Atama logotip
EN

Jubilejna nagrada

Pozdravljeni! Zaposlena sem v gostinstvu (natakarica), pri istem delodajalcu (d.o.o.) sem 12 let. Ko sem ga vprašala po jubilejni nagradi za 10 let mi je odgovoril, da tega pač nimamo. Ali mi je res ne rabi izplačati?

Spoštovani!

Če vašega delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma, potem ste do jubilejne nagrade upravičeni. Kolektivna pogodba v 68. členu navaja:

(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini zgornjih zneskov, ki jih določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

(2) Delavec je upravičen do jubilejne nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena, če pri istem delodajalcu še ni prejel jubilejne nagrade za isti jubilej za 10, 20, 30 ali 40 let skupne delovne dobe.

(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po nastanku pravice.

Predvidevam, da vašega delodajalca kolektivna pogodba zavezuje, je pa to odvisno za katero šifro dejavnosti je registriran. Velikokrat se v praksi dogaja, da se manjši delodajalci sploh ne zavedajo, da jih zavezuje kolektivna pogodba.

Lep pozdrav,
Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij