Atama logotip
EN

Dodatni dokumenti ob zaposlitvi vašega bodočega sodelavca

Še vedno se dogaja, da delodajalci ob zaposlitvi novega sodelavca uporabljajo napačno ideologijo in prakso. Za začetek delovnega razmerja naj bi bila po prepričanju nekaterih delodajalcev dovolj le pogodba o zaposlitvi, sklenjena med delavcem in delodajalcem. Dejansko so potrebni še dodatni dokumenti ob zaposlitvi. Če ne prej, običajno vsaj pred prvim izplačilom plače delavcu. Zelo pogosto do nastopa dela delavec ne predloži dokumentacije o preteklih zaposlitvah, ki je pomembna tako pri plačah, kot tudi ostalih aktih in sklepih v delovnem razmerju. V nadaljevanju bomo predstavili dva primera, v katerih opisujemo, kateri podatki se pridobijo s omenjenimi dokumenti in zakaj so tako pomembni.

1. primer: Dokument s podatkom o minulem delu

Podatek o minulem delu lahko služi tako za izračun letnega dopusta, kot tudi za obračunavanje minulega dela. Delodajalci občasno prelagajo odgovornost za dostavo omenjenih dokumentov na delavca. Sodna praksa se pogosto izkaže drugače in delavec lahko na sodišču doseže izplačilo vseh dodatkov za preteklo obdobje, četudi dostavi dokumente kasneje. Sploh, če ga delodajalec ni pozval k predložitvi.

2. primer: Dokument s podatkom o prejemkih za preteklo leto

Pomemben element pri zaposlitvi novega sodelavca je predložitev podatka o prejemkih za preteklo leto, ki služi kot osnova za izračun nadomestil. Brez točnih zneskov in opravljenih ur pri preteklih delodajalcih v minulem letu, izplačevalec dohodka ne more pridobiti refundacije za nadomestila. Delavcu je le-ta dolžan izplačati vsa nadomestila. Prejemniki zahtevka (ZZZS) za refundacijo nadomestil imajo v vsakem primeru natančne podatke, ki se morajo ujemati s predloženo višino zneska in ur, opravljenih v minulem letu. Posledično lahko delodajalec ostane brez povrnjenega nadomestila s strani države in ima dodaten strošek z delavcem.

Nekateri delodajalci se omenjenim težavam izognejo z najemom zunanjih sodelavcev oziroma podjetij, z dobro prakso zagotavljanja kadrovskih storitev. V kolikor tudi vi želite dodatno strokovno podporo pri zaposlovanju, plačah in pridobivanju dokumentacije, se lahko obrnete na nas.

Damjan Kolovrat
Svetovalec