Atama logotip
EN

Upravičenost izplačila znižane kilometrine

Paziti je namreč potrebno na pravilnost uporabe predpisov, v tem primeru uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo (Ur.l. RS 140/2006). Uredba v tretjem členu namreč določa, da delavcu pripada nadomestilo v obliki znižane kilometrine, če iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza. Uredba ne določa, kaj so to utemeljeni razlogi. Mednje je sigurno šteti to, da javnega prevoza sploh ni, najbrž pa tudi ugotovitev, da z javnim prevozom delavec nikakor ne bi mogel proti pravočasno na delo. Tudi vrniti se mora iz dela v času, da lahko izrabi minimalni čas počitka med dvema delovnima dnevoma.

Zanimivo je prebrati sodbo Vrhovnega sodišča, ki z odločbo VIII Ips 21/2014 utemelji, zakaj je potrebno določilo uredbe brati zelo natančno. Ključno za odločitev je, ali obstajajo kakršnekoli (tudi slabe ali neugodne) možnosti, da pride delavec na delo z javnim prevoznim sredstvom.


Alojz Šket