Atama logotip
EN

Nedeljsko delo in pravica do tedenskega počitka

V trgovini delamo ob nedeljah. Dogaja se, da delodajalec za dela prost dan po zakonu, ki bi pripadal zaradi delovne nedelje, upošteva praznični dan. Menimo, da gre za kršitev pravice do počitka, saj ZDR v 156. členu navaja, da se delavcu, ki mora delati na dan počitka, zagotovi prost dan na kakšen drug dan v tednu.(ne na praznični dan) Poleg tega nam dneva počitka ne dodelijo po obdobju 7 zaporednih dni, ampak po obdobju 9,10 ali 11 dni, kar je zelo naporno. Na naša vpašanja odgovarjajo, da je tak način ravnanja v skladu z zakonom in nam prost dan v primeru praznika ne pripada. Prosimo za vaše mnenje. Hvala.

Spoštovani!

ZDR-1 v 156. členu nikjer ne navaja, da dela prost dan ne sme biti prazničen dan. Pomembno je vedeti ali je trgovina ob praznikih odprta ali zaprta. Moje mnenje je, da če pride praznik na dan, ko je delavec predviden za delo, pa zaradi praznika ne dela, potem delavcu za ta dan pripada nadomestilo plače. Če praznik pride na dan, ko delavec ni predviden za delo (to je njegova/njena nedelja) in ne bi delal, če ne bi bilo praznika, mu nadomestilo plače ne pripada. Torej, če je trgovina za praznik zaprta, to ni dan počitka, če je odprta je dan počitka.

Zakon in kolektivna pogodba za področje trgovine jasno navajata, da je delavec v obdobju sedmih zaporednih dni upravičen do počitka v trajanju najmanj 24 ur. Obstaja izjema (49. člen kolektivne pogodbe):

-        kjer narava dela zahteva stalno prisotnost,

-        kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev,

-        v primerih nepredvideno povečanega obsega dela.

V teh primerih lahko delodajalec zagotavlja povprečno minimalno trajanje tedenskega počitka (24 ur) v obdobju, ki ni daljše od 14 dni.

Lep pozdrav,
Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij