Atama logotip
EN

Očetovski dopust

Očetovski dopust je dopust, namenjen samo očetom. Pravica do očetovskega dopusta je neprenosljiva. Očetje se tako lahko vključite v nego in varstvo otroka že takoj po prihoduoce mame in otroka iz porodnišnice. Imate pravico do očetovskega dopusta v skupnem trajanju 90 koledarskih dni. Če koristite porodniški dopust, nimate pravice do koriščenja očetovskega dopusta.

Kako je s plačilom očetovskega dopusta?

Za prvih 15 dni očetovskega dopusta (plačan očetovski dopust), ki ga lahko izrabite najkasneje do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, prejmete očetovsko nadomestilo. Koristite lahko 15 koledarskih dni v strnjenem nizu ali 11 delovnih dni po posameznih delovnih dnevih.
Za preostalih 75 koledarskih oziroma 52 delovnih dni , ki jih lahko izrabite najkasneje do dopolnjenega tretjega leta otrokove starosti, vam država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost do minimalne plače. Govorimo o t.i. neplačanem očetovskem dopustu. Neplačan očetovski dopust v višini 52 delovnih dni lahko koristite po dnevih. Za mesec, v katerem koristite neplačan očetovski dopust, morate po izteku meseca oddati ali poslati po pošti na center za socialno delo poseben obrazec.  

Kako oddati vlogo za očetovski dopust?

30 dni pred predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na pristojnem centru za socialno delo, kjer je mati uveljavljala njene pravice iz naslova porodniškega dopusta. Na vlogi obvezno označite, da uveljavljate tudi neplačani očetovski dopust, ne glede na to, ali ga boste dejansko koristili. Če te pravice ne boste označili na vlogi, je žal kasneje ne boste mogli uveljavljati. Najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite o koriščenju tudi vašega delodajalca.
Pravica do očetovskega dopusta se pridobi po rojstvu otroka, zato morate obvestilo porodnišnice o rojstvu oziroma rojstni list otroka dostaviti na center za socialno delo. V primeru zunajzakonske skupnosti predložite še zapisnik o priznanju očetovstva. Kljub temu, da odločbe o pravici do očetovskega dopusta še ne prejmete, lahko očetovski dopust koristite že takoj po rojstvu otroka.

Vas zanima še kaj v povezavi z očetovskim dopustom? Vprašajte nas!

Damjan Kolovrat
Svetovalec

Vir: CSD Šiška