi računov upravičena tudi do povračila stroškov prehrane. V primeru, da mora iz omenjenih razlogov bivati v drugem kraju, je upravičena do stroškov nastanitve.

Pravico do povračil ima tudi spremljevalec zavarovane osebe, če tako odloči osebni  ali imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija ZZZS.

Višina povračila

Javni prevoz: Znesek vozne karte za najkrajšo razdaljo do izvajalca, zmanjšan za 3 % minimalne plače, veljavne v istem mesecu.

Osebni avtomobil: Vrednost 10 % cene litra evro super bencina na kilometer v posameznem koledarskem mesecu. Znesek je zmanjšan za 3 % minimalne plače, veljavne v istem mesecu.

Povračilo stroškov prehrane znaša 60 % dnevnice, ki se izplačujejo javnim uslužbencem v organih državne uprave. Povračilo stroškov prenočitve pa se opravi v višini dejanskih stroškov, vendar ne več od cene najcenejše enoposteljne sobe v najcenejšem hotelu s tremi zvezdicami, v kraju uveljavljanja zdravstvenih storitev.

Kje in kako vložiti vlogo?

Vlogo, ki je dostopna na spletni strani ZZZS  ter Potrdilo o upravičenosti potnih stroškov - spremstva, ki ga izda osebni zdravnik, je potrebno oddati pri območni enoti oziroma izpostavi ZZZS ali pri delodajalcu, ki kasneje pri omenjeni enoti uveljavlja povračilo zneska potnih stroškov.

Damjan Kolovrat
Svetovalec

Potrebujete še kakšno informacijo? Preverite, ali se odgovor skriva med objavljenimi vprašanji in odgovori.