Atama logotip
EN

ODMERA LD V ŠOLSTVU

05.06.2014 00:00:00

Spoštovani!

 

 

Znanec je bil pri delodajalcu - šoli zaposlen v šolskem letu 2012/2013 od 1.9.2012 do 31.8.2013. Zatem je bil pri istem delodajalcu zaposlen še za naslednje šolsko leto 2013/2014, to je od 1.9.2013 do 31.8.2014.

 

Za leto 2013 mu je po prejšnjih predpisih pripadalo 34 dni letnega dopusta (LD). Za letošnje leto  2014 oz. za obdobje od 1.9.2013 do 31.8.2014 je prav tako dobil odločbo o odmeri 34 LD.  Pred kratkim pa so mu odločbo o dopustu spremenili, tako da mu sedaj pripada zgolj 23 dni LD. Obrazložili so mu, da je tako po novem ZDR-1, da mu pripada zgolj sorazmerni del  števila dni LD glede na število mesecev v letu, kolikor je zaposlen (1/8). Menim, da je bil znanec oškodovan.

 

Kolektivna pogodba  za  dejavnost vzgoje in izobraževanja po sprejetju ZDR-1  ni bila spremenjena oz. usklajena z zakonom. Ker je glede na ZDR-1  kol. pog. specialni predpis, se mora upoštevati  njen 48. člen, ki določa, »če delavec ne izpolni pogoja nepretrganega dela  šestih mesecev, ima pravico do sorazmernega dela letnega dopusta«, kar po načelu "argumentum a contrario" pomeni, da ima moj znanec, ki že od 1.9.2013 dela nepretrgano, torej  več kot 6 mesecev,  za leto 2014 pravico do celotnega letnega dopusta (34 dni).

 

 

 

V kolikor pa je moje razmišljanje napačno in se mora pri odmeri dopusta za šolsko leto 2013/2014 uporabiti določila ZDR-1,  pa je delodajalec tudi v tem primeru ravnal napačno. ZDR-1 v 161. ČL. določa: »Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: sorazmerni del letnega dopusta).«

 

Kar pomeni, da bi moral delodajalec mojemu znancu letni dopust odmeriti na naslednji način: Za celo leto 2013 bi mu po kriterijih pripadalo 34 dni LD,  za obdobje od 1.9.2013 do 31.12.2013 (161. čl. ZDR-1) pa mu pripada sorazmerni del  4/12, to je 11 dni, medtem ko mu za leto 2014 od celotnih 34 dni za obdobje od 1.1.2014 do 31.8.2014 pripada  8/12, to je 23 dni. Skupaj za celo šolsko leto 2013/2014 oz. obdobje zaposlitve  torej 34 dni (11+23).

 

Kdo ima prav, midva ali delodajalec?  Hvala in lep pozdrav,

 

T


Dober dan.

Popolnoma se strinjam z vašim tolmačenjem iz predzadnjega odstavka. Pravilno ugotavljate, da se dopust izračunava po koledarskih in ne drugačnih letih (npr. šolsko leto). 

V kolikor mu je delodajalec prej izdal odločbo za šolsko leto (34 dni), potem mora sedaj popraviti tudi vse to obdobje, se pravi del iz leta 2013 in letošnji sorazmerni dopust. Popravek naj bi bil enak vašemu izračunu. Če razumem, je delodajalec popravil le letošnji del.

Pri tem se sprašujem, kako je bilo z izrabo dopusta lani. Je vaš znanec v koledarskem letu 2013 izrabil ves dopust 34 dni? Če je, potem bi bil popravek za lani nepotreben.

Lep pozdrav,

Alojz Šket

www.atama.si

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij