Atama logotip
EN

Bolniška odsotnost

Bolniška odsotnost je za delodajalca ena izmed tistih »neprijetnosti«, ki vsakič znova zmoti delovni proces, saj je v večini primerov nepričakovana, posledično pa je potrebno delovni proces ažurno prilagoditi in preprečiti morebitni izpad opravljenega dela in posledično prihodka.

Vsak delodajalec lahko z različnimi ukrepi pripomore k manjšemu absentizmu (skrb za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu, zdravi in varni pogoji za delo, ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, ipd.), popolnoma preprečiti pa ga ne more.

O tovrstnih ukrepih je na voljo ogromno gradiva in nasvetov, zato ne dvomim, da jih bodo zainteresirani delodajalci brez težav našli. Ob pisanju tega besedila smo se osredotočili predvsem na finančni vidik oz. plačilo tovrstnih odsotnosti.  Tako kot so razlogi za bolniški stalež različni, sta tudi višina in izplačevalec v posameznih primerih drugačna.

Najpogostejši bolniški odsotnosti sta bolezen in nega. Nadomestilo prve znaša 80% osnove iz preteklih treh mesecev. Do vključno 30. delovnega dne jo je dolžan plačati delodajalec, nato pa lahko uveljavlja ti. refundacijo. Tudi nadomestilo za nego je plačano v višini 80%, vendar je osnova iz preteklega koledarskega leta, nadomestilo sicer izplača delodajalec, vendar zanj uveljavlja refundirano nadomestilo.bolniška odsotnost bolniški staležRefundacija/refundirano nadomestilo je povrnjen strošek delavca, ko je le ta odsoten zaradi nekaterih (zdravstvenih) razlogov. Uveljavlja se na predpisanih obrazcih, ki jih je predpisal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na straneh omenjenega zavoda lahko najdete potrebno dokumentacijo (povezava tukaj), nanj dokumentacijo naslovite/posredujete in z njihove strani tudi pričakujte povračilo.

V kolikor je vzrok bolniške nastal pri samem delu, govorimo o bolniški zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu. V obeh primerih je delodajalec dolžan za prvih 30 delovnih dni izplačati nadomestilo v višini 100% osnove iz preteklih treh mesecev, v nadaljevanju pa lahko, ob neprekinjeni bolniški, zahteva refundacijo nadomestila. 100% nadomestilo, ki je refundirano, delavcu pripada tudi v primeru darovanja krvi.

Nadomestilo v višini 70% osnove iz preteklih treh mesecev delavcu pripada v primeru poškodbe izven dela oz. 70% osnove iz preteklega koledarskega leta v kolikor spremljajo osebo, ki potrebuje zdravniško oskrbo (tudi v primeru spremstva lahko delodajalec zahteva refundacijo).

Za pravilen obračun bolniških odsotnosti, sploh tistih, za katere se (lahko) zahteva refundacijo, je pomembno, da vam sodelavec, seveda govorim o novih prišlekih, že ob nastopu dela posreduje podatke o prejemkih preteklega oz./in tekočega leta, saj v primeru nepravilnega oz. preveč obračunanega nadomestila razlike no morete zahtevati.

V vsakem primeru pa nikakor ne pozabimo, da je pozornost potrebno nameniti tudi preventivnim in ne zgolj kurativnim ukrepom.