Atama logotip
EN

Dogovorni dodatek

Spoštovani!

Znano podjetje kovinsko-predelovalne industrije na Štajerskem prakticira pri plači, ki ne dosega minimalne "dogovorni dodatek". Nikjer na Netu ne najdem definicije tega pojma. Dejstvo je, da podjetje na plačilni listi napiše dogovorni dodatek in dodatek do minimalne plače, oboje pod različno šifro. Zanima me ali je ta dodatek kakorkoli sporen zakonsko?

Hvala za odgovor!

Dober dan.

Dodatek do minimalne plače oziroma bolj pravilno "razlika do minimalne plače" je del plače, ki ga pozna zakonodaja. Vsak dodatek, ki delavcu pripada na osnovno plačo mora biti dogovorjen z zakonom, s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo ali s posebnim aktom, ki v podjetju ureja plače in ga pogodba o zaposlitvi povzema. Pri nas v dolgoletni praksi naziva "dogovorni dodatek" še nismo srečali. Ni nam znano, da bi tak naziv uporabila katera od kolektivnih pogodb. Posebej smo preverili Kolektivno pogodbo kovinske industrije.

Predlagamo, da zastavite vprašanje delodajalcu. Naj vam pojasni, kje je pravna podlaga za obračun omenjenega dodatka. Če pravne podlage ni, je dodatek vsekakor sporen. Če vam delodajalec pojasnila ne bo dal, se obrnite na delovnega inšpektorja ali pa svojega odvetnika.

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Direktorica

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij