Atama logotip
EN

MDPŠ in upoštevanje omejitev in spreminjanje delovnika čez teden

Pozdravljeni. Iz Medicine dela in športa imam odločbo, da naj bi delo opravljala v dopoldanskem delu z omejitvami. Delam v skrajšanem delovnem času in delodajalec ima to možnost me dati v delovni proces od 08.00 do 14.00. Vendar, se je vodja odločil, da me piše od 10.00 do 16.00. S tem pravi, da ne kriši nobenih mojih pravic, kljub izvidom specialista, ki navaja, da imam v popoldanskih urah bolečine. Ali je to upravičeno ali ni? Oziroma ali je to zrelo za tožbo? Plus, kakšen je postopek spreminjanja delovnega časa tekom tedna? Pri nas imamo razdelitev za en teden vnaprej. V torek pa mi je eno uro pred odhodom domov samo mimograde rekel, jutri si od 10 do 16. Hvala za odgovor. B.

Spoštovani!

V vašem primeru bi bilo potrebno vedeti, od kdaj do kdaj v podjetju traja dopoldanska izmena in kdaj popoldanska. Če ima podjetje samo dopoldansko, potem vas je na vaše navedbe delodajalec pravilno razvrstil.

Če odločba strokovnjaka medicine dela ne navaja točne ure po kateri ne smete delati, je to moč interpretirati na več načinov. Nisem prepričana, da je situacija zrela za tožbo. Če z delodajalcem ni moč doseči dogovora o delovniku od 8 do 14.00 ure, vam bo pomagala le odločba zdravnika, ki bo navedla po ketri uri konkretno ne smete delati.

Glede spreminjanja in obveščanja o organizaciji delovnega časa, so pravila lahko določena z kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca ali internimi akti podjetja. Zakon o delovnih razmerjih v 148. členu navaja:

(1) Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

(2) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate pri delodajalcu.

(3) Če delavec v času trajanja delovnega razmerja zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, pisno utemeljiti svojo odločitev. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(4) Delodajalec mora pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na pri delodajalcu običajen način.

(5) Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu.

(6) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij