Atama logotip
EN

druga zavarovalna doba

Zaposlena polovični delovni čas, polovico si plačala sama od 16.1.2007 do 31.12.2017, ko mi je prenehalo delovno razmerje. ZPIZ mi je pri izračunu datuma upokojitve dokupljeno dobo upošteval do 31.12.2012, od 1.1.2013 pa so mi prostovoljno plačevanje prispevkov opredelili kot drugo zavarovalno dobo, ki pa se mi ne šteje v delovno dobo. Nihče mi ne razloži zakaj tako, vsaki me pošilja drugam. Mogoče vi veste odgovor? Kje pa so potem ostala vsa vplačila? Hvala vam vnaprej za vaš odgovor.

Po 31.12.2012 je pričel veljati nov zakon o pokojninskem zavarovanju. Delovno ga imenujemo ZPIZ2. Poleg ostalega je za zakon spremenil tudi pomen prispevka, ki so ga ljudje vplačevali sami. Kvaliteta tega vplačevanja se je poslabšala.

Razlogi za to nam niso znani. Iskali smo podrobnejša pojasnila. Po našem mnenju je še največ povedanega v posebnem pojasnilu Ministrstva za delo. Pojasnilo je nekaj bolj obširno, najdete pa ga na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/pokojninsko_in_invalidsko_zavarovanje/modernizacija_pokojninskega_sistema_2012/zpiz2_pojasnila_prostov_zavar/

Doba, ki si jo delavec plača sam (druga zavarovalna doba), po novem ni več enaka čisti delovni dobi.

 

Lep pozdrav.

Atama, d.o.o., Tanja Šket, direktorica

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij