Atama logotip
EN

izplačilo staža in stalnosti

ali se med čakanjem izplača dodatek na staž in stalnost v podjetju
Spoštovani!

Predvidevam, da vas zanima ali se pri nadomestilu plače, ki je posledica čakanja na delo, obračuna dodatek na minulo delo?

Zakon o delovnih razmerjih v 137. členu, 7. odstavek navaja, da delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih oziroma v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. V primeru čakanja na delo, delavec prejme 80% navedene osnove.

V osnovi je že obračunano minulo delo in je s tem že vključeno.


Lep pozdrav,
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij