Atama logotip
EN

Brezposelnost v Evropi upada

Zadnje številke iz Eurostata (Evropski statistični urad) kažejo, da se je stopnja brezposelnosti po Evropi februarja 2015 znižala na 9,8 %, v primerjavi z januarjem 2015, ko je znašala 9,9 %. Enako obdobje lani (2014) je znašala 10,5 %.

Med državami članicami sta imeli najmanjšo stopnjo brezposelnosti Nemčija (4,8 %) in Avstrija (5,3 %), največjo pa Grčija (26%) in Španija (23,3 %).

V primerjavi s prejšnjim letom se je stopnja brezposelnosti v februarju 2015 znižala v 22 državah članicah EU in se zvišala v 6 državah članicah. Največje znižanje se je zabeležilo v Estoniji (iz 8,4 % na 6,2 % v letu dni), Irskem (iz 12,1 % na 9,9 % v letu dni) in Bolgariji (iz 12,3 % na 10,2 % v letu dni).

Največja rast brezposelnosti je bila zabeležena na Hrvaškem (iz 17,3 % na 18,5 %), Cipru (iz 15,6 % na 16,3 %) in Finskem (iz 8,4 % na 9,1 %).

Za primerjavo: v februarju 2015 se je stopnja brezposelnosti v ZDA znižala na 5,5 % iz 5,7 % v januarju 2015. V primerjavi z enakim obdobjem lani, se je stopnja brezposelnosti znižala iz 6,7 % na 5,5 %.

 

Vir: Eurostat