Atama logotip
EN

Odpoved iz poslovnih razlogov - podaljšanje odpovednega roka zaradi nege

Pozdravljeni, V 3. odstavku 116. člena ZDR-1 je navedeno, da delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka. Ali je logično sklepati, da to pojmovno velja tudi v primeru nege ožjega družinskega člana čeprav ni eksplicitno napisano, saj sem tudi v tem primeru začasno nezmožen za delo?
Spoštovani!

Po našem mnenju takšno sklepanje ni pravilno.

Zakon navaja, da se odpovedni rok podaljša v primeru odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti  za delo zaradi poškodbe ali bolezni in ne navaja odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana.

Dejstvo pa je, da je za pravilno interpretacijo zakonov, kjer obstaja dvom,  pristojno ministrstvo za delo, inšpektorat za delo in sodišče v primeru sodnih sporov.

Potrebno se je zavedati, da je odsotnost z dela z namenom nege družinskega člana v prvi vrsti namenjena tistim osebam, ki druge možnosti nimajo. V primeru, da je oseba brezposelna, se tudi nadomestilo za nego ne obračunava, kar v primeru bolniške ne velja vedno.

Lep pozdrav,
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij