Atama logotip
EN

DODATNE NALOGE V SISTEMIZACIJI DM

02.06.2014 00:00:00

Pozdravljeni!

Nadrejeni (župan)  želi, da  občasno opravljam dodatno delo (da sem tajnik občinske volilne komisije ob lokalnih volitvah, to je predvidoma na vsaka 4 leta), kar pa iz osebnih razlogov ne želim biti. Te dodatne  funkije oz. naloge v opisu del in nalog v sistemizaciji pri mojem DM ali niti v PZ nimam.

Ali lahko nadrejeni enostranko doda opravljanje nalog tajnika OVK v sistemizacijo DM in me  tako "prisili", da jih opravljam in sem imenovan za tajnika OVK? Menim, da ne saj je tajnik OVK posebna "funkcija", tajnika OVK na predlog občinske uprave imenuje predsednik OVK, ne župan in pri tem ne gre za opravljanje rednih vsakodnevnih nalog delovnega mesta nekega JU. Tajnik je plačan po ZLV in iz posebne postavke za volitve. 49. čl. ZDR določa, da se mora v primeru spremembe PZ iz 31. člena  skleniti nova PZ, kar pomeni, da se mora z dodatnimi nalogami strinjati tudi delavec? Menim, da v konkretnem primeru ne gre za naloge po 95. čl. ZJU (drugo delo), 96. čl. ZJU (povečan obseg dela) ali 97. in 98. čl. ZJU (dodatno delo).

Najlepša hvala za vaše mnenje.

lp, T


Dober dan.

Problem, ki ga navajate je po moje mejni problem. Zakonodaja ga neposredno ne predvideva in zato zanj ni direktnega  odgovora. Pričakovati je, da bodo tudi tolmačenja različna.

Moje mnenje bi vendarle bilo, da boljše rešitve, kot jo določa 95. člen ZJU ni. Vprašanje je le, kaj javnemu uslužbencu iz običajnih delovnih nalog v času opravljanja nalog tajnika, ni treba delati. Ne vidim pa potrebe, da bi s to nalogo dopolnjevali sistemizacijo. Tajniki so res lahko različni ljudje, seveda uslužbenci na občini, ker dvomim, da bi se lahko angažiralo zunanje sodelavce.

Če bo župan izbral pot, da bo spreminjal sistemizacijo, potem se postavi vprašanje, ali je ona toliko spremenjena, da je potrebno posegati v pogodbo o zaposlitvi. V sporu bo o tem presodilo sodišče.

Torej, če vam bo ponujena nova ali spremenjena pogodba o zaposlitvi je itak vaša volja, da se o podpisu odločite. Podpis nove ali spreenjene pogodbe ni nikoli obvezen ali celo "zapovedan". Stara pogodba je veljavna, ostaja do njene odpovedi.

Če pa vam župan odredi omenjeno delo po 95. členu, pa boste morali pošteno razmisliti, kateri zakonski razlogi vam omogočajo, da delo odklonite. Predlagam, da se pred odločitvijo posvetujete vsaj z delovnim inšpektorjem.

Lep pozdrav,

Alojz Šket

www.atama.si

 

 

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij