Atama logotip
EN

Dodatna zaposlitev med cakanjem Covid19

Spostovani, prosim za informacijo kako postopati v primeru moznosti dodatne kratkotranje zaposlitve med cakanjem na delo. Hvala, lp

Spoštovani!

ZDR-1 v 147. členu navaja:

(dopolnilno delo)

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.

(2) Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.

(3) Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem odstavku tega člena, ta pogodba preneha veljati v skladu s tem zakonom, po poteku dogovorjenega časa, ali če so umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

V trenutni situaciji pa naj bi bilo z novim zakonom o interventnih ukrepih dovoljeno, da delavci na čakanju opravljajo sezonska dela. Za več informacij o tem se obrnite na Zavod za zaposlovanje.

Lahko pa sklenete podjemno pogodbo oziroma avtorsko pogodbo; seveda odvisno za kakšno delo se gre. Pri tem pa morate paziti na morebitno konkurenčno prepoved, ki jo imate navedeno v pogodbi o zaposlitvi.

Lep pozdrav.
Atama d.o.o.

 

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij