Atama logotip
EN

Priložnostno delo za diplomante

28.11.2011 22:51:53
Pozdravljeni. Pred tremi tedni sem diplomiral in zdaj si iščem redno službo. Ker nisem več študent, ne dobivam več štipendije in zdaj imam finančne težave. Dokler ne najdem resne službe (kar lahko traja), bi rad zaslužil za najemnino preko priložnostnega dela. Se lahko lotim kaj študentskemu delo podobnega (npr ponjenje polic v trgovini), glede na to da nimam več statusa? Hvala za odgovor. Martin
Dober dan. Našapravna ureditev pozna 3 načine sklepanja pogodb, ki so podlaga za izvajanjedela. Le ti trije načini omogočajo, da človek zasluži za svoje preživljanje. Čezaslužka ni, in je preživetje ogroženo, ima država mehanizme pomoči prekocentrov za socialno delo. Alternativa vsemu je le še delo na črno in razneoblike sive ekonomije. Čese vrnemo na pogodbena razmerja je treba omeniti naslednje možnosti: Pogodba o zaposlitvi. Je najbolj klasična in najbolj pogosta podlaga za delo. Delavcem in delodajalcem nudi največjo stopnjo sigurnosti in socialne vključenosti. Pogodba se sklepa za nedoločen ali določen čas. Pogodba o delu. V praksi se pogosto naziva tudi delovršna pogodba, ali pogodba za opravljanje storitev, posebna podoblika te pogodbe pa je avtorska pogodba. Ti načini so predvideni za nekatera posebna (avtorska) in druga kratkotrajna dela. Naša zakonodaja delavca nič ne omejuje, da sklepa take pogodbe (razen za dela za katera so delavci v pogodbi o zaposlitvi podpisali klavzulo o prepovedi konkurence), omejuje pa delodajalce. Za avtorsko pogodbo določa, da mora imeti opravljeno delo resnični avtorski značaj, za ostale pogodbe o delu pa je določeno, da jih sme delodajalec sklepati le za dela, ki nimajo značilnosti rednega delovnega razmerja. To določilo je v resnici zelo omejujoče, ker ima skoraj vsako delo elemente delovnega razmerja. Študentska napotnica. Zanjo ne moremo reči, da vsebuje vse elemente pogodbe, osebam s statusom študenta pa omogoča delo in zaslužek. Posebnih omejitev za študente in delodajalce ni. Ker je sklepanje tega razmerja zelo enostavno, delodajalec pa na neto zaslužek študenta plača le zelo malo dodatnih stroškov, je ta način  opravljanja dela v Sloveniji zelo razširjen. Druge države so tak poenostavljen način dela študentov zelo omejile, ali pa ga sploh ne dopuščajo. Kakšne so torej vaše možnosti? Kot ste sami ugotovili, študentske napotnicene morete dobiti. Dokler ne najdete redne zaposlitve imate edino legalnomožnost v sklepanju delovršne pogodbe. Ponudba teh del pa je zelo majhna inčasovno nezanesljiva. Omenili ste polnjenje polic. To je tipično delo zaštudente, istočasno pa je tako delo, ki ima vse elemente delovnega razmerja.Delo se opravlja namreč po navodilih in pod nadzorom delodajalca, je stalnodelo, je sistemizirano in se opravlja v običajnem delovnem času. Ostane vam še možnost, da se vključite v katerega izmed projektov, ki jihobčasno zagotavlja zavod za zaposlovanje, recimo javna dela. To možnost moratepreveriti na zavodu, ker ni vedno na razpolago. V primeru, da nimate nobenihdrugih rednih dohodkov, lahko vložite na centru za socialno delo zahtevo zadenarno pomoč. Zadnja leta se je razširila praksa, da podjetja sklepajo pogodbe zaopravljanje dela z osebami, ki imajo status samostojnega podjetnika. Taki primeriso poznani zlasti na področju novinarstva, zastopništva in direktne prodaje.Riziki za vse začetnike - samostojne podjetnike so zelo visoki, zato tudidržava daje za samozaposlitev določene subvencije in izvaja svetovalne podporneprograme. Čisto na koncu bi omenil še idejo o dhodu v tujino (ponekod se še najdevečja ponudba dela), in pa odločitev, da se začasno oprimete dela, ki morda zvašim poklicem nima nobene povezave. Obstoji namreč nekaj del, ki jih izrazličnih razlogov ljudje nočejo opravljati, zato je do njih nekaj lažjidostop. To so praviloma težja dela, fizična dela, dela v neugodnih razmerah inpodobno.   Lepo vas pozdravljam.   Alojz Šket www.atama.si

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij