Atama logotip
EN

Vsa pogosta vprašanja iskalcev

 1. status invalida
 2. POSLOVNI REZUTATI IN KONTAKT IZVEN DELOVNIKA
 3. solidarna pomoč bolniški stalež
 4. Bolniška, dopust, regres, odpravnina, pravice?
 5. Pred upokojitvijo na zavod
 6. Bolniška, dopust, regres, odpravnina, pravice?
 7. Očetovski dopust
 8. Invalidnost
 9. Potek pogodbe za določen čas - odpravnina in nadomestilo
 10. Iskanje dela z omejitvami in skrajšanim delovnim časom
 11. Pravica do dela s krajšim delovnim časom in do delnega nadomestila
 12. Dopust
 13. Zaposlitev študentov
 14. Očetovski dopust
 15. Čakanje na delo
 16. Čakanje na delo
 17. Koriscenje dopusta po cakanju na delo
 18. Regres
 19. izplačilo staža in stalnosti
 20. Čakanje na delo
 21. Odpoved iz poslovnih razlogov - podaljšanje odpovednega roka zaradi nege
 22. letni dopust ob upokojitvi
 23. Najdaljše obdobje čakanja na delo
 24. koliko dopusta mi pripada pred upokojivijo
 25. Stari dopust in koriščenje le tega zaradi corona virusa
 26. Delavec na čakanju
 27. Čakanje na delo
 28. čakanje
 29. Prva zaposlitev, prava izbira pogodbe
 30. Dodatna zaposlitev med cakanjem Covid19
 31. Minimalna plača
 32. Kako najdeš delodajalca za upokojenca
 33. odredba o delu na domu
 34. Dovoljena količina dela od doma med čakanjem na delo
 35. Dopust
 36. Cakanje na delo
 37. Izredni dopust = čakanje na delo
 38. NADOMESTILO za uporabo lastnih sredstev
 39. Smrt delodajalec
 40. Regres po porodniški
 41. Pretek 6 mesev na cakanje na delo doma
 42. Čakanje
 43. Dopust
 44. Delo 5 ur na dan v času čakanja na delo
 45. Solidarnostna pomoč
 46. Krvodajalska
 47. Izredni dopust
 48. Izraba dopusta v času zaposlenega,ki je na čakanju
 49. Cakanje na domu
 50. Izredni dopust
 51. Izraba starega dopusta
 52. Začasno čakanje na delo od doma
 53. Minimalna plača
 54. Odpovedni rok v času poskusnega dela
 55. dežurstvo po delovnem času
 56. Bolniška za soboto?
 57. Prisilni dopust
 58. Študent vs. zaposleni preračun plače
 59. Odpoved odmera dopusta
 60. Začasno čakanje na delo od doma
 61. Poskusna doba
 62. Končanje porodniškega dopusta
 63. Potrdilo o plačah za preteklo in tekoče koledarsko leto
 64. Delo mladoletnih v gostinstvu
 65. Bonus
 66. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 67. Porodniška
 68. Vračilo regresa
 69. Podjemna pogodba, malica in potni stroški
 70. Invalidska upokojitev
 71. Delo mladoletnih
 72. Nadomestilo za malico
 73. Pravilen obračun plače
 74. Regres
 75. Regres
 76. Izredni dopust in bolniška
 77. Vračilo regresa
 78. Malica za 12 ur
 79. Zdravniški pregled
 80. Prošnja za delo
 81. Redna odpoved iz poslovnih razlogov in obdobje poskusnega dela
 82. Popoldanski s. p.
 83. Regres
 84. Dopust
 85. Regres za letni dopust
 86. Ali se pripravništvo šteje v delovno dobo?
 87. Povračilo stroškov prevoza zdravniškega pregleda pred prvo zaposlitvijo
 88. Pripravništvo
 89. Delovna doba
 90. Neizkoriščen dopust
 91. pogoji dela
 92. Sporazumna odpoved pred porodniško
 93. Kraja dopusta med bolniško
 94. Odbitek regresa brez pisnega soglašanja
 95. Odpovedni rok in božičnica
 96. Vračilo regresa
 97. Vračilo stroškov za zdravniški pregled in varstvo pri delu
 98. Koriščenje dopusta
 99. Ponudba za delo
 100. Porodniško nadomestilo
 101. Vračilo regresa
 102. Delovna doba
 103. premestitev na drugo delavno mesto invalidsko podjetje
 104. Novo delovno mesto - koriščenje starševskega varstva
 105. Izredni dopust(lastna poroka)
 106. Vračilo regresa
 107. Sezonsko delo
 108. Bolniška in dopust
 109. Nadomestilo v času bolniške odsotnosti
 110. Čakanje na delo (pogodba)
 111. Službena odsotnost
 112. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 113. Regres in dopust
 114. Cakanje na delo od doma
 115. stroški usmerjenega zdravstvenega pregleda
 116. Osnova za bolniško
 117. Kadrovska evidenca
 118. Plačilo očetovskega dopusta
 119. Sporazumna odpoved
 120. Napotitev na čakanje
 121. plačilo malice
 122. Zdravniški pregled
 123. Delovna doba
 124. Izplačilo malice
 125. Odločba CDS in dopust
 126. Vračilo regresa
 127. Vprašanje glede koriščenja starega dopusta
 128. Izobraževanje
 129. Obracun razlike do minimalne place
 130. Dopust pred upokojitvijo za leto 2019
 131. Polovični delovni čas ali čakanje na delo doma
 132. Obračunavanje sorazmernega dela dopusta
 133. Podjetje me premešča iz enega delovnega mesta na drugo
 134. Bolniško nadomestilo
 135. Plačilo zdravniškega pregleda
 136. Malica
 137. Izplačilo dopusta
 138. Prihod na delo
 139. Možnost ugovora na izvid?
 140. Psihometrični testi
 141. Sorazmerni delež regresa
 142. Vprašanja v povezavi z invalidskim postopkom na Zpizu
 143. Odtegljaj zaradi inventurnega manjka
 144. Vračilo regresa
 145. Plača
 146. Neplačan dopust
 147. 6 urni Delovnik
 148. Pogodba za določen čas - dopust
 149. Regres - datum izplačila
 150. Vračilo regresa
 151. Izredna plačana odsotnost za prvi šolski dan otroka
 152. Odpovedni rok in bolniška
 153. Menjava delovnega mesta
 154. Krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka, dežurstvo in delo po pogodbi civilnega prava
 155. Slaba malica v podjetjih
 156. Letni dopust 2016
 157. Izraba dopusta
 158. Izredni dopust
 159. Kršitve
 160. Bolniška - poroka
 161. Dopust
 162. Odpoved in vračilo regresa za ld
 163. Vodenje evidenc o bolniški odsotnosti
 164. Vrnitev regresa v brutu ali neto
 165. Jubilejna nagrada-KP za kovinsko industrijo Slovenije
 166. Podaljšanje odpovednega roka
 167. Premestitev delovnega mesta
 168. Dogovorni dodatek
 169. v pogodbi ne piše čas odpovednega roka
 170. Izredni dopust
 171. Ustreznost novega del. mesta
 172. Regres
 173. Nedeljsko delo v trgovini
 174. plačilo zdravniškega pregleda
 175. Odmor za malico
 176. Nadure
 177. Delovna doba - pravica do krajšega delovnega časa
 178. druga zavarovalna doba
 179. Nakup službenega telefona
 180. Bolniška, porodniška in neizrabljen dopust
 181. Odpovedni rok
 182. Stimulacija pri plači
 183. Zanositev v odpovednem roku
 184. Vprašanje
 185. Delovni preizkus
 186. Dovoljenje za delo otrok
 187. Vprašanja glede prve zaposlitve in zavarovanja
 188. minimalna plača 2018
 189. Odpovedni rok
 190. Stroški zdr. pregleda pred zaposlitvijo
 191. Nagrade
 192. Podaljšanje odpovednega roka
 193. Delo na 2 delovnih mestih
 194. Kako pristopiti k sanjskemu delodajalcu, ki trenutno ne zaposluje?
 195. Neizplačana plača
 196. DELO V TUJINI IN NADURE
 197. Plačilo nadomestila za čas napotitve na redni zdravniški pregled
 198. Dodatek na štirizmensko delo
 199. Božičnica
 200. Polovični delovni čas
 201. Nadomeščanje porodniške z nedoločenim dnevom zaključka
 202. Bolniška - upravičenost do nagrade
 203. Regres za letni dopust
 204. Izraba dopusta
 205. Minimalna plača II
 206. Minimalna plača
 207. Povračilo potnih stroškov
 208. Izraba dopusta
 209. Bolniška in prenos dopusta
 210. Razlika do minimalne plače
 211. Delovni dnevi za 4 urno invalidsko
 212. Zdravniški pregled
 213. Zamujanje izplačila plač
 214. Prevzem delavcev
 215. Kopiranje osebnih dokumentov
 216. Zapositev v času porodniškega dopusta
 217. Otrok s posebnimi potrebami in nadure
 218. Denarno nadomestilo
 219. Odpoved iz poslovnih razlogov in nadomestilo
 220. Regres
 221. Odškodnina
 222. 4 urni delovnik
 223. Prijava za delo
 224. Praznik
 225. Iskanje druge službe
 226. Bolniška, odpoved, zaposlitev
 227. ZRSZ
 228. Ali je uvajanje plačano?
 229. Bolniška - skrajšan delovnik, več delodajalcev
 230. Degradacija na delovnem mestu po prihodu iz porodniške.
 231. Odškodnina
 232. Delovno razmerje
 233. Odpovedni rok in podjemna pogodba
 234. Upokojenski regres
 235. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 236. Bolniška
 237. Prerazporeditev
 238. Invalid 3. kategorija
 239. Regres
 240. Predčasna prekinitev porodniške in regres
 241. Dopust
 242. Delodajalec jemlje dopust
 243. Zaposlitev preko projekta sofinanciranja RS
 244. Zaposlitev za polovični delovni čas
 245. Delovna doba tekom starsevskega dopusta
 246. Nedoseganje plana
 247. Napredovanje
 248. 4 urni delavnik invalid II.kategorije
 249. Delovna doba pokojnina
 250. malica-krajši delovni čas
 251. Ukinitev delovnega mesta
 252. obračun bolniške ob nedeljah v primeru prerazporeditve delavnega časa - turizem
 253. Pravica delnega placila za izgubljen dohodek
 254. Deljeni delovni čas
 255. Brezposelnost in nosečnost
 256. Dopust po porodniški
 257. Neizrabljen dopust
 258. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 259. Neplačan očetovski dopust
 260. Odpovedni rok
 261. Koriščenje dopusta
 262. Solidarnostna pomoč za bolniško nad 90 dni
 263. 4 - izmensko delo (ruski turnus)
 264. Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom
 265. Čakanje na delo-neplačane ure
 266. Odpoved nedoločen čas
 267. Odpravnina pri nepolnem delavnem času
 268. Potrdilo o nekaznovanosti
 269. 4 urni delovnik
 270. Skrajšan delovnik zaradi starševstva in bolniška
 271. Krajši delovni čas - odločba ZPIZ
 272. Koriščenje dopusta
 273. Odpoved pogodbe, nosečnost, porodniška
 274. Po porodniški
 275. Ne želim podpisati pogodbe, kaj mi pripada
 276. Negativno zdravniško spričevalo
 277. Odpravnina, plača in morebitna nosečnost med odpovednim rokom
 278. Odpovedni rok
 279. Opomin
 280. Dokumenti za zaposlovanje
 281. Krajši delovni čas in prisotnost na delovnem mestu
 282. Polovični delovni čas zaradi starševstva
 283. Osnova za izračun odpravnine
 284. Referenca
 285. Pogodbeno delo
 286. Konkurenčna klavzula - postavka
 287. Prevoz na delo
 288. Dodatek na delovno dobo in čakanje na delo
 289. Delovna doba in porodniška
 290. Poskusna doba in zanositev
 291. Prerazporeditev znotraj org. v drugo PE
 292. Nadure in dodatek za delovno dobo
 293. Pogodba za določen čas in neplačan dopust
 294. Čakanje na domu
 295. Sporazumna odpoved
 296. Menjava delodajalca po porodniški & neizkoriščen dopust
 297. Preizkus
 298. Izguba službe
 299. Potek pogodbe
 300. Porodniška in regres
 301. Zanositev v času odpovednega roka
 302. Zaposlitev za določen čas in 13.plača
 303. Nočejo izplačati dnevnic in potnih stroškov
 304. Pogodba za določen čas in odpravnina
 305. Odpoved iz poslovnih razlogov
 306. Delovni čas in dopust
 307. Porodniška
 308. Dopust in bolniška
 309. Nedokončan študij in življenjepis
 310. Zasposlitev pri dveh delodajalcih
 311. Odrejanje dopusta
 312. Menjava službe
 313. konec porodniške
 314. Iztek pogodbe in bolniški stalež
 315. Odpravnina
 316. Porodniška in neizrabljen dopust
 317. Letni dopust in regres ob upokojitvi
 318. Neplačani prispevki
 319. Število dni dopusta
 320. Doprinos ur
 321. Bolniški stalež
 322. Ali mi pripada izplačan dopust?
 323. Kako do regresa in plačilnih list
 324. Predčasna upokojitev
 325. Skrajšan delovnik in dodatno delo
 326. Obračun plače
 327. Prerazporeditev delavcev
 328. Predčasni zaključek delovnika ob krajšem odmoru
 329. Odpravnina v času porodniške
 330. Starejši delavec
 331. V odpovednem roku izvedela za nosečnost
 332. Izguba napredovanj
 333. Zakonodaja
 334. IZREDNA ODPOVED DELAVCA
 335. Delovni dnevi
 336. krajši delovni čas
 337. Polovični delovni čas, doplačilo za polni delovni čas
 338. Predčasna prekinitev pogodbe za določen čas in nadomestilo
 339. Izraba letnega dopusta zaradi bolniške
 340. Božičnica
 341. Koriščenje dopusta, porodniška in odpovedni rok
 342. Koriščenje in prenos letnega dopusta
 343. prekinjena pogodba za nedoločen čas
 344. Sporazumna odpoved
 345. Razdalja do delovnega mesta
 346. Odhod na čakanje v javnem sektorju
 347. Odpoved pogodbe
 348. Upokojitev
 349. Polovični delovni čas
 350. Polovični delovni čas ali delo preko s.p.-ja?
 351. Dodatni dopust za nego otroka
 352. Vračilo enega dela minimalne plače delodajalcu
 353. Zmanjšanje plače po ind.pogodbi
 354. Odpoved po porodniški
 355. Prenehanje delovnega razmerja iz poslovnih razlogov
 356. Odpoved in koriščenje dopusta
 357. Konec porodniške in odpoved pogodbe
 358. Odpravnina ob upokojitvi
 359. Trajanje nadomestila na ZRSZ
 360. Obračun dopusta in praznika
 361. Odpravnina, vrnitev v podjetje
 362. Zavrnitev kandidata z dopisnico
 363. Sporazumna odpoved
 364. Odpoved iz razloga nesposobnosti
 365. Zaprtje podjetja in prekinitev delovnega razmerja med porodniško
 366. Konec delovnega razmerja v času nosečnosti
 367. Tretja prijava na delovno mesto
 368. Izredna odpoved s strani delavca
 369. Vloga za zaposlitev in življenjepis
 370. Kako izterjati neplačan regres in dnevnice?
 371. Sosedska pomoč
 372. Pripojitev podjetja in sprememba bruto plače po pogodbi
 373. Vdovska pokojnina
 374. Odpravnina
 375. Potek delovnega razmerja za določen čas
 376. Malica
 377. Plačilni razredi in napredovanja
 378. Negativna stimulacija
 379. Trajanje nadomestila na ZRSZ.
 380. Skrajšan delovnik zaradi starševstva in popoldanski s.p.
 381. Iztek odpovednega roka
 382. Odpoved pogodbe po porodniški
 383. Koriščenje dopusta po porodniški odsotnosti
 384. Bolniški stalež v odpovednem roku
 385. Zaposlovanje v Sloveniji
 386. Sprememba delovnega mesta, pogodbe in znižanje plače po vrnitvi s porodniškega dopusta
 387. iskanje službe in porodniška
 388. Neznanka
 389. Odpovedni rok in hkrati delo v tujini
 390. Upokojitev, omejitve pri delu
 391. Dopust
 392. delovno dovoljenje za Avstrijo
 393. prekinitev pogodbe
 394. Ali lahko dobim odpoved o zaposlitvi?
 395. predhodno odobren dopust - odpovedni rok
 396. SKRAJŠAN DELOVNI ČAS
 397. Konec porodniške in koriščenje dopusta
 398. Porodniška in odločba za dopust
 399. Porodniška in odpoved zaposlitve
 400. Porodniška in regres
 401. PORODNIŠKI DOPUST, PREJEMKI, LETNI DOPUST
 402. iztek porodniške in pogodba za nedoločen čas
 403. Dopust po porodniški
 404. glede dopolnilne dejavnosti
 405. Kakšna je povprečna plača v IT industriji?
 406. KONEC PORODNIŠKE
 407. Reges in porodniški dopust
 408. kako me lahko tržite
 409. Izgubljena fotografija
 410. ODMERA LD V ŠOLSTVU
 411. DODATNE NALOGE V SISTEMIZACIJI DM
 412. odpovedni rok, koriščenje dopusta ob odpovedi
 413. odpovedni rok
 414. zaposlitev in porodniški dopust
 415. Odpoved v času bolniškega staleža
 416. Življenjepis
 417. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov- kaj mi pripada?
 418. poučevanje na domu
 419. Porodniška v času brezposelnosti
 420. Koliko mi pripada borze
 421. Pogodba za nedoločen čas - agencija
 422. PREKINITEV POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 423. popoldanski s.p.
 424. Skrajšan delovni čas po porodniški
 425. Ali je priporočljiv kontakt z delodajalcem PRED morebitnem razgovorom?
 426. ali v času bolniške lahko dobiš odpoved
 427. A,se lahko prijavim na zavodu ?
 428. življenjepis
 429. Bolniski stalež - čakanje
 430. Teče delovna doba ko prejemaš nadomestilo na Zavodu ?
 431. kako napredovati
 432. Skrajšanje delovnega razmerja z aneksom
 433. Plačilo aneksa za izobraževanje
 434. Neizplačan regres
 435. Pismo o nameri za zaposlitev
 436. Laze 21, Dragomer
 437. Dodatek na delovno dobo
 438. Delovno razmerje
 439. Izračun odpravnine, oz. višina - javni sektor
 440. Do kdaj izplačati odpravnino - iztek pogodbe za določen čas?
 441. odpuščena po vrnitvi s porodniške
 442. Izbira kandidata
 443. Izraba dopusta in koriščenje presežnih ur
 444. Stopnja izobrazbe
 445. Iztek pogodbe za določen čas
 446. porodniška in prispevki za primer brezposelnosti
 447. Zaposlitev in zanositev
 448. odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov
 449. nov iziv
 450. Skrajšan delovni čas in popoldanski s.p
 451. Pretek pogodbe za določen čas-predhodno ostati doma
 452. Ponudba za zaposlitev
 453. Delodajalec
 454. Nadomestilo ZRSZ
 455. Dopust in porodniška
 456. Projektno delo
 457. Zaposlitev v Italiji
 458. Odpoved delovnega razmerja
 459. Delovne izkušnje
 460. Življenjepis
 461. Kontakt
 462. iščem delo na norveškem
 463. Delovna viza za dovoljenje
 464. Zaposlitvene možnosti
 465. REGRES IN DOPUST
 466. Kompetence
 467. Prekinitev delovnega razmerja
 468. Odpoved pogodbe o zaposlitvi in zdravniško potrdilo o nosečnosti
 469. regres2013
 470. Odgovornost na delovnem mestu
 471. Odpoved, regres in odpravnina
 472. stečaj
 473. KDAJ JE DOLŽAN DELODAJALEC PISNO OBVESTITI O ODPOVEDI
 474. Razlaga 114. člena Zakona o delovnih razmerah
 475. Vračanje minus ur po porodniški
 476. Zaposlitev na hrvaškem
 477. REGRES :/
 478. bolniška med kolektivnim
 479. Kdaj ti pripada cel regres?
 480. Prenehanje pogodbe in regres
 481. Regres
 482. Delo na črno
 483. Konec porodniške-pravice
 484. Kako napisati dobro punudbo za podjetje?
 485. Obvestilo neizbranemu kandidatu
 486. Podaljšanje porodniške - izraba lanskega dopusta
 487. Kako v najkrajšem času ponovno dobiti zaposlitev !
 488. Odpovedni rok delovnega razmerja
 489. Regres
 490. Starejši delavec
 491. Katero delo iskati?
 492. Pomoč pri izdelavi prošnje
 493. Odhod na čakanje
 494. Spremno pismo
 495. delovno razmerje
 496. Kako prikazati luknjo v CV ?
 497. Regres in dopust v času porodniške
 498. Povrnitev stroškov prevoza
 499. Kako dobiti dovoljenje za delo v Sloveniji?
 500. OBVEZNO KMEČKO ZAVAROVANJE
 501. Odtujitev dopisa
 502. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 503. OSEBNI DOHODEK
 504. Dopust, regres...?
 505. Dopust, regres...?
 506. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 507. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 508. zmeda
 509. DOPRINOS UR
 510. REDNA ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA IN PONUJENO SLABŠE DELOVNO MESTO
 511. Nadomestilo bolniške v času nosečnosti pri variabilni plači
 512. Objave prostih delovnih mest in obveznosti delodajalcev
 513. Bolniška v odpovednem roku
 514. Nadomestilo za neizrabljen dopust
 515. Zaposlitev v Avstriji(zdravstvene omejitve)
 516. plačilna lista
 517. Dopust
 518. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ter izraba dopusta, regres...
 519. Nadurno delo
 520. odpoved dela za nedoločen čas
 521. BOŽIČNICA
 522. Čakanje
 523. Pravice neizbranega kandidata
 524. izračun sorazmernega dela regresa
 525. Koriščenje dopusta
 526. Regres in dopust
 527. Pogodba za določen čas/ odpoved službe
 528. Reference
 529. PRAVICE DO PREDČASNE UPOKOJITVE
 530. Premestitev na drugo delovno mesto
 531. Porodniška - dopust - regres
 532. Sorazmerni del dopusta in regresa, dopolnitev vprašanja
 533. Odpoved zaposlitve iz poslovnih razlogov z zaposlitvijo kandidata na isto delovno mesto
 534. Sorazmerni del dopusta in regresa
 535. 36-urni delovnik, dopust 2012
 536. Konkurenčna klavzula
 537. Porodniška
 538. Veljavnost konkurenčne klavzule
 539. IZTEK PORODNIŠKE IN ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 540. Vračilo stroška izobraževanja delodajalcu
 541. Pogodba za nedoločen čas
 542. Neodobritev dopusta
 543. 2 raspisana delovna mesta enega delodajalca
 544. Izpolnitev pogojev za upokojitev
 545. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 546. Nova pogodba o zaposlitvi
 547. SOLIDARNOSTNA POMOČ ZA DALJŠI BOLNIŠKI STALEŽ
 548. Nalaganje dela
 549. Stroški izobraževanja ob prenehanju delovnega razmerja
 550. Solidarnostna pomoč
 551. Kje iskati zaposlitev?
 552. ODPOVED POGODBE O DELU
 553. Jamstveni sklad
 554. Izraba dopusta
 555. Podpis pogodbe o prenehanju delovnega razmerja
 556. Ponujena odpoved.
 557. Delo od doma za delodajalca v tujini
 558. Ponujena odpoved
 559. Delo od doma za tujino
 560. Po porodniškem mi ponudijo delo na 2,5 ure odaljenem delovnem mestu.
 561. Po odpovedi
 562. Redna odpoved
 563. Odpoved
 564. Koriščenje letnega dopusta in porodniški dopust
 565. Delovni čas in malica
 566. Bolniška za otroka II.del
 567. Rokovanje
 568. Bolniška za otroka
 569. Premestitev na drugo delovno mesto
 570. Plačilo letnega dopusta in odpovedni rok
 571. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi med porodniskim dopustom in regres
 572. Regres
 573. PRAVICA DO ODPOVEDI NA DELOVNEM MESTU
 574. izguba nadomestila za brezposelnost
 575. Zaposlitev v času porodniške in nadomestilo
 576.  
 577. Odpoved delovnega razmerja po porodniškem dopustu
 578. pogodba
 579. Izraba letnega dopusta
 580. Kje bi objavil oglas za zaposlitev?
 581. Sprejeti boljše delovno mesto ali ne
 582. Potni stroški in malica
 583. Odpoved pred potekom 6 mesečnega dela
 584. Kontaktno preverjanje dogajanja pri delodajalcu
 585. Dopust
 586. Bolniška med praznikom in "minus" ure
 587. Znižanje plače
 588. regres in letni dopust
 589. Prekinitev pogodbe
 590. Regres in letni dopust
 591. Regres
 592. Spremenjen delovnik, zaradi povečanega obsega dela
 593. Regres
 594. Skrajšan delovni čas, premestitev na slabše delovno mesto
 595. Prisilni dopust?
 596. Regres
 597. Dokazila o izobraževanju
 598. Življenjepis
 599. Strokovni delavec v športu
 600. Letni dopust ter regres
 601. Republiška pokojnina
 602. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI?
 603. Izplačilo dopusta po porodniški
 604. Dopust-bolniška
 605. Delovni čas
 606. Lanski dopust in porodniška
 607. PORODNIŠKO NADOMESTILO
 608. Dopust - ali pripada tudi na sredini meseca
 609. Dopust
 610. Izraba dopusta pred nastopom porodniške
 611. Plačan prevoz in malica
 612. Dopust zaradi selitve
 613. Pravni naslednik
 614. Odpoved zaradi nesposobnosti ali iz poslovnih razlogov
 615. dodatek za delovno dobo
 616. Delo za krajši delovni čas in nadurno delo
 617. izplačilo odškodnine
 618. dodatek na delovno dobo
 619. stroški službene poti
 620. Uveljavljanje dobe za stalnost za jubilejno nagrado
 621. Odpoved pogodbe za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom
 622. prekinitev delovnega razmerja in poplačilo
 623. nadure in malica
 624. Pravica do upokojitve
 625. Obračun nadur po službeni napotitvi za delo v tujini
 626. Pravice za čas nadomeščanja - povečan obseg dela
 627. izplačilo ali koriščenje presežka ur (nadure)
 628. Neizplačane plače in neizplačan regres
 629. Pogodba o zaposlitvi!
 630. Regres in dopust novozaposlenega
 631. Sorazmerni del dopusta
 632. NOVO DELOVNO MESTO
 633. regres
 634. DOPUST IN REGRES
 635. Kdaj povedati, da sem noseča?
 636. ALI GRE INVALID III. KATEGORIJE, KI JE ZAPOSLEN PRI S.P. LAHKO KOT TEH. VIŠEK NA ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 637. koriščenje letnega dopusta po prenehanju porodniške
 638. koliko dopusta
 639. franc@goricko.net
 640. Manjko, višek in nižanje izdelkov
 641. minimalna plača
 642. Odpoved
 643. tina.kljescik@gmail.com
 644. nedelje in regres
 645. prevzem poštnih pošiljk
 646. regres za 2011
 647. Bolniška v času nosečnosti in delovno razmerje za določen čas
 648. Nadure in dnevnica v tujini
 649. Rok za preučitev pogodbe
 650. proučitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 651. Ure oktober II
 652. URE OKTOBER
 653. menjava službe
 654. kontrola
 655. Prazniki
 656. odmera dopusta
 657. Poskusna doba zaščitene kategorije
 658. Izmensko 12 urno delo in dopust
 659. Nadomestilo plače za praznik
 660. Neizkoriščen dopust
 661. Premestitev lokacije dela, idr.
 662. odpravnina
 663. ODPOVED POGODBE S PONUDBO NOVE
 664. Odpoved in zajamčen OD že 11 mesecev
 665. gospodinja
 666. Službena odsotnost
 667. Neresen delodajalec
 668. odpravnina
 669. Izplačilo jubilejne nagrade
 670. pogodba o zaposlitvi
 671. Bolniška in porodniška
 672. prekinitev pravice do skrajšanega delovnega časa
 673. Pravica do dopusta
 674. nadomestilo za izpad dohodka
 675. Pogodba o delu
 676. Sklep o prenehanju ali sporazumna prekinitev
 677. Nedeljske ure
 678. Plača bruto + stimulacija
 679. bolniška
 680. novo delovno mesto
 681. jubilejna nagrada
 682. napredovanje DOLŽNOST ALI PRAVICA
 683. odpravnina ob odhodu v pokoj
 684. Podaljšanje pogodbe med porodniško
 685. Odmor za malico
 686. po porodniški
 687. Bolniški stalež zaradi nosečnosti
 688. nova pogodba 2.
 689. nova pogodba
 690. odpoved pogodbe s ponudbo nove
 691. Nenapovedano znižanje dodatka za prehrano
 692. Dodatek na izmensko delo
 693. POGODBA INVALIDA
 694. nadomeščanje dopustov bolniških
 695. minus ure
 696. Kateri dokumenti so potrebni za delo v PE Slovenija s sedežem podjetja v Srbiji
 697. regres za 4 mesece dela
 698. DOLOČITEV DOPUSTA
 699. 4 urna bolniška
 700. neizrabljen letni dopust
 701. brez plače
 702. Odpovedni rok v primeru neizplačevanja plače
 703. čakanje na delo
 704. dopust
 705. odpravnine
 706. denarno nadomestilo za brezposelnost
 707. IZPLAČILO REGRESA
 708. pripravnik in izplačilo regresa
 709. PORODNIŠKI DOPUST, POROKA IN DOPUST
 710. Ponovna zaposlitev
 711. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI -2
 712. prpravnik in dopust
 713. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
 714. prekinitev bolniške
 715. obveznost oddaje PD obrazca
 716. Pripadanje dopusta
 717. Koliko dopusta lahko koristim ped iztekom pogodbe....
 718. dogovor z delodajalcem za 2-letno čakanje pred upokojitvijo
 719. LETNI DOPUST
 720. regres in skrajšan delovni čas
 721. LETNI DOPUST
 722. PORODNIŠKA IN IZRABA DOPUSTA ZA LETO 2010 IN 2011
 723. regres in skrajšan delovni čas
 724. dopust pri novem delodajalcu
 725. štetje sobot v dopust
 726. Sporazumna odpoved
 727. LETNI DOPUST PRED UPOKOJITVIJO
 728. PORODNISKA
 729. Osnovna plača in stimulacija
 730. odpravnina
 731. Izraba l. dopusta pri novem delodajalcu
 732. dopust in nov delodajalec
 733. odpravnina
 734. klevetanje
 735. kolikšna odpravnina mi pripada ob upokojitvi?
 736. premeščanje
 737. odpoved v času poskusnega dela - vrsta odpovedi
 738. Prekinitev pogodbe za določen čas
 739. denarno nadomestilo starejše brezposelne
 740. Osnovna in minimalna plača
 741. Plača
 742. POIZKUSNA DOBA
 743. izraba letnega dopusta - dva tedna skupaj - ločeno
 744. 4-izmensko delo
 745. Odpoved
 746. poizkusna doba in bolniška odsotnost
 747. odpoved
 748. Sklep o dolžini letnega dopusta
 749. sporazumna odpoved
 750. plača v pogodbi
 751. KOLIKO UR SI PIŠEM KO SEM NA DOPUSTU
 752. koliko časa zavoda mi pripada?
 753. minimalna plača
 754. ODŠKODNINA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST IN URE
 755. bistveno zmanjšanje plačila plače
 756. Dopust in generacija y
 757. Pravica
 758. IMENIVANJE V.D. DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA
 759. prerazporeditev delavca na drugo delovno mesto
 760. sporazumna odpoved
 761. dopust
 762. SPLOŠNI POGOJI
 763. Polovičen delovni čas, starševstvo in regres
 764. ČAKANJE NA DELO PRI DELODAJALCU
 765. bolniška in nosečnost v odpovednem roku
 766. dopust za nego otrok as posebnimi potrebami
 767. dopust zaradi nege otroka s posebnimi potrebami
 768. regres in dopust pri zaposlitvi za določen čas
 769. odpovedni rok
 770. sorazmerni del dopusta
 771. DODATEN DOPUST ZARADI NEGE OTROKA
 772. ko te delodajalec vpraša, kam greš na dopust
 773. ure doprinosa v šolstvu
 774. polovični delovni čas v primeru starševstva in šolski urnik dela
 775. nadure in ure doprinosa v šolstvu
 776. Delo invalida 3. kat
 777. odpoved pogodbe o zaposlitvi
 778. ODPRAVNINA GASILCU OB UPOKOJITVI
 779. Dopust in regres
 780. IZREDNI DOPUST ZA POROKO OTROKA
 781. Takratni delodajalec ni dal plače
 782. odpravnina ob redni upokojitvi
 783. koliko dni dopusta na zavodu
 784. IZRABA DOPUSTA
 785. konec delovnega razmerja in porodniška
 786. letni dopust
 787. Prerazporejanje - drugič
 788. Odpoved pogodbe in dopust
 789. BREZPLAČNI DOPUST
 790. ZNIŽANJE PLAČE
 791. regres
 792. regres 2011
 793. Letni razpored delovnega časa
 794. upokojitev invalidne osebe
 795. koriščenje letnega dopusta
 796. JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 797. regres in plača
 798. ODPRAVNINA IN NAGRADA
 799. "negativna" stimulacija
 800. Koliko ur se šteje med prazniki
 801. Konkurenčna klavzula ob vmesnem delu pri nekonkurenčnem podjetju
 802. Dopust, ki ga določi delodajalec
 803. plača
 804. ponovna vrnitev na staro delovno mesto..
 805. znižanje starosti za upokojitev z upoštevanjem leta študija
 806. zavod za zaposlovanje
 807. Propadlih 10 dni dopusta?
 808. Ali mi po zakonu pripada pododba za nedoločen čas?
 809. osnova za izračun odpravnine
 810. PRISILA, DA DELAM NADURE
 811. obvetilo o ukinitvi delovnega mesta
 812. Koriščenje LD
 813. Prerazporejanje
 814. Iztek porodniške
 815. nedeljsko delo
 816. aneks k pogodbi o zaposlitvi
 817. Regres
 818. terensko delo-motaza pohištva
 819. Kaj če...
 820. nova pogodba o zaposlitvi
 821. Dvakrat deljena porodniška
 822. ukinitev delovnega mesta
 823. odmori in počitki
 824. obligacijska razmerja
 825. dopust, regres
 826. Odpoved
 827. izplačilo ur
 828. Izraba dopusta
 829. pogodba o zaposlitvi
 830. letni dopust
 831. plačilne liste
 832. Sporni aneks k pogodbi o zaposlitvi
 833. izplačilo nadur
 834. delodajalec
 835. Regres
 836. DOPOLNILNO DELO IN UVELJAVLJANJE PRAVICE DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA
 837. DOPUST IN REGRES
 838. Znižanje plače
 839. Dodatek na izmensko delo
 840. IZRABA DOPUSTA
 841. denarno nadomestilo na zavodu
 842. malica
 843. dva plačani uri odsotnosti z dela za iskanje nove zaposlitve na teden,
 844. Pokojnina
 845. le popoldansko delo
 846. Regres
 847. tedenski počitek
 848. odpoved -ponovna zaposlitev
 849. PRERAZPOREDITEV
 850. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 851. Prijava na zavodu po 31.12.2010
 852. pravica do regresa in letnega dopusta
 853. Delovna doba
 854. potek porodniške in zavod
 855. delo po pogodbi bolniška in porodniški dopust
 856. Višina regresa zaradi odhoda na porodniško
 857. bolnisko
 858. Polurni odmor-malica
 859. kolikšna je odravnina ob upokojitvi?
 860. polovični delovni čas zaradi starševstva v šolstvu in nadomeščanja
 861. kam sedaj ?
 862. Prazniki,delavna doba
 863. delo v nedeljo
 864. uveljavljanje študija
 865. Obvestilo delodajalcu o bolniškem staležu
 866. Minus ure in pokrivanje z dopusti
 867. Dnevnice
 868. Odpovedni roki
 869. minimalni dnevni počitek
 870. polovični delovnik in porodniška
 871. Dopust
 872. Delovno razmerje za določen čas
 873. Letni dopust - 2. pogodba o zaposlitvi v istem podjetju
 874. neizkoriščeni letni dopust v času bolniške
 875. delo na praznik
 876. Štiriurni delovni čas
 877. povečan obseg dela pri 4-urnem delavniku
 878. Neizplačana bolniška
 879. Podpisan sporazum - odrekanje pravicam iz zakona
 880. malica
 881. določitev števila dopusta za javnega uslužbenca -koriščenje
 882. določitev števila dopusta za javnega uslužbenca
 883. Dopust pri 24 urnem delavniku
 884. Bolniška v 12 urnem delovnem razporedu
 885. Izredni dopust
 886. Izredni dopust za rojstvo dvojčic
 887. Je izredna odpoved upravičena?
 888. Dopust
 889. zaposlitev v Avstriji
 890. NOVA SLUŽBA IN DOPUST
 891. Grožnja z delovno knjižico
 892. Neizplačana plača
 893. nadomeščanja v šolstvu
 894. Odpravnine v prisilni poravnavi
 895. Priznavanje dopusta v povezavi z izplačilom regresa
 896. dopust v javnem zavodu
 897. Delovna doba
 898. mobbing v nosečnosti
 899. predčasna upokojitev
 900. 1/12 "za vsak (dopolnjen) mesec dela"
 901. Neizplačan regres
 902. 4 ure bolniške
 903. Zaposlitev pred porodniško
 904. Odpoved invalida
 905. Letni dopust
 906. Kaj pomeni "za vsak mesec dela"?
 907. Koliko dopusta mi pripada?
 908. Koliko dopusta mi pripada?
 909. Koliko dopusta mi pripada?
 910. Izplačilo regresa za letni dopust in koriščenje letnega dopusta v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
 911. Odpravnina
 912. Ugodnosti
 913. DOPUST
 914. Koliko dni dopusta imam
 915. Nadaljevanje bolniške
 916. Število dni dopusta
 917. Invalid in delo nadur
 918. POLOVIČNI IN POLNI DELOVNI ČAS IN REGRES ZA DOPUST 2011
 919. Prijava na zavod za zaposlovanje
 920. Dva neseca delo samo popoldan....
 921. skrajšan delovni čas
 922. minus ure
 923. DELO NA 4 URE
 924. Bolniška stalež po preteku pogodbe, kaj storiti
 925. manko v trgovini
 926. odločba zdravstvene komisije
 927. Letni dopust
 928. Odbitek DDV?
 929. Odpuščanje
 930. DELOVNA DOBA
 931. odpoved
 932. POLOVIČNI DELOVNI ČAS, DOPUST IN REGRES ZA DOPUST
 933. lanski dopust
 934. LIKVIDACIJA IN PORODNIŠKA
 935. ''neopravičen izostanek iz dela nosečnice
 936. socialna pomoč
 937. izraba letnega dopusta po poškodbi
 938. LIKVIDACIJA IN PORODNIŠKA
 939. dopust
 940. zaposlovanje v RH
 941. odpoved po porodniški
 942. izplačilo dopusta zaradi izteka pogodbe med porodniško
 943. Prosim za nasvet
 944. Delna upokojitev in nadurno delo
 945. Kaj narediti glede odločbe komisije?
 946. LIKVIDACIJA IN POTRDILO ZA VRTEC
 947. Pogodba za določen čas
 948. Neizrabljen dopust
 949. kaj se mi splača?!
 950. Nadure in dohodnina
 951. podaljšanje porodniške
 952. Višina plače za bolniško nad 30 dni zaradi nesreče pri delu
 953. popoldanska izmena
 954. deljen urnik
 955. Kaj mi pripada v primeru odškodnine namesto odpovednega roka?
 956. prekomerno količinsko dodeljen obseg dela za krajši delovni čas zaradi starševstva
 957. nadure kot prevoz na teren
 958. KRAJŠI DELOVNI ČAS ČE SE TEMU LAHKO TAKO REČE
 959. POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO
 960. pogodba
 961. 24 ali 25 mesecev pripadajočega nadomestila na zavodu za zaposl.
 962. štipendija vračilo
 963. letni dopust
 964. Napotitev na delovno mesto brez zdravniškega pregleda?
 965. Letni dopust pred upokojitvijo
 966. ali sem upravičena do denarne socialne pomoči
 967. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter bolniška
 968. zaprtje s.p.
 969. vračilo šolnine
 970. Zmanjšanje letnega dopusta
 971. dopust po porodniški
 972. Koliko časa nadomestilo ?
 973. Porodniški dopust
 974. Denarno nadomestilo
 975. letni dopust
 976. Upokojitev za štiri ure
 977. sdč po 4 ure dnevno
 978. Doba čakanja na delo
 979. delo brez pogodbe
 980. predčasna upokojitev
 981. Izplačilo potnih stroškov
 982. Delo na normo
 983. KDAJ V PENZIJO
 984. Odpoved, plača, regres
 985. nastop dela po porodniški
 986. Praksa
 987. Izraba dopusta
 988. potni stroški
 989. letni dopust
 990. Koriščenje dopusta
 991. izgubljena kri
 992. Prekinitev del. razmerja po porodniški
 993. Varstvena kategorija
 994. letni dopust, regres
 995. Bolniška - porodniška - bolniška
 996. Opravljanje delovani nalog
 997. sprememba imena podjetja
 998. ureditev pokojninskega zavarovanja
 999. socialna pomoč
 1000. Zamudne obresti od odpravnin v prisilni poravnavi
 1001. Podaljševanje pogodbe in odpravnina
 1002. Odmor med delovnim časom
 1003. Konjokturni dodatek
 1004. vprašanje1
 1005. Odmera letnega dopusta
 1006. nadure
 1007. Redna odpoved iz poslovnega razloga, drugič
 1008. dopust-bolniška
 1009. Odpoved delovnega razmerja - nosečnica
 1010. odpravnina - povezani delodajalci
 1011. odpoved po porodniški
 1012. koriščenje dopusta
 1013. Jubilejna nagrada
 1014. Ali mi pripada po zaposlitvi denarno nadomestilo?
 1015. Sistemizacija delovnih mest
 1016. Božičnica
 1017. Porodniška in bolniška
 1018. Nosečnost, dopust in regres
 1019. Višina letnega dopusta 2011
 1020. Dodatno delo
 1021. Kako je z viškom ur turnus 6 + 2.
 1022. Življenjepis
 1023. Registracija dejavnosti
 1024. Dopolnilno delovne razmerje
 1025. Delo za polovični delovni čas
 1026. letni dopust
 1027. POTNI STROŠKI
 1028. Pripadajoči čas malice
 1029. IZTEK PORODNIŠKEGA DOPUSTA IN DOPUSTA ZA NEGO OTROKA
 1030. Sankcije zaradi predčasne prekinitve zaposlitve
 1031. Premestitev na drugo delovno mesto po izteku porodniške
 1032. odpovedni rok
 1033. denarno nadomestilo
 1034. ODHOD V POKOJ
 1035. SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI
 1036. odpoved del. razmerja in bolniška
 1037. prekinitev delovnega razmerja
 1038. Koliko časa nadomestilo?
 1039. ODMOR ZA MALICO-2
 1040. zamudne obresti
 1041. Denarno nadomemestili
 1042. Jubilejna nagrada!
 1043. pogodba in nova pogodba
 1044. Regres!
 1045. dopust
 1046. Nosečnost in iztek poskusne dobe ob Pogodbi za Nedoločen čas
 1047. dopust
 1048. božičnica
 1049. POLOVIČNI DELOVNI ČAS IN DELJENI URNIK
 1050. Dokup vojaščine
 1051. Letni dopust in stalež
 1052. odmor za malico
 1053. IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST
 1054. Delo preko normativa
 1055. izredni dopust
 1056. nadure, dopust
 1057. deljeni delavni čas
 1058. Odpravnina
 1059. Odpoved delovnega razmerja oz. nepodaljšanje pogodbe, sklenjene za ne/določen čas
 1060. Regres in letni dopust!
 1061. malica in pravice če delaš 20 ur na teden
 1062. odkup poslovnega deleža
 1063. zaposlitev v času nosečnosti
 1064. Ali lahko nadrejeni zahteva točeno diagnozo bolezni in način zdravljenja?
 1065. nosečnost in dopust ter regres
 1066. Renta zaradi izgubljenih pravic iz dela.
 1067. pravica do neizplačanega regresa
 1068. denarna socialna pomoč
 1069. pravica do denarne pomoči
 1070. Višina nadomestila ob tehnološkem višku
 1071. Koriščenje letnega dopusta
 1072. AVTORSKI HONORAR!
 1073. Koriščenje dopusta med odpovednim rokom
 1074. Višina odpravnine v podjetju, ki je v likvidaciji
 1075. DOPUST ZA ZAPOSLITEV DOLOČEN ČAS 1 LETO OD 1.5.2010 -
 1076. Izobraževanje
 1077. pravica do neizplačanega regresa
 1078. Odpoved po porodniški
 1079. NEGA OTROKA
 1080. Bolniška v času poskusnega dela
 1081. Bolniška v času poskusnega dela
 1082. PLAČNI SISTEM OZIROMA OBRAČUN PLAČE
 1083. Tehnološki višek
 1084. prometno in voznisko dovoljenje
 1085. Osebni dohodek
 1086. brezplačni dopust
 1087. Ali mi pripada bolniška?
 1088. Pravice za delo na drugi lokaciji
 1089. Dnevnice, nadomestilo za prehrano,..
 1090. preklic odločbe o nadurnem delu
 1091. število dni dopusta
 1092. Izračun boleznine
 1093. Ali ji ob upokojitvi pripada odpravnina?
 1094. Delo v šolski knjižnici
 1095. SP in nadomestilo za čas brezposelnosti
 1096. porodniška
 1097. kdaj v pokoj
 1098. Kakšno plačo mora podjetje podati na Zavod za zaposlovanje v %
 1099. dopust?
 1100. Iz 40 ur na teden na 20 ur na teden
 1101. solidarnostna pomoč
 1102. pogodba za določen čas, nastop porodniškega dopusta
 1103. Bolniški stalež-denarna pomoč
 1104. potek pogodbe med porodniško
 1105. letni dopust po porodniški v šolstvu
 1106. Kršitve - delovni čas (urgentno)
 1107. Izredni dopust za izobraževanje
 1108. upokojitev
 1109. Prijava na delovno mesto, na katerem si zaposlen
 1110. Pogodbeno delo v času odpovednega roka
 1111. privilegij sodelavcev
 1112. Odpoved pogodbe za dol.čas iz bolniškega staleža
 1113. obračun plače
 1114. NADURNO DELO
 1115. Sistemizacija del in nalog
 1116. Delo v šolstvu!!
 1117. Odškodnina v primeru skrajšanja odpovednega roka
 1118. proste nedelje
 1119. polovični delovni čas in dopust za uvajanje otroka v vrtec
 1120. Izobraževanje v tujini- potni nalog ali pogodba?
 1121. Po porodniški
 1122. neupoštevanje roka o odpovedi
 1123. odpoved delovnega razmerja in prijava na Zavod za zaposlovanje, porodniški dodatek
 1124. Neto regres za 2009 in 2010
 1125. Vprašanje
 1126. Delo po porodniškem dopustu - 2.del
 1127. Odpovedni rok
 1128. delo za 4 ure
 1129. Regres
 1130. sklep o odmeri dopusta
 1131. Ali lahko koristim izredni dopust po zaključku bolniške?
 1132. Izsiljevanje pogodbe za 4 ure
 1133. delodajalec hoče dat delat iz 40 ur na 20 ur na teden 2 del
 1134. Izredni dopust ob smrti starih staršev
 1135. kaj po poteku pogodbe
 1136. Delo po porodniškem dopustu
 1137. delodajalec hoče dat delat iz 40 ur na 20 ur na teden
 1138. Varstvo zakonitosti
 1139. Zavod za zaposlovanje in Center za socialno delo
 1140. Jubilejna nagrada
 1141. BOLNIŠKI STALEŽ
 1142. odpoved iz poslovnih razlogov
 1143. Kako pravilno odpustiti delavca, ki je zaposlen za nedoločen čas?
 1144. MALICA
 1145. Dodatek za popoldansko delo
 1146. Prekinitev DR v času poskusne dobe
 1147. Izredna odpoved
 1148. Prekinitev delovnega razmerja
 1149. nadure
 1150. Regres
 1151. Odmera letnega dopusta
 1152. Bolniška
 1153. Prerazporejanje na drugo delovno mesto
 1154. izračun moje odpravnine in borza
 1155. Pokojnina in honorarno delo
 1156. zaposlitev v tujini
 1157. delo na crno in trganje od place
 1158. nadomestlo za porodniško in nego ter varstvo otroka
 1159. Odpovedni rok
 1160. Porodniška, odpoved in letni dopust
 1161. upokojitev in letni dopust
 1162. Pogoji upokojitve
 1163. opravljanje nočnega dela po 55. letu starosti
 1164. VPRAŠANJE
 1165. odpoved
 1166. REGRES!
 1167. Konkurenčna klavzula
 1168. kdaj v pokoj
 1169. regres
 1170. potni nalog -tujina
 1171. Odpovedni rok po zakonu ali kolektivni pogodbi?
 1172. Regres za letni dopust
 1173. Odpoved iz poslovnega razloga
 1174. Upokojitev
 1175. regres!
 1176. odpovedni rok
 1177. Regres
 1178. regres
 1179. Jubilejna nagrada za 10 let skupne delovne dobe
 1180. Odločba o invalidnosti - ne želim premestitve na drugo del. mesto
 1181. smrt ožjega družinskega člana
 1182. Deljen urnik
 1183. sorazmerni delež odpravnine
 1184. Odpravnina
 1185. izmensko delo
 1186. Opomin
 1187. DODATEK ZA MINULO DELO
 1188. Anonimna priča
 1189. nadure
 1190. odpravnina
 1191. Odpovedni rok
 1192. Odpoved
 1193. izredni dopust ob rojstvu sina
 1194. delo po 4 ure
 1195. Neplačevanje prispevkov
 1196. Pravice iz Jamstvenega sklada RSLO
 1197. vračilo regresa
 1198. dodatek za popoldansko delo
 1199. PRENOS DOPUSTA V JAVNEM SEKTORJU
 1200. Izredni dopust - spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan
 1201. Dopust,regres
 1202. nadure!
 1203. Določen čas!
 1204. delo in dojenje
 1205. Določen čas!
 1206. placilo bolniskega nad 30 dni
 1207. UPOKOJITEV
 1208. kolikšna je najnižja osnovna plača v trgovini
 1209. placilo bolniskega nad 30 dni
 1210. Obvestilo o rezultatu razgovora
 1211. obračun plače
 1212. obračun dopusta
 1213. upokojitev
 1214. Bolniška, odpoved delodajalca in neizrabljen letni dopust
 1215. porodniška
 1216. re na 56 urni delavnik
 1217. 56 urni delavnik
 1218. Prepoved vstopa v podjetje
 1219. Prenehanje delovnega razmerja iz poslovnih razlogov-pred upokojitvijo
 1220. Nepodaljšanje pogodbe med porodniško
 1221. Odpoved po končanem porodniškem dopustu
 1222. pogodba
 1223. začasna prekinitev delovnega razmerja
 1224. Pogodba
 1225. Łetni dopust
 1226. osnovna plača
 1227. odpoved
 1228. kolektivna pogodba za s.p.
 1229. koriščenje dopusta
 1230. Porodniška in letni dopust, regres
 1231. neizrabljen letni dopust
 1232. Potni stroški!
 1233. letni dopust
 1234. Koriščenje in obračun letnega dopusta
 1235. Odpoved -pogodba
 1236. Nadomestilo boleznine
 1237. Prevedba po končani višji šoli
 1238. Odpoved
 1239. Delavka se vrača s porodniškega dopusta
 1240. Regres in dopust novozaposlenega delavca
 1241. ROKI PRI ODPOVEDI IZ DR IZ POSLOVNEGA RAZLOGA
 1242. ODPOVED DR IZ POSLOVNEGA RAZLOGA - 3
 1243. PRISOTNOST NA DELOVNEM MESTU, delovni čas, stroški prevoza
 1244. Letni dopust ob diplomiranju
 1245. regres
 1246. ODPOVED DR IZ POSLOVNEGA RAZLOGA - 2
 1247. bolniška in letni dopust
 1248. Odpoved iz poslovnih razlogov
 1249. podpis pogodbe o izobraževanju
 1250. PORODNIŠKA IN REGRES
 1251. Vodenje podjetja in odgovornost
 1252. Pomoč (nasvet) - brezposelna in ''zaposlitev''-višja porodniška??
 1253. Izraba letnega dopusta
 1254. nosečnost
 1255. Pol leta po primopredaji delodajalec grozi
 1256. neizplačan regres
 1257. Bolniška
 1258. minulo delo
 1259. ponovno "odgovor"
 1260. Odpoved del.razmerja
 1261. vračilo malice in prevoznih stroškov
 1262. odgovor
 1263. upokojitev
 1264. z začetkom porodniške ostala brez zaposlitve
 1265. izbris iz sodnega registra in neplačila
 1266. DNEVNICE!
 1267. KRAJŠI DELAVNIK PO PORODNIŠKI
 1268. Odmera letnega dopusta v trgovini
 1269. Koriščenje letnega dopusta in razporeditev delovnega časa
 1270. ˝Bolniški listi˝
 1271. Plača, regres za letni dopust - lastnik in direktor
 1272. Konkurenčn klavzula v pogodbi o zaposlitvi
 1273. Regres in inv.upokojitev
 1274. Nadomestilo plače
 1275. Še o dopustu in regresu
 1276. Dopolnilna zaposlitev in regres
 1277. odpoved, poskusna doba,zavod
 1278. DOPUST IN REGRES
 1279. Regres za letni dopust
 1280. Izraba dopusta
 1281. Redni letni dopust
 1282. Odmera dopusta
 1283. pogodba
 1284. Vprašanja v zvezi s plačili
 1285. sporazumna odpoved
 1286. bolniška-gibanje
 1287. ZAMUDNE OBRESTI OD ODPRAVNINE
 1288. regres in letni dopust
 1289. Obvestilo o prenehanju II.
 1290. IZPLAČILO REGRESA
 1291. regres
 1292. Dopust
 1293. Obvestilo o prenehanju
 1294. Odpoved zaradi nesposobnosti
 1295. Odpoved nekvalificiranemu delavcu, odpravnina in kasnejše ponovno zaposlovanje
 1296. Dopust-dopolnitev vprašanja
 1297. zaposlitev
 1298. Čakanje na delo
 1299. Dopust
 1300. Odpovedni rok, dopust, regres
 1301. Prikazovanje regresa
 1302. Vrednostni boni pri spletnem nakupu
 1303. ure
 1304. regres
 1305. Po zaključeni porodniški brez dela
 1306. sorazmerni del dopusta ob odpovedi del razmerja
 1307. dopust, sprememba službe
 1308. prekinitev pogodbe in tožba
 1309. razumni rok na delovnem sodišču
 1310. Ali je dodatek lahko vštet v osnovni dohodek?
 1311. NOVA POGODBA-PORODNIŠKI DOPUS
 1312. ALI LAHKO V PODJETJU ZAPROSIM ZA ODPRAVNINO IN SE PRIJAVIM NA ZAVOD
 1313. Prevoz na delo
 1314. regres in odpravnina
 1315. Odpoved po porodniški
 1316. Regres
 1317. redne ure
 1318. Noče plačati
 1319. odpoved pogodbe za določen čas z poskusno dobo 8 dni
 1320. dopust
 1321. Letni dopust
 1322. Koriščenje dopusta
 1323. najemnina stanovanja
 1324. Uskladditev višine nadomestila v času brezposlenosti !?
 1325. Nočni dodatek
 1326. odpoved v nosečnosti
 1327. regres
 1328. regres
 1329. posebna olajšava davka na os.dohodek
 1330. POTRDILO O VRSTI DELA
 1331. Regres za 2009
 1332. penzija
 1333. Preklic odpovedi
 1334. Letni dopust iz leta 2009
 1335. zpiz
 1336. mobing, nosečnost
 1337. DODATEK NA STALNOST,DODATNA OLAJŠAVA ,OLAJŠAVA ZA OTROKE
 1338. ŠTEVILO UR V ČASU ODSOTNOSTI ZARADI DOPUSTA,BOLNIŠKE IN V ČASU PRAZNIKOV
 1339. plače
 1340. Regres
 1341. OBRAČUN DOPUSTA
 1342. višina stimulacije
 1343. Vpogled v zasebnost
 1344. Premestitev
 1345. odpoved
 1346. odpoved v nosečnosti
 1347. prenehanje rednega delovnega razmerja
 1348. pripravništvo- dopust
 1349. upokojitev
 1350. Kako pred končanem faksu "najti službo"?
 1351. odgovonost ob kraji
 1352. Delo za določen čas, porodniška in regres
 1353. Izraba dopusta
 1354. Dopust in regres
 1355. Regres za letni dopust
 1356. koliko dopusta
 1357. redna odpoved iz poslovnega razloga in nosečnost
 1358. Dokumeti ob prenehanju delovnega razmerja
 1359. BREZPLAČNA ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA
 1360. Bolniški stalež
 1361. Zaposlitev za nedoločen čas z 6 mesečnim poskusnim delom in nosečnost
 1362. Odpovedni rok
 1363. tožba da ali ne
 1364. UPRAVIČENA ZADRŽANOST OD DELA
 1365. restitucijski zahtevek - nejasnost
 1366. dopust pred porodniško v šolstvu
 1367. bolniški stalež
 1368. plačilo prehrane med delom
 1369. minimalna plača
 1370. LETNI DOPUST ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS
 1371. Prekinitev pogodbe o delu
 1372. dopust in regres
 1373. službeni avto
 1374. Prerazporeditev delavca
 1375. Namesto dela v trgovini, delo v kiosku
 1376. Izredna odpoved ali suspenz?
 1377. PRESEŽEK DELAVCEV
 1378. pogodba
 1379. JUBILEJNA nagrada
 1380. odpoved in tožba
 1381. Bolniški stalež - koriščenje LD - nadomestna zaposlitev
 1382. jubilejna nagrada
 1383. odpovedni rok
 1384. dnevnice in ostalo
 1385. DOPUST 2010 IN 2011
 1386. Jubilejna nagrada
 1387. odpravnina ob upokojitvi
 1388. ljubilejna nagrada
 1389. MINIMALNA PLAČA
 1390. Letni dopust - upokojitev
 1391. dodatek na delavno dobo
 1392. Odpovedni rok pri zaposlitvi za določen cas
 1393. podaljševanje
 1394. Dopust za leto 2009
 1395. Regres, dopust
 1396. Minimalna plača
 1397. JUBILEJNA NAGRADA
 1398. Porodniški dopust in regres
 1399. Dopust v času daljše bolniške + porodniške odsotnosti
 1400. odpravnina
 1401. dopust
 1402. nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi
 1403. ODMOR MED DELOVNIM ČASOM
 1404. stečaj
 1405. dodatki pri plačah
 1406. skrito podjetje
 1407. PLAČILO DOHODNINE
 1408. Dodatki pri plači
 1409. Tehnološki višek-zavod za zaposlovanje-nato upokojitev
 1410. Osnovna plača in delovna uspešnost
 1411. odvzem stimulacije
 1412. obračunavanje dopusta...
 1413. dodatek za deljen delovni čas in nočni dodatek
 1414. OBRAČUNAVANJE DOPUSTA II.DEL
 1415. obračunavanje dopusta
 1416. Obračun bolniškega staleža
 1417. odmera letnega dopusta
 1418. pravni nasvet
 1419. Čakanje na delo II
 1420. Čakanje na delo
 1421. Dopust
 1422. plačilo za pokojninsko dobo
 1423. D.o.o. in odgovornost
 1424. Usposabljanje na delovnem mestu
 1425. Specifikacija delovnega mesta
 1426. dnevnice
 1427. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 1428. Odgovornost lastnika d.o.o.
 1429. Odpoved delovnega razmerja
 1430. minimalna plača - NETO
 1431. minimalna plača
 1432. Avtorska pogodba
 1433. Nazaj na bolniško
 1434. ODPOVED IZ POSLOVNIH RAZLOGOV, ZAVOD IN UPOKOJITEV
 1435. BOLNIŠKI STALEŽ
 1436. Izmensko delo
 1437. Se dodana doba upošteva pri minimalnih pogojih za starostno pokojnino?
 1438. PRENOS DOPUSTA
 1439. Napačno obračunan delovna doba
 1440. SKLENITEV POGODBE ZA DOPOLNILNO DELOQ
 1441. Ocena v času starševskega dopusta
 1442. Zaprtje d.o.o. in odpravnina
 1443. Sorazmerni del ali celotni del dopustva
 1444. plačilo porodniške
 1445. DOPUST IN REGRES V ČASU PORODNIŠKE
 1446. Sporazumna odpoved
 1447. OBRAČUN BOLNIŠKEGA STALEŽA
 1448. odpravnina
 1449. Turnusno delo
 1450. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
 1451. Odpoved iz poslovnih razlogov po porodniški
 1452. Delodajalec in prijava delavca kot tehnološki višek
 1453. kontrola bolniške
 1454. Napredovanje v lokalni skupnosti
 1455. Refundacija bolniške nad 30 dni
 1456. KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA 2
 1457. Pravica do zavoda
 1458. odpoved delovnega razmerja
 1459. KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA
 1460. zaprtje firme in odpoved - 3. del
 1461. ali je to mobing
 1462. Izhodiščna plača
 1463. Izplačilo regresa za malico
 1464. vzrok bolniške
 1465. Predaja posla
 1466. zaprtje firme in odpoved - 2. del
 1467. odpravnine
 1468. odpravnine
 1469. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 1470. DOPUST ZA OTROKA
 1471. Letni dopust pri 36 urnem delavniku
 1472. Pravica do nadomestila za brezposelnost
 1473. Dopust matere 2
 1474. Dopust za matere 1
 1475. Popoldanska obrt
 1476. odpoved pogodbe
 1477. odpravnina
 1478. zaprtje firme in odpoved
 1479. selitev
 1480. Dopolnilno delo pri istem delodajalcu
 1481. Izraba dopusta v odpovednem roku
 1482. Odsotnost z dela - službena pot
 1483. Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca
 1484. dopust
 1485. Višina regresa in zakon o minimalni plači
 1486. bolniška,porodniška in nato odpoved
 1487. uveljavljanje bolniške v večizmenskem delu
 1488. Minus ure in nadure
 1489. odpravnina
 1490. Obračun odpravnine
 1491. bolniška, boniteta, službeni avto
 1492. Obračun dopusta po dnevih in urah
 1493. delavec brez državljanstva-pogodba
 1494. Stimulacija in delovna uspušnost
 1495. Zaščita starejših delavcev
 1496. Konkurenčna klavzula
 1497. V podjetju vodi kadrovske zadeve študent
 1498. NOSEČNOST II.DEL
 1499. NOSEČNOST
 1500. dopust predporodniško
 1501. letni dopust
 1502. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
 1503. Izplačilo jubilejne nagrade
 1504. Odškodnina
 1505. Javna uprava
 1506. plača zaradi premestitve
 1507. sprememba pogodbe zaradi koriščenja pravice do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva
 1508. Dnevna izmena - kako opredeliti, definirati
 1509. stimulacija/napitnina
 1510. placilo dodatnih nalog oz. napredovanje
 1511. sprememba pogodbe oz. delovnih obveznosti
 1512. Delo preko mentorstva
 1513. porodniška in 13.plača ali božičnica
 1514. bolniška v času odpovednega roka
 1515. Delo preko mentorstva
 1516. Odpoved ali ne!
 1517. minuta zamude
 1518. čas po porodniškem dopustu
 1519. Delo preko mentorstva
 1520. Bolniski stalez in lanski dopust
 1521. Lastništvo avtomobila
 1522. letni dopust
 1523. POTEČENI ROK?
 1524. lahko zamenjam sluzbo
 1525. Pravice javnih delavcev
 1526. nadomestilo za malico
 1527. Zdravniški pregledi
 1528. določen čas in dopust
 1529. razlaga sporazuma v izogib dvojnemu obdavčenju
 1530. porodniška in dopust
 1531. dolžina bivalnega dovoljenja
 1532. plačilo kot nadure
 1533. malica ob sobotah in nedeljah
 1534. Odpoved iz poslovnih razlogov 2 - se mudi prosim
 1535. kaj potrebujem
 1536. Obračun praznika pri delu s krajšim delovnim časom
 1537. nujno rabim pomoč
 1538. PLAČILO PRAZNIKOV
 1539. Odpoved iz poslovnih razlogov - se mudi prosim
 1540. ure
 1541. Solidarnostna pomoč
 1542. Predčasna upokojitev
 1543. Menjava službe za nižjo izobrazbo
 1544. destimulacija
 1545. Daljsa odsotnost zaradi bolezni
 1546. Odpovedni rok
 1547. odpravnina ob odhodu v pokoj
 1548. odvzem letošnjega dopusta zaradi pomanjkanja dela v lanskem
 1549. razpis
 1550. Nadomestilo za brezposelnost
 1551. prenehanje pogodbe v času bolniškega staleža in nastop porodniške
 1552. ko odpovedni rok že teče
 1553. zaposlitev študenta na projektno delo
 1554. izpolnitev pogoja rojstva otroka pri odmeri LD
 1555. perkinitev krajšega delovnega časa zaradi starševstva
 1556. Znižanje plače
 1557. prevoz na delo
 1558. Plačilo nadur in dnevnic
 1559. neizkoriščen dopust ob prenehanju delovnega razmerja
 1560. dolžnost delodajalca ob prenehanju delovnega razmerja v javnem sektorju
 1561. odpoved
 1562. URADNIK IN OPRAVLJEN IZPIT IZ ZUP
 1563. PRENOS LETNEGA DOPUSTA
 1564. Krajši delovik
 1565. kako uveljaviti 190 člen
 1566. KONKURENČNA KLAVZULA
 1567. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 1568. prerasporeditev
 1569. dopust
 1570. Višina regresa in dopusta pri zaposlitvi za določen čas
 1571. Dodatek za neenakomerno razporejen delovni čas
 1572. Nadomestilo za praznik
 1573. Prosim nujni odgovor
 1574. skrajšan delovni urnik
 1575. DOPUST ZA LETO 2009
 1576. odpoved
 1577. delo v hladilnici
 1578. odpravnina
 1579. Neizplačane obveznosti delodajalca
 1580. Pogodba za določen čas
 1581. Stari dopust za minus ure
 1582. DENARNI DOLG
 1583. Pogodba za določen čas
 1584. Skrajšan delovni čas-6x4 ure
 1585. enkratna denarna pomoč delodajalca v primeru daljše bolniške odsotnosti
 1586. nočno delo
 1587. plače in drugi prejemki
 1588. razporeitev delovnega časa
 1589. obračunavanje ur
 1590. prevedba delovnega mesta v javnem zavodu
 1591. Izplačilo bolniške nad 30 dni
 1592. minus stimulacija
 1593. plača
 1594. Sorazmerni del regresa
 1595. zadnji dan bolniške
 1596. IZRABA DOPUSTA V ODPOVEDNEM ROKU
 1597. IZRABA DOPUSTA
 1598. jubilejne nagrade
 1599. naprava za sledenje
 1600. aneks pogodbi
 1601. PORODNIŠKA IN LIKVIDACIJA PODJETJA
 1602. Delovna doba, prispevki
 1603. odpoved zaradi nosecnosti
 1604. znižanje plače s strani delodajalca
 1605. odpoved zaradi nosecnosti
 1606. Dopust
 1607. izredni dopust za poroko
 1608. odooved zaradi nosecnosti
 1609. Odpoved zaradi poslovnega razloga in nosečnost
 1610. Dopust in denarna pomoč
 1611. Štiri -izmensko delo,prazniki in dopust
 1612. Zaposlitev za določen čas
 1613. Premestitev po porodniskem dopustu
 1614. Koriščenje ur oz. izraba dopusta
 1615. Dopust in regres
 1616. Nega za otroka
 1617. Ali mi pripada nagrada za delovno dobo 38 let?
 1618. Dopust in regres
 1619. starševska pravica - določitev dopusta
 1620. Davčna olajšava za družinske člane
 1621. davek za odškodnino
 1622. ukinitev delovnega mesta-III.
 1623. Nadomestilo za brezposelnost pri starejši osebi po ponovni prijavi na zavodu
 1624. V.stopnja
 1625. Določitev LD PRIPRAVNIKU- ponovno
 1626. pogodba za nedoločen čas
 1627. določitev LD pripravniku
 1628. POG. ZA DOLOČEN ČAS- LD IN REGRES
 1629. OBJAVA RAZPISA ZA PROSTO DELOVNO MESTO
 1630. ponovna zaposlitev
 1631. Višja odpravnina ali odškodnina ?
 1632. Odpovedni roki !
 1633. regres
 1634. porodniška-dopust II.del
 1635. odpoved delovnega razmerja v času bolniškega staleža
 1636. NEDELJSKO delo
 1637. kompenzacija z regresom?
 1638. ZADNJI DAN BOLNIŠKE
 1639. KOLIKOKRAT LAHKO DELODAJALEC PODALJŠA DELOVNO RAZMERJE
 1640. letni dopust
 1641. Prijava na zavod za zaposlovanje
 1642. porodniška-dopust
 1643. minimalna plača
 1644. Odpravnina
 1645. regres ter dopust
 1646. zti ljubljana
 1647. Odpovedni rok
 1648. Plača v javnih delih
 1649. odpoved delovnega razmerja
 1650. ZAPOSLITEV PRIPRAVNIKA V ČASU ODSOTNOSTI DELAVKE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
 1651. IZRABA LETNEGA DOPUSTA 163. čl. ZDR IN PORODNIŠKA
 1652. Socialno nadomestilo brezposelnosti
 1653. IZPLAČILO MALICE TER PREVOZA NA DELO
 1654. dopust in regres
 1655. Letni dopust v odpovednem roku
 1656. Inventura
 1657. subvencioniran kraši delovni čas
 1658. JUBILEJNA NAGRADA
 1659. Temperatura delovnega prostora
 1660. Bolniška in odpovedni rok
 1661. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 1662. Delo 2 ure dnevno preko s p-ja drugo polovico si plačujem sam
 1663. plače in drugi prejemki
 1664. delovno razmerje s prekinitvami
 1665. odpoved delovnega razmerja
 1666. Dopust
 1667. Odpravnina in odpovedni rok
 1668. odpoved3
 1669. odpoved2
 1670. odpoved
 1671. Odredba o prerazporeditvi
 1672. ZAČASNO ČAKANJE NA DELO
 1673. kaj narediti
 1674. Ali se lahko prijavim na zavod, če ne podpišem pogodbe s slabšimi pogoji?
 1675. darilni bon
 1676. ALI MI PRIPADA DOPUST IZ IZTOPA PORODNIŠKE
 1677. Slamnata podjetja
 1678. odpoved delovnega razmerja
 1679. vrednostni bon
 1680. regres - da ali ne
 1681. Mirovanje pravi iz delovnega razmerja in odpravnina
 1682. regres
 1683. PREKINITEV POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 1684. dodatek za minulo delo
 1685. INVENTURA
 1686. Zaposlitev in diskriminacija
 1687. delo-regres
 1688. Dopust pred porodniško v šolstvu
 1689. Znižana dnevnica!
 1690. 2x 4 urni delovni čas
 1691. Invalidnost
 1692. Regres in dopust
 1693. PREKINITEV ODPOVEDNEGA ROKA
 1694. Dopust za selitev
 1695. Dnevnice!
 1696. Regres za letni dopust 2009
 1697. Dopust in regres
 1698. invalid III. kategorije
 1699. Nadomestilo za tehnološki višek
 1700. ukinitev delovnega mesta-II.
 1701. ZAPOSLITEV GOSPODINJKSE POMOČNICE
 1702. Spoštovani!
 1703. odpravnina
 1704. odpoved
 1705. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
 1706. Podjetje se slo v stecaj
 1707. skrajšani delovni čas, dopust
 1708. Reorganizacija podjetja in nova delovna mesta z novimi pogodbami.
 1709. zaposlitev izven matičnega kraja
 1710. malica
 1711. zaposlitev izven matičnega kraja
 1712. Odgovor po preteku razpisa
 1713. Izplačilo regresa
 1714. Sorezmerni del ali celota - regres + dopust
 1715. Bolniška 4 ure in odhod na zavod
 1716. Premestitev
 1717. Določen čas- porodniška
 1718. Regres
 1719. organizacija dela
 1720. Dodatek na delovno dobo
 1721. solidarnostna pomoč
 1722. ukinitev delovnega mesta
 1723. Izplačilo odpravnine
 1724. 6dnevni delovnik
 1725. plačilo nadur
 1726. Regres
 1727. (ne)prekinitev delovnega razmerja -nujno!
 1728. Regres
 1729. dodatek za popldansko delo
 1730. Prekinitev pogodbe
 1731. jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe
 1732. delovna doba
 1733. razlaga odgovora
 1734. Zaposlitev / predčasna odpoved zaposlitvene pogodbe
 1735. Zdravniški pregled
 1736. Bolniška 4 ure
 1737. Letni dopust
 1738. dopust pri obrtniku
 1739. Napredovanje v višji plačilni razred zaradi izobrazbe
 1740. Bolniški list
 1741. kako se obračun letni dopust in bolniška
 1742. dopus in regres
 1743. REGRES
 1744. ODPRAVNINA
 1745. delo v tujini
 1746. delovna doba
 1747. Zaposlitev za polovični delovni čas
 1748. odpoved delovnega razmerja in stečaj
 1749. prenehanje zaposlitve
 1750. izredna odpoved delavca
 1751. prepoved
 1752. Regres!
 1753. nadomestilo za brezposelnost
 1754. regres za letni dopust!
 1755. Pripravništvo
 1756. Delo po 4 ure
 1757. Bolniški stalež
 1758. obrazložitev izplačil
 1759. odmor med delovnim časom
 1760. Med bolniško so me odpustili
 1761. višina pokojnine
 1762. Koliko dopusta mi pripada
 1763. plača v trgovini
 1764. zaposlitev za štiri ure
 1765. Izplačilo odpravnine
 1766. plača v trgovini
 1767. regres in prekinitev delovnega razmerja
 1768. študijski dopust za študij ob delu
 1769. upravičenost do plačane odsotnosti
 1770. sporazumno prenehanje delovnega razmerja
 1771. sporazumno prenehanje delovnega razmerja
 1772. odpoved iz poslovnih razlogov
 1773. potni stroški
 1774. Aneks k pogodbi o zaposlitvi
 1775. pritiski s strani delodajalca
 1776. mnenje v zvezi s pogodbo o zaposlitvi
 1777. nedeljsko delo
 1778. dodatki za penzijo
 1779. Delovno pravo
 1780. IZTEK POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 1781. dolžina dopusta
 1782. brez pogodbe, dobil plačilo(nižje)
 1783. Celodnevno delo
 1784. Delovni čas
 1785. Določanje s strani delodajalca kdaj smemo izrabiti dopust in koliko
 1786. terenski dodatek, stroški prevoza
 1787. Potni stroški
 1788. Urnik dela
 1789. Dopust in počitek
 1790. Obračun
 1791. Invalidnost III.kat.
 1792. Jubilejna nagrada
 1793. Plačilo bolniškega staleža
 1794. aneks k pogodbi o zaposlitvi
 1795. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA IN STEČAJ
 1796. Bolniški stalež na 4 ure
 1797. Sprememba bivališča
 1798. ŠOLANJE OB DELU
 1799. bolniški stalež
 1800. Ali sporazumno prekiniti pogodbo?
 1801. potni stroški, šolanje in upravičenost do prejemkov iz zavoda
 1802. Intervju in vprašanje o otrocih
 1803. pogodba za določen čas- nosečnost, ter izobraževanje alise šteje v delovni čas)
 1804. Nova služba
 1805. TURZEM zaposlitve
 1806. poškodba na delovnem mestu
 1807. Odpravnina ob upokojitvi
 1808. Bolniška-odpravnina-dopust-odpust
 1809. regres
 1810. Koriščenje ur in dopusta
 1811. porodniška in s.p.
 1812. Odpravnina
 1813. Nov delodajalec
 1814. dopust 2008 II.del
 1815. Pravičnost
 1816. dopust 2008
 1817. Izplacilo regresa, popoldansko delo, opoved iz poslovnih razlogov in zamenjava s studentom.
 1818. izredna odpoved
 1819. znižanje plače, dodatki, nova pogodba
 1820. premestitev na drugo ustrezno delo - izmensko delo
 1821. dopust
 1822. inventurni manko
 1823. Dodatek na popoldansko delo
 1824. Upoštevanje kolektivne pogodba
 1825. zakonite zamudne obresti
 1826. Odpoved delovnega razmerja in pravica do regresa
 1827. nadure in nočno delo
 1828. PRENEHANJE POGODBE
 1829. nadomestilo plače za čas začasnega čakanja
 1830. odpravnina ob upokojitvi
 1831. Aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi šolanja.
 1832. Volontersko delo
 1833. DOPUST
 1834. PLAČA IN REGRES
 1835. odpoved iz poslovnih razlogov
 1836. Prerazporeditev na drugo delovno mesto
 1837. delovske pravice
 1838. OBRESTI
 1839. Podaljševanje pogodbe o delovnem razmerju
 1840. Koriščenje dopusta za izobraževanje
 1841. Odpravnina ob upokojitvi
 1842. izplačilo regresa v bonih
 1843. Menjava delodajalca in letni dopust
 1844. Regres
 1845. Vpogled bivšega delodajalca v delovno knjižico.
 1846. sprememba pogodbe o zaposlitvi
 1847. sprememba pogodbe-nižja plača
 1848. Dolgovi
 1849. brezposelnost in porodniška
 1850. Vsebina obvestila o neizbranosti
 1851. Odgovor delodajalca o izbirnem postopku
 1852. zaposlitev delavca- nujno!!!!
 1853. delo v avstriji
 1854. obračun bolniškega staleža
 1855. niso mi potrdili zdravniškega
 1856. Odpoved delovnega razmerja - pravice?
 1857. Dopust in regres za 2010
 1858. Sindikat
 1859. Nosečnost in delo
 1860. delo za določen čas in porodniška
 1861. izredni dopust za starše prvošolčkov
 1862. propadli dopust
 1863. Povečan obseg dela in znižanje plač
 1864. honorarno delo
 1865. regres,dopust
 1866. Dodaten dopust
 1867. individualna pogodba-odpoved
 1868. Koliko dopusta
 1869. invalidska komisija II.stop. podala da zdravljenje ni zakljuceno
 1870. LETNI DOPUST IN REGRES
 1871. Dokazila o izobrazbi ipd. dokazila pri prijavi na razpis po e-pošti
 1872. minimalna plača
 1873. višina regresa za invalida III. kategorije
 1874. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 1875. ODŠKODNINA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST
 1876. Izračun plače
 1877. Fiksna osnovna plača
 1878. Fiksna letna bruto plača
 1879. Uvajanje v vrtec
 1880. izredni dopust za prvi šolski dan
 1881. datum odpovednega roka
 1882. dopust za prvi dan šole
 1883. dopust
 1884. dosegljivost v času koriščenja letnega dopusta
 1885. Alkohol na delovnem mestu
 1886. višina letnega dopusta
 1887. porodniška in brezposelnost
 1888. Pravice invalidov v postopku likvidacije družbe
 1889. Stečaj podjedja - pripadajoče pravice
 1890. Regres
 1891. Solidarnostna pomoč
 1892. odpoved delovnega razmerja med bolniško v nosečnosti
 1893. Odpoved delovnega razmerja starejšemu delavcu
 1894. Potek pogodbe, bolniška in podaljšanje
 1895. OBRAČUN BOLNIŠKE
 1896. Odpravnina in regres
 1897. Ne dobim plače
 1898. odmera letnega dopusta in porodniška
 1899. Prenehanje delovnega razmerja direktorja v d.o.o. z enim zaposlenim
 1900. Invalid tretje kategorije in nadurno delo
 1901. Nadomestilo za praznik
 1902. PLAČILO NADOMESTILA ZA PRAZNIK
 1903. Ali sem dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna dopusta v enem kosu?
 1904. 4 ure bolniške in dopust
 1905. PLAČA V TRGOVINI
 1906. MESEČNA DELOVNA OBVEZNOST - ponovno
 1907. Prenehanje delovnega razmerja za določen čas
 1908. Trganje od plače
 1909. Dopust
 1910. mesečna delovna obveznost
 1911. Odpravnina v primeru stečaja ali prisilne poravnave
 1912. Predčasna odpoved pogodbe za določen čas in nosečnost
 1913. Zaposlitev tujca
 1914. delo v tujini
 1915. Opravljanje brezplačnega dela v podjetjih tudi kot brezposelna oseba?
 1916. čakanje na delo
 1917. dopust
 1918. Koliko delovnih dni?
 1919. POPODANSKO DELO
 1920. Izvršba na porodniško
 1921. potni stroški za izobraževanje
 1922. Napotitev na delo izven kraja bivanja
 1923. Izraba letnega dopusta - porodniška celotno leto 2008
 1924. Regres
 1925. Plačilo minulega dela med dopustom v šolstvu
 1926. dopust
 1927. PROKURIST
 1928. Sprememba dolžine trajanaj nadomestila
 1929. Prerazporeditev delovnega časa
 1930. Odpoved zaradi poslovnega razloga
 1931. Prenehanje delovnega razmerja
 1932. Regres in porodniška
 1933. dnevnice
 1934. DELO V TUJINI - AVSTRIJI
 1935. regres
 1936. testiranje alkoholiziranosti
 1937. PLAČA
 1938. Obračun in izplačilo minimalne plače
 1939. jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe
 1940. doseganje norme
 1941. Regres,letni dopust in odpravnina ob upokojitvi?
 1942. PORODNIŠKI DOPUST - ODPOVED
 1943. regres
 1944. Regres
 1945. koriščenje dopusta v odpovednem roku
 1946. dopust za 25 let delovne dobe
 1947. Izkoriščanje delavca
 1948. podaljšanje pogodbe .bolniška
 1949. Izposoja delavca
 1950. odpoved v času nosečnosti
 1951. Zamuda izplačila OD
 1952. ZDRAVNIŠKO POTRDILO
 1953. DOPUST
 1954. plačila
 1955. pogodba
 1956. inšpekcija
 1957. dopust
 1958. plača
 1959. plačila
 1960. Starejša delavka - odpoved iz poslovnih razlogov
 1961. zaposlitev iz določenega časa v nedoločen čas v času porodniškega dopusta
 1962. ŞKRAJŠANI DELOVNI ČAS 36 UR
 1963. Opozorilo zaradi alkohola
 1964. ODPOVED TIK PRED UPOKOJITVIJO
 1965. regres
 1966. brisanje nadur
 1967. ODPOVED DEL. RAZMERJA ZARADI BOLNIŠKE IN PORODNIŠKE TER NEIZPLAČILO REGRESA
 1968. koliko mi pripada odpravnine ob odhodu vpokoj
 1969. NAMERA O ODPOVEDI
 1970. INVALID III. KATEGORIJE
 1971. Različni zneski bruto regresa
 1972. Ali lahko med bolniško grem na morje
 1973. Skrajšan delovni čas
 1974. Delo, kljub prijavi na zavodu
 1975. Regres
 1976. ZRSZ in občasno delo
 1977. Razporeditev v delovne skupine, pogodba, plačilo,...
 1978. Kolikšna je odškodnina za nekoriščen dopust
 1979. Osnova za določitev odškodnine za nekoriščen dopust
 1980. S PORODNIŠKE NAZAJ NA DELO
 1981. 100 % bolniška - plačilna lista
 1982. INVENTURNA KOMISIJA
 1983. IZRABA LETNEGA DOPUSTA
 1984. polovični delovni čas zaradi materinstva,do tretjega leta otroka
 1985. pravica do dopusta in odpoved iz poslovnih razlogov
 1986. ODPRAVNINA OB NASTANKU INVALIDNOSTI - SKRAJŠAN DELOVNI ČAS
 1987. odpoved
 1988. prerasporeditev delovnega časa
 1989. 4 urni delovnik-III.
 1990. Odpravnina
 1991. Dopust v času odpovednega roka
 1992. podaljšanje odpovednega roka
 1993. dopust
 1994. izredna odpoved - zaporna kazen
 1995. Izplačilo regresa za LD 2009
 1996. izredna odpoved - prestajanje zaporne kazni
 1997. Pogodba za določen čas in nosečnost
 1998. zadelava minus ur
 1999. pogodba
 2000. nov delodajalec, dopust, porodniška, regres
 2001. Izraba dopusta v odpovednem roku
 2002. Zaposlitev upokojenke
 2003. PLAČILO DOPUSTA
 2004. Porodniška in s.p.
 2005. Smrt starša - drugič
 2006. Javno delo in delo med vikendi (sobote in nedelje), nadure
 2007. bolniška
 2008. plačilo neizkoriščenega dopusta in regresa
 2009. izraba dopusta za obdobje krajšega delovnega časa (subvencija države)
 2010. regres
 2011. Smrt starša
 2012. Izobraževanje v lastnem interesu
 2013. Regres
 2014. Subvencija za samozaposlitev
 2015. odpoved zaradi hujše kršitve-potečeni rok
 2016. odpravnina
 2017. višek ur
 2018. Regres za letni dopust za leto 2009
 2019. delovna doba pri delodajalcu
 2020. Porodniška v času brezposelnosti
 2021. Odpoved delavcu
 2022. MOŽNOST ODPOVEDI
 2023. REGRES MED PORODNIŠKO?
 2024. Potni stroški
 2025. Odsotnost zaradi čakanja na material
 2026. izvršba
 2027. Odpravnina
 2028. Nosečnost
 2029. zaposlitev preko zavoda za zaposlovanje
 2030. Delo prokurista
 2031. Omejitev letnega dopusta
 2032. Nadurno delo in dopust pred iztekom pogodbe
 2033. 4 urni delovnik II.
 2034. Stečaj in prijava terjatev zaposlenih
 2035. Prokurator
 2036. Plačila
 2037. 163.člen
 2038. Koriščenje dopusta na misiji
 2039. Povračilo potrnih stroškov
 2040. PODALJŠANJE DELOVNEGA RAZMERJA ZA DOLOČEN ČAS
 2041. Prenehanje delovnega razmerja
 2042. Delo preko določene pokojninske dobe
 2043. svet delavcev
 2044. regres
 2045. Malica in druga nadomestila
 2046. študijski dopust
 2047. Je sprejemljiva zaposlitev za določen čas ?
 2048. plačilo za delo na dvojezičnem področju
 2049. odpovedni rok
 2050. Nočno delo
 2051. Skopuški delodajalec
 2052. odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu in hkrati invalidu
 2053. Prenehanje delovnega razmerja
 2054. Kaj storiti?
 2055. delovna razmerja
 2056. nadomestilo za praznik
 2057. prazniki
 2058. Dopust
 2059. delavec po 50.letu
 2060. ODPOVED ZAPOSLITVE
 2061. Odpoved pol leta po sklenitvi pogodbe za nedoločen čas
 2062. zavarovati terjatev
 2063. biti porok
 2064. Reorganizacija podjetja
 2065. Izplačilo regresa za prehrano
 2066. Kolektivna pogodba o trgovini
 2067. Nostrifikacija izobraževanja
 2068. Spreminjanje nadur v navadne del. ure
 2069. Bolniška in porodniška
 2070. prerazporeditev delovnega invalida na drugo delovno mesto
 2071. Bolniška
 2072. Priloge k prošnji
 2073. 4 urni delovnik
 2074. Pogodba za določen čas, zavarovanje je še vedno sklenjeno
 2075. predčasen odhod vporodniško
 2076. regres -polovični delovni čas
 2077. Dodatek na delovno dobo
 2078. regres porodniška
 2079. ODPOVED
 2080. dopust in regres
 2081. dopust
 2082. Regres in zamenjava delodajalca
 2083. za 4 urni delovnik
 2084. izkoriščanje delavke in lažna bolniška
 2085. 190.člen
 2086. invalidska pokojnina
 2087. delovno razmerje
 2088. ALI MI PRPADA REGRES?
 2089. lanski dopust
 2090. Dodatek na delovno dobo
 2091. obračun praznika pri delu s krajšim delovnim časom
 2092. REGRES - SMRT
 2093. 190.člen zakona o delovnih razmerjih
 2094. Izobraževanje v lastnem interesu
 2095. Ali sem upravičena do odpravnine?
 2096. Regres in dopust pri menjavi službe in poskusnem delu
 2097. regres za polovičen delovni čas
 2098. ODPOVED STAREJŠI DELAVKI
 2099. Regres za LD
 2100. Obračun ur dopusta
 2101. tretja kategorija
 2102. Napredovanje
 2103. Letni dopust in porodniška
 2104. Možnost invalidske upokojitve
 2105. Dopust iz leta 2008
 2106. Dodatek za minulo delo v času bolniškega staleža
 2107. prekinitev pogodbe
 2108. Izplačilo plače
 2109. odpoved delovnega razmerja
 2110. STARI LETNI DOPUST
 2111. Dežurstvo po 50 letu v zdravstvu
 2112. odpoved delovnega razmerja
 2113. Praznično delo brez plačila
 2114. služba
 2115. Zaposlitev in diskriminacija
 2116. Ponovno regres
 2117. plače in odstop
 2118. Regres za letni dopust
 2119. bolniška
 2120. letni dopust
 2121. Nadomestilo za brezposelnost
 2122. odpravnina po individualni pogodbi
 2123. 12. urno delo
 2124. obračun dopusta
 2125. Obračun potnih stroškov
 2126. zavod za zaposlovanje in pomoč?
 2127. Predčasna prekinitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 2128. Pravica do nadomestila za brezposelnost in pop. s.p.
 2129. Menjava delodajalca in dopust
 2130. višina regresa
 2131. Primopredaja, delavska knjižica
 2132. dopust
 2133. IZPLAČILO PLAČE
 2134. Dopust 2008
 2135. Bolniška in redna odpoved iz poslovnih vzrokov
 2136. odpoved delovnega razmerja
 2137. Prekomerno delo trgovcev
 2138. Klavzula
 2139. Znižanje plače
 2140. Napišite mi primer dobrega zivljenepisa za ekon. tehnika
 2141. zamudne obresti
 2142. NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST
 2143. Anuliranje konkurenčne klavzule
 2144. NEISPLAČANA OTPRAVNINA -in IZBRIS s.p iz AJPESA
 2145. DOPUST IN 190.ČLEN
 2146. odpoved pogodbe o zaposlitvi (redne) iz poslovnih vzrokov
 2147. Regres za letni dopust v primeru menjave službe s 1. junijem 2009
 2148. kdaj se lahko zaposlis preko javnih del??
 2149. s.p.
 2150. Ali me lahko podjetje da na čakanje
 2151. ure preko delovnega časa
 2152. čas dopustov in mobitel
 2153. nezgoda na poti domov
 2154. splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
 2155. Zmanjšanje dopusta
 2156. regres
 2157. zavod za zaposlovanje in 70% pomoči?
 2158. pisanje prošnje za delo
 2159. Delo na višini in z njo povezani dodatki
 2160. redno in dopolnilno delovno razmerje in bolniška
 2161. IZREDNI DOPUST V PRIMERU SMRTI STARIH STARŠEV (MOJ PRIMER DEDEK)
 2162. sporazumna odpoved
 2163. Kadrovik - plača
 2164. PLAČA,POTNI STROŠKI IN PREHRANA
 2165. Sorazmerni del dopusta ali cel?
 2166. ZAPOSLITEV
 2167. Letni dopust
 2168. DOPUST IN REGRES
 2169. regres odpoved koliko mi pripada
 2170. terjatve do stečajne mase
 2171. Kontrola izračuna dopusta
 2172. višina dopusta za kovinarsko stroko
 2173. ODŠKODNINA ZA NEIZRABLJEN DOPUST
 2174. 30 let skupne delovne dobe
 2175. Delavca bi napotili na Zavod kot tehnološki višek
 2176. sprememba pogodbe
 2177. NADOMESTILO ZA BOLNIŠKO DALJŠO OD 30 DNI ZASEBNIKU
 2178. Upravičenost do regresa?
 2179. Prenos dopusta k novemu delodajalcu ob izteku porodniške
 2180. Izraba dopusta in regres
 2181. Ponovna ocena telesne okvare in invalidnosti
 2182. Ponovno boni
 2183. izplačilo prevoza
 2184. zamenjava službe
 2185. Dopust
 2186. Bolniška in plača
 2187. Izplačilo regresa
 2188. dodatek na dlovno dobo
 2189. Neizkoriščen dopust
 2190. Plačilo letnega dopusta
 2191. odsotnost z dela zaradi bolnišničnega zdravljenja
 2192. zaposlitev za določen čas
 2193. Regres v bonih
 2194. Neizkoriščen dopust
 2195. Prenos dela
 2196. TRGANJE OD PLAČE
 2197. dodatni dopust ob rojstvu otroka
 2198. Izplačilo potnih stroškov
 2199. regres za polovični del. čas
 2200. Izraba dopusta
 2201. Regres
 2202. LETNI DOPUST IN IZPLAČILO REGRESA
 2203. ali mi pripada regres za upokojence
 2204. Prenos ur iz dežurstva v redni delovni čas
 2205. nadure in dopust
 2206. Popoldanska obrt
 2207. odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov
 2208. neizkoriščen letni dopust pri zaposlitvi za določen čas
 2209. Povprečna plača pri delu svetovanja pri e-točki za redni zaposlitvi
 2210. Plačilne liste, delovne naloge, plače
 2211. letni dopust
 2212. lanski letni dopust pred porodniško
 2213. Zaposlen sem v javnih delih, kot svetovalec uporabnikom e-točke.
 2214. Nevzdržne razmere
 2215. zaposlena,kljub poteku delovne pogodbe
 2216. Sorazmerni del dopusta in regresa za letni dopust?
 2217. Proste nedelje in prazniki
 2218. praznik
 2219. premestitev in odpoved
 2220. PREMESTITEV NA DRUGO DELOVNO MESTO
 2221. plače
 2222. Kako do zaostalih plač in odpravnine?
 2223. regres 2009 in dežurstva
 2224. DRŽAVNI PRAZNIK V SOBOTO
 2225. Poškodba pri delu
 2226. DOLOČITEV DOPUSTA
 2227. znižanje plače
 2228. BOLNIŠKA, UPOKOJITEV
 2229. diskriminacija na delovnem mestu
 2230. plačilo davka za neizplačani regres za leto 2008
 2231. upokojitev in s.p.
 2232. dopust
 2233. Zaposlitev delovnega invalida III. kat.
 2234. Nova pogodba za polovični delovni čas
 2235. trajanje nadomestila
 2236. bolniška in porodniška
 2237. Ponavljanje zaposlitve za določen čas
 2238. zaposlitev za nedoločen čas in nova pogodba
 2239. Po bolniški porodniška, kaj je z mojim dopustom?
 2240. dodelitev dopusta
 2241. Regres - cel ali polovica?
 2242. delovna doba
 2243. Višina dopusta in regresa pri delni upokojitvi
 2244. urna postavka na mesec!!!
 2245. delovna doba v tujini
 2246. odkup delovne dobe
 2247. Izredna odpoved - nadomestilo
 2248. Minula delovna doba
 2249. Zakon o podaljšanju pogodbe
 2250. Postopek prekinitve pogodbe o zaposlitvi
 2251. Regres in dopust ob menjavi zaposlitve
 2252. čas malice
 2253. Invalid 3.kat
 2254. Letni dopust - izračun
 2255. invalidka 4 ure
 2256. Izplačilo regresa
 2257. DOPUST
 2258. IZRABA DOPUSTA PRED PORODNIŠKO
 2259. primeri odpovedi
 2260. Zaposlitev fizioterapevtke
 2261. Premestitev po porodniskem dopustu
 2262. Priča na sodišču
 2263. Bolniška ali dopust?
 2264. bolniška in dopust
 2265. podpis odpovedi
 2266. emšo in davčna številka
 2267. Delodajalec priredil poslovni razlog za odpoved
 2268. Nepravilen postopek odpovedi s strani delodajalca
 2269. Stari dopust
 2270. stečaj
 2271. Izplačilo regresa pri S.p. ter predčasna odpoved od dela
 2272. Bolniška odsotnost za krajši delovni čas 39urnik na teden
 2273. dopust
 2274. Letni dopust
 2275. Nisem dobila pogodbe v podpis
 2276. praksa 1. letnik
 2277. Izračun bolniške
 2278. Odpoved delovnega razmerja zaradi reorganizacije
 2279. pogodba
 2280. dopust
 2281. pokojnina
 2282. ZDR krši osnovne pravice delavcev
 2283. Prevara delodajalca in tožba
 2284. Vrnitev na delo - suspenz pogodbe
 2285. invalidska upokojitev in nadomestilo.
 2286. obračun letnega dopusta zaradi porodniške
 2287. DODATNE DELOVNE NALOGE
 2288. Razgovor
 2289. PODALJŠEVANJE POGODBE
 2290. dopust v trgovski branži
 2291. Krčenje pravic
 2292. Porodniška , regres, dopust 2009
 2293. odvzem dopusta
 2294. Izraba dopusta pred porodniško
 2295. Izraba dopusta po pogodbi za določen čas
 2296. Sporazumna odpoved in nova pogodba o zaposllitvi
 2297. dopust ,minulo delo
 2298. Odpravnina
 2299. letni dopust
 2300. Letni dopust
 2301. regres za malico
 2302. Porodniški dopust in koriščenje dopusta
 2303. Odpoved iz poslovnih razlogov in odpravnina
 2304. izplačilo
 2305. Višina letnega dopusta 2009
 2306. Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela - nujno!!!
 2307. ALI SMEM PODPISATI POGODBO?
 2308. Regres
 2309. potek delovnega razmerja sredi poirodniškega dupusta
 2310. Zaposlitev po kadrovki štipendiji
 2311. Kdrovska štipendija in porodniška
 2312. odpoved pogodbe o zaposlitvi
 2313. bolniška in porodniška ter dopust in regres
 2314. občasno delo voznika
 2315. Odpuščanje invalidov pred iztekom pogodbene dobe s Skladom RS za vzpodbujanje invalidov
 2316. Tehnološki višek
 2317. LETNI DOPUST
 2318. terensko delo
 2319. Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času koriščenja starševskega dopusta
 2320. Interni zapisnik poškodbe pri delu
 2321. Dostava bolniškega lista
 2322. Premestitev na drugo delovno lokacijo po porodniški
 2323. Razlika do minimalne plače in urna postavka za nesreče pri delu
 2324. Napredovanje
 2325. Delodajalec mi grozi s tožbo
 2326. Določen čas
 2327. izredni neplačan dopust
 2328. Zaposlitev s podjemno pogodbo
 2329. dopust
 2330. Lanskoletni dopust in porodniska
 2331. zanima me
 2332. Nedeljsko delo in obračun ur
 2333. Kaj pridobijo s prijavo?
 2334. Regres za s.p.
 2335. KAJ STORITI, KO DELODAJALEC NE NAKAŽE PLAČE (avtoprevozništvo)
 2336. Pogodba o zaposltivi za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev
 2337. Honorarno delo
 2338. najem delavca
 2339. potek porodniške in začetek dela
 2340. Plačilo prevoznih stroškov
 2341. Priznanje nadur
 2342. Prekinitev delovnega razmerja in odpravnina
 2343. Šest urni delovnik
 2344. potekla pogodba
 2345. Koriščenje letnega dopusta med 4 urnim bolniškim staležem
 2346. neizplačana plača
 2347. SUBVENCIJA-DOPUST
 2348. Dopust po porodniški v decembru
 2349. Odpravnina
 2350. koriščenje dopusta po porodniški
 2351. delovna pogodba
 2352. brezplačen dopust
 2353. Predčasna prekinitev pogodbe
 2354. Odtegljaji
 2355. Delo preko delovnega časa
 2356. Brezposelnost
 2357. dogovor o skrajšanju odpovednega roka
 2358. 2 vprašanji
 2359. Dolžina dopusta in višina regresa ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 2360. UPOKOJITEV IN PODJEMNA POGODBA
 2361. delo preko s.p. in pravica do malice, priznanja ur nad uradnim delovnim časom
 2362. pokojnina in delo z podjemno pogodbo
 2363. Prekinitev delavnega razmerja
 2364. Odpravnina
 2365. Osnova za izračun odpravnine
 2366. Odpovedni rok
 2367. Dopust
 2368. Čakanje na delo
 2369. plačilo nadur in dodatek na delovno dobo
 2370. pravica do letnega dopusta
 2371. ODPOVED IN REGRES
 2372. Izplačilo regresa na začetku kariere
 2373. Pravica - morala
 2374. Izplačilo regresa na začetku kariere
 2375. nepremičninski agent
 2376. letni dopust v času porodniške
 2377. letni dopust
 2378. odvzem dopusta
 2379. Ali je izplačan dopust treba sprejeti?
 2380. dopust
 2381. Nova pogodba zaradi prevoza
 2382. upokojitev
 2383. BOLNIŠKA
 2384. upoštevanje invalidske komisije
 2385. neplačani prispevki in osebni dohodki
 2386. Po izteku pogodbe - nasvet
 2387. ČAKANJE NA DELO
 2388. Odpovedni rok
 2389. Pogoji za upokojitev
 2390. ODPOVED
 2391. plačevanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje
 2392. Povečan obseg dela
 2393. regres
 2394. IZ 8 NA 4 URNI DELAVNIK
 2395. Pogodba za določen čas / zavod za zaposlov.
 2396. Začasna prekinitev delovnega razmerja
 2397. delovne pogodbe in pravice ki iz nje izhajaju
 2398. Kaj naj storim če mi delodajalec ne daje plače niti mi ne plačuje dajatev
 2399. rok podpisa pogodbe
 2400. Poraba ali prenos dopusta
 2401. Neprekinjena bolniška odsotnost
 2402. Plača
 2403. potek pogodbe za določen čas
 2404. Dopust
 2405. Pravice (denarno nadomestilo)
 2406. Procent za minulo delo
 2407. Trajanje letnega dopusta
 2408. koriščanje dopustov
 2409. Pogodba za določen čas in porodniški dopust
 2410. Dopust,bolniška,prazniki
 2411. Odpovedni rok
 2412. vračilo hrvaške pokojnine
 2413. koriščenje lanskega dopusta
 2414. Invalidska odločba
 2415. stimulacija
 2416. Plačilo!!!
 2417. porodniška in dopust konkretno!
 2418. Prosti dan ali dopust in ure
 2419. Koriščenje dopusta
 2420. telefon
 2421. Dokup delovne dobe
 2422. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 2423. Bolniška in brezposelnost
 2424. Postopek odpovedi delodajalca s.p.
 2425. 214.člen ZDR
 2426. dopust v trgovini
 2427. vzeli so mi dopust
 2428. prevoz na delo
 2429. prazniki
 2430. LANSKI DOPUSZ
 2431. 2 meseca vnaprej zaprošen dopust
 2432. ZAVEZUJOČA ZAKONODAJA
 2433. bolniška,dopust,porodniška
 2434. noseča študentka in zavod za zaposlovanje
 2435. Nadurno delo, regres
 2436. Regres in s.p.
 2437. bolniška in praznik
 2438. kaksno je placilo,ce delam preko javnih del?
 2439. gospodinjska pomočnica
 2440. nadomestilo plače za nego otroka pri delu s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
 2441. dopust
 2442. Sporazumna odpoved iz strani delodajalca
 2443. ODPRAVNINA
 2444. povračilo stroškov
 2445. pravica do dopusta
 2446. PRAVICA INVALIDNIH OSEB OB STEČAJU
 2447. nudure se kopičijo
 2448. Spoštovanje kolektivne pogodbe dejavnosti
 2449. plačilo dopusta
 2450. obračun plače
 2451. prispevki za skrajšani delovni čas - varstvo otroka do 3. leta starosti
 2452. Tehnološki višek
 2453. povračilo potnih stroškov
 2454. Krajši delovni čas, porodniško nadomestilo
 2455. Letošnji dopust
 2456. plačevanje pokojninske dobe
 2457. odpoved delovnega razmerja
 2458. Letni dopust
 2459. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 2460. Krajši del.čas
 2461. Odpoved delovnega razmerja med bolniškimstaležem
 2462. OBVESTILO O LD
 2463. Glede šolanja izrednega
 2464. DELOVNA DOBA IN LJUBILEJNA NAGRADA
 2465. OBVESTILO O LD
 2466. Konkukrenčna klavzula-ponovno
 2467. dodatek za delo na praznik - drugič
 2468. Problem šikaniranja
 2469. Plaane praznine ure in letni dopust
 2470. iplačilo stimulacije-dodatna obrazložitev-
 2471. Regres pri porodniški
 2472. posebna pogodba o zaposlitvi
 2473. Konkurenčna klavzula
 2474. UPOKOJITEV
 2475. Koriščenje starega dopusta in do kdaj
 2476. Splošna davčna olajšava pri polovičnem delovnem času
 2477. Neuspešno opravljeno poskusno delo
 2478. stimulacija
 2479. stečaj in porodniška
 2480. nadure in službeno potovanje
 2481. delovni čas
 2482. Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu
 2483. regres za prejšnje leto
 2484. regres
 2485. Odpoved pogodbe
 2486. zaposlena za določen čas in noseča
 2487. Prijava na zavod za zaposlovanje
 2488. PODALJŠANJE POGODBE IN NOSEČNOST
 2489. prijava upokojenih oseb, ki delajo s polnim delovnim časom
 2490. Letni dopust in regres
 2491. PORODNIŠKA IN DOPUST
 2492. Tehnološki višek
 2493. dopust
 2494. bolniska
 2495. pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega in letni dopust
 2496. Šest urni delovnik
 2497. plačilo dopusta, praznikov,regresa za dopust in ostalo
 2498. izraba dopusta
 2499. izračun dopusta in krajši delovni čas
 2500. pogodba o zaposlitvi
 2501. Tehnološki višek
 2502. pogoji za odpuščanje
 2503. kdaj se lahko predčasno opokojim
 2504. vrnitev na delo po porodniški itd.
 2505. 13.PLAČA
 2506. PLAČILNI RAZREDI
 2507. zakonite zamudne obresti
 2508. recesija-odpoved-pravice na zavodu
 2509. Pogodba za nedoločen čas - 6 mesečno poizkusno obdobje dogovorjeno - v pogodbi ni zavedeno
 2510. skrajšani delovnik
 2511. odsotnost z dela zaradi pričanja na sodišču
 2512. PORODNIŠKA & DOPUST
 2513. Koriščenje starega dopusta po preteku porodniškega dopusta
 2514. Skrajšani delovnik
 2515. Dopust in Regres
 2516. dodatno delo
 2517. zakonska odpravnina
 2518. Nadomestilo plače
 2519. pogodba - določen -nedoločen čas
 2520. Sprememba delovnega mesta
 2521. Odpravnina zaradi stečaja podjetja oz.preimenovanja podjetja
 2522. BOLNIŠKA IN DOPUST
 2523. konkurenčna klavzula
 2524. neuspesna iskanja zaposlitve
 2525. kje lahko izvem ali mi delodajalec placuje prispevke za delovno dobo
 2526. Nesporočitev predvidene bolniške in trajanja le te
 2527. 4 urno delo
 2528. Trajanje nadomestila
 2529. Darilna pogodba z dedno odpovedjo
 2530. jubilej 30 let
 2531. Zaščiteni delavec - znižanje osebnega dohodka
 2532. Odpravnina
 2533. Veljavnost diplome
 2534. polovični delovni čas
 2535. Koriščenje dopusta v poizkusni dobi
 2536. Trajanja nadomestila za brezposelnost 2
 2537. štiri ure bolniške, štiri ure dopusta
 2538. Trajanje nadomestila za brezposelnost
 2539. porodniška in regres
 2540. obveznost delodajalca do plačila potnih stroškov
 2541. DVA CELOTNA REGRESA ZA LETO 2008
 2542. Odpoved delavnega razmerja in šolnina
 2543. RE: DOPUST ZARADI PORODNIŠKE
 2544. dopust
 2545. dopust
 2546. DOPUST ZARADI PORODNIŠKE
 2547. brezposelnost
 2548. dopust po porodniški
 2549. stimulacija in neto placa
 2550. Kako urediti pogodbeno razmerje ?
 2551. Dopust
 2552. Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela
 2553. Bolniška nad 30 dni za nego otroka
 2554. DVIG DELOVNE KNJIŽICE MED STARŠEVSKIM DOPUSTOM / DELOVNA DOBA
 2555. dijakinja na obvezni delovni praksi
 2556. konkurenčna klavzula
 2557. Pogodba za določen čas
 2558. Zamujanje pogodbe za določen čas
 2559. porodniška
 2560. VPIS DELVONE DOBE
 2561. 25 urni delavnik
 2562. Delavno mesto
 2563. dopust
 2564. Sem upravičena do dopusta za leto 2008?
 2565. Dopust in porodniška
 2566. mESEČNA DELOVNA OBVEZNOST
 2567. odpovedni rok s strani delodajalca
 2568. Regres
 2569. Uporaba delovne knjižice
 2570. PROST DAN
 2571. najemna pogodba za stanovanje
 2572. nezadovoljstvo
 2573. mesečna delovna obveznost - turnosni delavec
 2574. kaj narediti
 2575. Odpoved pogodbe o zaposlitvi med porodniškim dopustom
 2576. Bolniški stalež in izguba delovnega mesta
 2577. Dopust pri menjavi delodajalca
 2578. PLOVIČNA BOLNIŠKA (4 - URNI DELOVNIK) IN KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA
 2579. najemna pogodba za stanovanje za nedoločen čas
 2580. nosečnost + določen čas
 2581. dopust in regres - porodniška - pogodba do 30.6.09
 2582. ODPRAVNINA IN JUBILEJNA NAGRADA
 2583. Prevozi na delo in dodatek na ločeno življenje.
 2584. obvezna delovna praksa in plačilo
 2585. Solidarnostna pomoč s strani delodajalca
 2586. Študijski dopust
 2587. REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI INVALIDU III.KATEGORIJE
 2588. Minus ure
 2589. Dala sem odpoved in zanosila
 2590. nova zaposlitev
 2591. porodniška
 2592. porodniška
 2593. Regres
 2594. 147. člen ZDR, 3.alinea
 2595. bolovanje, porodniški, dopust
 2596. Finančna pomoč za samozaposlitev + preoblikovanje s.p. v d.o.o.
 2597. bolniški stalež in božičnica
 2598. ponudba
 2599. Izvršba
 2600. Izročitev del. knjižice po poteku pogodbe
 2601. starejši delavci
 2602. dopust po porodniški
 2603. Bolniški stalež
 2604. Pritožba za ZZZS
 2605. Letni dopust
 2606. 163 člen ZDR
 2607. dopust ko imam 4ure bolniske 4 ure delavne
 2608. Zaposlitev in porodniška
 2609. Bolniški stalež nad 30 dni in neizplačilo le tega
 2610. Prenos dopusta v naslednje leto
 2611. Porodniška, letni dopust in regres za leto 2009
 2612. Bolniški stalež in koriščenje dopusta
 2613. plačilo prevoza in malice na delovnem mestu
 2614. Individualna pogodba - odpravnina?
 2615. porodniška
 2616. Bolniški stalež celo leto in pravica do koriščenja dopusta
 2617. obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje pri redni odpovedi
 2618. Varstvo staršev s skrajšanim delovnim časom
 2619. delavka na vso silo zahteva podaljšanje pogodbe
 2620. Prenos dopusta v naslednje leto pri delavcu, ki mu pripada samo sorazmerni del dopusta
 2621. Regres in dopust
 2622. Regres - 1 mesec
 2623. ustrezno delo
 2624. Sprememba del.časa
 2625. LETNI DOPUST
 2626. Pokrivanje minus ur s plačo
 2627. grožnja
 2628. Letni dopust
 2629. Predčasna upokojitev
 2630. dopust pri delu na štiri izmene
 2631. pogodba za določen čas
 2632. odpoved
 2633. LETNI DOPUST 2008
 2634. dodatek na minulo delo
 2635. izplačilo dela regresa
 2636. Izhod iz sedanjega delovnega mesta za razgovor na novem delovnem mestu!
 2637. varstveni dodatek
 2638. mesečna delavska
 2639. kršenje delovnega razmerja tujca
 2640. NA ČAKANJE
 2641. dopust in sobotno delo
 2642. Izplačilo regresa
 2643. nova pogodba o zaposlitvi
 2644. delo ob sobotah
 2645. malica na delovnem mestu
 2646. PLAČILO KALA ZA SADJE
 2647. PLAČA, REGRES, STIMULACIJA
 2648. PLAČEVANJE ROBE
 2649. Letni dopust
 2650. Letni dopust
 2651. Letni dopust, regres, dodatek za delovno dobo
 2652. Preklic odpovedi delovnega razmerja
 2653. izplačilo izrednega dopusta
 2654. Letni dopust
 2655. Nadomestilo za prehrano med delom
 2656. neizplačanje osebnega dohodka
 2657. polni delovni čas krajši od 40 ur
 2658. KORIŠČENJE NADUR
 2659. odpovedni rok v poskusni dobi
 2660. odpoved
 2661. Odpoved tujcu
 2662. delovni čas
 2663. odpoved pogodbe
 2664. odpoved pogodbe
 2665. Zahtevek za odškodnino
 2666. panožna pogodba
 2667. Ob pridobljene pravice
 2668. Predčasna upokojitev in odkup let zaradi invalidnine
 2669. Odpravnina
 2670. PRAVICA DO IZRABE LETNEGA DOPUSTA IN PRAVICA DO REGRESA
 2671. bolniška - porodniška - izhodi
 2672. Letni dopust v letu porodniškega dopusta
 2673. MINULO DELO
 2674. PLAČA
 2675. Pripravništvo
 2676. dopust in regres
 2677. Pravica do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve v času odpovednega roka
 2678. Celoten dopust?
 2679. 32-urni delavnik
 2680. letni dopust 2008
 2681. Odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov - odpovedni rok
 2682. Z dežja pod kap
 2683. Dopust,nadure,bolniški stalež
 2684. LUBILEJNA NAGRADA ZA 10 LET,ODPRAVNINA, PENZIJA
 2685. Nadzor delavca v času bolniškega staža
 2686. IZPAČILO ODPRAVNINE IN 30-LET DELOVNE DOBE
 2687. pravice tujcev v SLO
 2688. Pogodbeno delo !
 2689. IZPLAČILO REGRESA
 2690. sporazumna odpoved
 2691. odpovedni rok pogodbe o zastopanju
 2692. menjava službe
 2693. Nujno ! Odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred iztekom
 2694. HONORARNO DELO
 2695. Invalidska upokojitev
 2696. menjava službe
 2697. nosečnost
 2698. ODPOVED IZ POSLOVNIH RAZLOGOV
 2699. 4 urno delo
 2700. službeni zdravniški pregled
 2701. SPORAZUMNA ODPOVED
 2702. DOPUST PRED PORODNIŠKO
 2703. Brez podaljšane pogodbe za nedoločen čas in nosečnost
 2704. KILOMETRINA
 2705. Koriščenje dopusta iz leta 2007
 2706. prazniki
 2707. Ukinitev delovnega mesta
 2708. Vračilo šolnine-"neizkoriščen" študij
 2709. odpravnina
 2710. aneks k pogodbi o zaposlitvi
 2711. MOBING
 2712. odpoved delovnega razmerja po porodniški
 2713. Opis delovnega mesta
 2714. dodatek k nizki plači
 2715. ODPOVEDNI ROK
 2716. Praznik v casu dopusta
 2717. popoldansko delo
 2718. dodatek za deficitarnost
 2719. podalješavanje pogodbe in regres
 2720. koriščenje letnega dopusta 2008
 2721. Letni dopust po porodniški
 2722. Prenehanje pogodbe za določen čas
 2723. Konkurenčna klavzula
 2724. sprememba del in nalog
 2725. ODPOVED
 2726. DOPUST
 2727. Kako izračunati letni dopust javne uslužbencu, ki je bil zaradi invalidnosti na čakanju
 2728. odpovedi
 2729. 5min ODMORA
 2730. brezplačni dopust
 2731. zdravstveno delovna komisija
 2732. delovna doba
 2733. Regres za letni dopust
 2734. Kolektivna pogodba, splošni akti
 2735. preslaba plača
 2736. Odpoved s strani delavca v primeru prisilne poravnave
 2737. Sporna pogodba o zaposlitvi
 2738. PORODNIŠKI DOPUST
 2739. odpovedni rok in regres
 2740. DORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA....
 2741. izredna odpoved
 2742. odpoved
 2743. Izplačilo regresapri skrajšanem delovnem času
 2744. brezposelnost
 2745. PORODNISKI DOPUST
 2746. plača in odmor za malico
 2747. podjemna pogodba
 2748. bolniška
 2749. PRAVICA DO IZRABE LETNEGA DOPUSTA
 2750. Odpravnina ob stečaju
 2751. Inventurni manko
 2752. kako dati odpoved
 2753. doječa mamica
 2754. celodnevno delo
 2755. pisanje plavih in disciplinska
 2756. dopust po porodniškem dopustu
 2757. Letni dopust - prenehanje veljavnosti kolektivne pogodbe dejavnosti
 2758. izplačilo neizkoriščenega dopusta
 2759. porodniška
 2760. Letni dopust
 2761. Letni dopust
 2762. koriščenje dopusta po porodniški
 2763. fond ur in vračilo stroškov zdravniškega pregleda
 2764. DELO NA PRAZNIK
 2765. regres
 2766. Stroški izobraževanja
 2767. odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov
 2768. delo po normi
 2769. delo iz kraja v kraj
 2770. Regresiranje malice
 2771. delo dvanajst ur
 2772. Letni dopust
 2773. NAPREDOVANJE V VIŠJI PLAČNI RAZRED
 2774. nočno delo
 2775. bolniška
 2776. vaRNOSTNIK
 2777. Solidarnostna pomoč in izvršba
 2778. Pravica družinskega pomočnika v primeru nosečnosti
 2779. plača
 2780. 36 URNI POLNI DELOVNI ČAS
 2781. nadurno delo
 2782. Težave s hišo
 2783. Redna odpoved s strani delodajalca
 2784. porodniška
 2785. dodatki na izplačilo od
 2786. zaposlitev za deljen delovni čas
 2787. izredni dopust
 2788. kdaj v upokojitev
 2789. Regres in minimalna plača
 2790. Zaposlitev po preteku pogodbe za določen čas
 2791. Delo preko agencije za zagotavljanje dela drugič
 2792. NOČNO DELO
 2793. Minulo delo
 2794. kdaj lahko nastopim s porodniško?
 2795. IZREDNA ODPOVED
 2796. odpuščanje kot tehnološki višek
 2797. Nadure in delo na terenu
 2798. Skrajšan delovni čas
 2799. Kako dati odpoved
 2800. Letni dpust po proodniškem dopustu
 2801. zamujanje plač
 2802. Pred upokojitvijo
 2803. nova kolektivna pogodba
 2804. osnovna in minimalna plača
 2805. Dopust za otroke
 2806. Delo s polovičnim del.časom - dodatno vprašanje
 2807. plača
 2808. NEPRAVILNOSTI
 2809. dnevnica oziroma terenski dodatek
 2810. DOPUST PREKINJEN Z BOLNIŠKO 2.
 2811. porodniška
 2812. Predhodni odhod na delo s porodniškega dopusta
 2813. Dopust pred porodniško
 2814. Delo preko agencije za zagotavljanje dela
 2815. Dopust pred porodniško
 2816. DOPUST PREKINJEN Z BOLNIŠKO
 2817. delovna obleka in čevlji.
 2818. Dopust in regres
 2819. Pravice - (predčasna) prekinitev pogodbe o delu
 2820. tehnološki višek
 2821. vdovska pokojnina - tehnološki višek
 2822. višina porodniške
 2823. regres
 2824. bolniski stalez
 2825. MALICA
 2826. odmerek dopusta
 2827. Delo s polovičnim delovnim čason - postopek
 2828. subvencija plače
 2829. Koriščenje ur in letnega dopusta
 2830. Koriščenje ur in letnega dopusta
 2831. Sporazumna odpoved
 2832. porodniški dopust
 2833. bolniška pred porodniško
 2834. čas za odmor
 2835. Neizplačilo plač
 2836. Socialna podpora
 2837. izplačilo dnevnic
 2838. odpoved
 2839. pridobitev invalidnine
 2840. kako preveriti ali me je delodajalec prijavil....
 2841. prevozni stroški
 2842. Porodniški dopust, odpoved delovnega razmerja, sklenitev novega delovnega razmerja
 2843. nadomestilo za brezposelnost
 2844. Izredni dopust za poroko hčerke
 2845. regres
 2846. Dostava bolniškega lista delodajalcu
 2847. Zaposlitev za določen čas in dopust
 2848. PRISILNA UPOKOJITEV
 2849. udeležba na sejmu
 2850. odpoved
 2851. USTANOVITEV DRUŠTVA - SEKCIJE
 2852. Ocena na invalidski komisiji in vpliv delodajalca
 2853. bolniška
 2854. zaposlitev pri drugem delodajalcu
 2855. osnovna bruto plača
 2856. kaj lahko naredim če mi delodajalec ne podpiše odpovedi?
 2857. Prodaja delnic
 2858. Novi plačilni sistem
 2859. skrajšani del. čas
 2860. Pogodba za dolocen cas po preteku dveh let
 2861. plačan dopust
 2862. 100% bolniška
 2863. nadurno delo
 2864. Kam poslati prošnjo
 2865. Določitev letnega dopusta
 2866. VRAČILO ŠOLNINE
 2867. pogodba za določen čas
 2868. Letni dopust
 2869. zaposlitev za določen čas
 2870. individualna pogodba
 2871. Dopust/bolniška in oddelane ure
 2872. Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi
 2873. kilometrina
 2874. Višina plače
 2875. Bolniška pri zaposlitvi za določen čas
 2876. 4 ure bolniškega staleža in koriščenje dopusta
 2877. bolniška in denarno nadomestilo
 2878. Odpoved sporazumna s strani delodajalca
 2879. bolniški stalež
 2880. Nepodpisana pogodba od delovnem razmerju
 2881. plačilo malice
 2882. dodatek na delovno dobo
 2883. OBRAČUN REGRESA ZA PREHRANO
 2884. Neredna plača!!
 2885. izplačilo švicarske pokojnine
 2886. Postopek upokojitve - dodatno
 2887. prekinitev dopusta 2
 2888. katera KP pogodba?
 2889. Nova pogodba o delovnem razmerju
 2890. Postopek upokojitve
 2891. Bruto plača po kolektivni pogodbi?
 2892. študijski dopust
 2893. delovna in pokojninska doba
 2894. VIŠINA DOPUSTA OB MINULEM DELU V TUJINI
 2895. Zavod za zaposlovanje-nosečnost
 2896. prekinitev dopusta
 2897. Pripravljenost na domu
 2898. jubilejna nagrada in beneficirana delovna doba
 2899. DOPUST PRED PORODNIŠKO
 2900. porodniški dopust in delovna doba
 2901. Problem z delovno uspešnostjo in dopustom!!!! Prosim pomoč
 2902. Pripravljenost na domu
 2903. JUBILEJNA NAGRADA ZA 10 LET
 2904. odpiram sp
 2905. Odteglaj od plače
 2906. razlika med pokojninsko in delovno dobo?
 2907. nedeljsko delo,nočno delo,dodatek za prehrano in prevoz
 2908. prevoz oseb in blaga
 2909. regres, letni dopust
 2910. klicanje bodočega delodajalca
 2911. odpoved
 2912. INVALID 3.KATEGORIJE
 2913. Letni dopust in rizična nosečnost
 2914. UPOKOJITEV,REGRES,DOPUST
 2915. Kaj storiti!?
 2916. varstvo v primeru mobinga
 2917. izplačilo regresa
 2918. MINULO DELO
 2919. Zaposlitev-morebitne ugodnosti za delodajalca?
 2920. Nova pogodba
 2921. NOVI DOPUST PRED PORODNIŠKO
 2922. BOLNIŠKA IN PORODNIŠKA
 2923. Neizbrani kandidat
 2924. Nedopustno obnašanje novega direktorja
 2925. potni stroški
 2926. regres in dopust
 2927. Delo natakarice
 2928. Študijski dopust
 2929. Kako do neizplačanega denarja, če je firma objavila stečaj?
 2930. katera kolektivna pogodba
 2931. jubilejna nagrad
 2932. Zaprtje pisarne
 2933. koliko časa si lahko 'honorarec'
 2934. zaprtje s.p.-avtoprevozništvo
 2935. Kako je s poračunom plače!
 2936. pogodba za določen čas+nosečnost
 2937. Zaposlitev za nedoločen čas
 2938. inventurni manjko
 2939. Zaposlitev v mesecu septembru
 2940. Št. dni dopust
 2941. malica
 2942. zaposlitev za določen ali nedoločen čas
 2943. Pogodba
 2944. podpis pogodbe v bolniškem staležu
 2945. Koriščenje dopusta v odpovednem roku
 2946. Koriščenje starega dopusta po bolniški
 2947. Premestitev invalida
 2948. Sorazmerni delež dopusta
 2949. Gospodinjska pomočnica 2
 2950. Prekinitev delovnega razmerja - kdo, kje?
 2951. višina porodniške
 2952. Delo med dopustom
 2953. opis del in nalog
 2954. pomoč pri prošnji
 2955. ali mi pripada izredni dopust za izredni študij in če mi koliko
 2956. Koriščenje letnega dopusta pri dodatni zaposlitvi
 2957. Regres in vračilo le tega
 2958. SORAZMERNI DEL REGRESA
 2959. prepoved kupovanja
 2960. Prenos dopusta
 2961. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 2962. trganje od plače
 2963. 10 let v eni firmi
 2964. vprašanje glede porodniške
 2965. Odpoved po poskusni dobi
 2966. nedelje in ma ti dveh otrok
 2967. DOPUST - POROKA
 2968. obvestila delodajalca neizbranim kandidatom
 2969. manjsa placa zaradi letnega dopusta
 2970. regres
 2971. upokojitev
 2972. Gospodinjska pomočnica
 2973. letni dopust
 2974. KORIŠČENJE DOPUSTA
 2975. 20 let delovne dobe
 2976. ZAKONODAJA?
 2977. Letni dopust
 2978. Dodatek na minulo delo
 2979. regres, dopust
 2980. Izvršba pri plači
 2981. sprememba delovnega razmerja
 2982. 4 izmensko delo
 2983. predčasno zaključen porodniški dopust
 2984. zdravniški pregled
 2985. odpoved-porodniška ll.
 2986. Prekinitev prve zaposlitve pred 6 meseci, zakaj ne pripada soraz. delež regresa
 2987. Prekinitev prve zaposlitve pred 6 meseci, zakaj ne pripada soraz. delež regresa
 2988. Prekinitev pogodbe
 2989. Koriščenje letnega dopusta
 2990. LETNI DOPUST
 2991. Prenos letnega dopusta 2007 v 2008
 2992. Kaj mi pripada po pogodbi oz. aneksu za delo skrajšanem delovnem času?
 2993. zaposlitev štipendista
 2994. KOLIKO MI PRIPADA ODPOVEDNEGA ROKA?
 2995. poškodba na delu
 2996. Popoldanski s.p.
 2997. Otroci in nočno delo
 2998. OBRAČUN PLAČE
 2999. Dodatek za ločeno življenje in dnevnice
 3000. odpoved-porodniška
 3001. Možnost pritožbe
 3002. Odpoved, zavod za zaposlovanje in samozaposlitev
 3003. dopust po porodniški
 3004. ustno podaljšanje zaposlitve za določen čas
 3005. Obdavčitev odpravnine
 3006. regres za letni dopust
 3007. nadurni delo
 3008. Prenehanje delovnega razmerja
 3009. PLAČA INVALIDA TRETJE KATEGORIJE
 3010. izplačilo letnega regresa
 3011. NASVET
 3012. Delež dopusta in regresa
 3013. odprtje s.p.
 3014. Delež dopusta
 3015. Prekinitev delovnega razmerja in dopust
 3016. Višina osebnega dohodka po premestitvi
 3017. prekinitev pogodbe za nedoločen čas
 3018. praznične ure kot delovna obveza
 3019. prevozni stroški in malica
 3020. Zahvala za odgovor na zastavljeno vprašanje "Povečan obseg dela"
 3021. dopust in regres
 3022. DOPUST
 3023. povečan obseg dela
 3024. potni stroški
 3025. OD - dodatek na delovno dobo (doma in iz tujine)-kaj pravi zakon o del. razerjih o tem?
 3026. Podaljšanje pogodbe
 3027. Število dni pripadajočega dopusta
 3028. plača po novem
 3029. jubilejna nagrada
 3030. prekinitev delovnega razmerja
 3031. Pravica do regresa in dopusta
 3032. Odpovedni rok
 3033. V katero kolektivno pogodbo spadam? 2.del
 3034. kdaj v pokoj
 3035. PRAZNIČNE URE
 3036. Jubilejna nagrada
 3037. PREVEČ IZKORIŠČENEGA LD
 3038. prenos dopusta po porodniški
 3039. Izplačilo bonusa
 3040. LETNI DOPUST
 3041. Odhod na bolniško sredi dneva
 3042. V katero kolektivno pogodbo spadam?
 3043. Javni zavod
 3044. PREKINITEV POGODBE
 3045. Neizplačan regres
 3046. Povračilo potnih stroškov
 3047. Izolačevanje nadur
 3048. Klevetanje
 3049. BOLNIŠKA, DOPUST ...
 3050. bapad na delovnem mestu
 3051. Sorazmerni del regresa
 3052. Trajna brezposelnost 2
 3053. prekinitev pogodbe
 3054. Delni delavnik in dopust
 3055. Delo po preteku pogodbe za določen čas
 3056. delovna sobota
 3057. ocenitev delovnega mesta
 3058. Solidarnostna pomoc
 3059. Koliko dopusta in regresa oz. vračilo ?????????????
 3060. Zaokrožitev dni letnega dopusta
 3061. Dopolnilno delovno razmerje
 3062. obračun vračilo regresa delodajlcu
 3063. Regres, dopust in polovični delovni čas
 3064. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 3065. delovna doba za čas prejemanja nadomestila
 3066. upokojitev (predčasna ?) - 57 let - in (trenutno) 26 let delovne dobe ?
 3067. minus ure
 3068. Dodatek za delo v drugi izmeni
 3069. TINA SPRASUJE
 3070. ODPOVEDNI ROK ZA NAJEMNO POGODBO ZA DOLOČEN ČAS
 3071. začasna prekinitev delovnega razmerja, regres in letni dopust
 3072. Zamolcati izobrazbo?
 3073. UKINJENA POGODBA ZA EN DAN
 3074. Nosečnost in pogodba za določen čas
 3075. Izredni dopust
 3076. Trajna brezposelnost
 3077. Odgovor delodajalca - odpoved delovnega razmerja
 3078. Dodatek na delovno dobo
 3079. Minimalna plača
 3080. Delo Penzionistov
 3081. Organizator samopostrežne restavracije
 3082. Odpovedni rok po pogodbi
 3083. Koriščenje dopusta ob 4. urni bolniški
 3084. Odpovedni rok
 3085. REGRES-pripada ali ne?
 3086. Pravice delodajalca
 3087. SOLIDARNOSTNA POMOČ
 3088. upokojitev
 3089. Prekinitev pogodbe
 3090. Minimalni odpoveni rok delodajalca iz poslovnih razlogov
 3091. Prekinitev pogodbe
 3092. odpoved pripravništva
 3093. jubilejna nagrada
 3094. jubilejna nagrada
 3095. bolniški stalež
 3096. službeni avto v času porodniške odsotnosti
 3097. LETNI DOPUST!!
 3098. Velajvnost pogodbe o zaposlitvi
 3099. dodatek na delovno dobo
 3100. skrajšan delovni čas do tretjega leta starosti otroka
 3101. Letni dopust
 3102. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 3103. Kolektivna pogodba za nedoločen čas in individualna za določen čas.
 3104. kdaj grem lahko v pokoj
 3105. Odpoved zaposlitve po končanem porodniškem dopustu
 3106. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 3107. regres 2008
 3108. Računalnik
 3109. Problemi z delodajalcem
 3110. lažja invalidnost
 3111. PREMESTITEV
 3112. Letni dopust in regres
 3113. nedeljsko delo
 3114. pogodba o delu za določen čas
 3115. Odpravnina
 3116. ODPRAVNINA
 3117. SORAZMERNI DEL DOPUSTA
 3118. skrajšan delovni čas in nadurno delo
 3119. Odpravnina
 3120. PROBLEMI Z DELODAJALCEM
 3121. Delovna knjižica
 3122. porodniška
 3123. Višina odpravnine ob upokojitvi in višina regresa za leto 2008
 3124. Odpovedni rok
 3125. delitev dopusta
 3126. letni dopust in regres
 3127. vsota
 3128. dopust
 3129. socialna pomoč
 3130. 12 urno delo v soboto in nedeljo
 3131. Dela prokurista
 3132. SORAZMERNI REGRES
 3133. Preverjanje dohodkov med prejemanjem denarnega nadomestila?
 3134. jubilejna nagrada 30 let
 3135. REGRES
 3136. Dopust
 3137. PODALJŠAVANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 3138. kako zahtevati neizrabljen dopust
 3139. koliko dopusta in regresa
 3140. Dopust, regres in porodniška
 3141. Bolniška in regres
 3142. Solidarnostna pomoč
 3143. Izplačilo regresa
 3144. delo brez pogodbe
 3145. Kaj z dopustom ob menjavi zaposlitve (če je praksa podjejta kolektivni dopust)
 3146. pokojnina
 3147. potni stroški
 3148. dopust- bolniška
 3149. druzina+sluzba
 3150. regres med porodniško
 3151. dodatek na popoldanski delovni čas
 3152. DOPUST ALI KAJ DRUGEGA?
 3153. Rizična nosečnost - regres.
 3154. dopust
 3155. regres in dopust pri odpovedi
 3156. delovni čas
 3157. vpogled v razpisno dokumentacijo
 3158. Odpoved delovnega razmerja
 3159. LETNI DOPUST
 3160. Prenosljiv dopust
 3161. Krajši delovni čas zaradi starševstva
 3162. obračun nadure
 3163. regres 2008
 3164. tehnološki višek
 3165. Individualna pogodba - odpravnina
 3166. Kje in kdaj pridobiti licenco za delo z vzajemnimi skladi?
 3167. urna postavka
 3168. POLOVIČNI DELOVNI ČAS ZARADI STARŠEVSTVA
 3169. neizplačan regres in stečaj podjetja
 3170. Obveščanje Zavoda za zaposlovanje o podaljšanju zaposlitve za določen čas
 3171. zdravniški pregled
 3172. regres
 3173. delovne sobote in nedelje
 3174. porodniški dopust in regres
 3175. Izterjava plače od podjetja vrste d.o.o.
 3176. Odpovedni rok po spremembi ZDR-A
 3177. bolniška
 3178. Dopolnilno delo ali podjemna pogodba ?
 3179. Regres in dopust
 3180. aaaaaaaregres za letni dopust
 3181. povračilo potnih stroškov
 3182. Regres
 3183. Kdaj podpisati pogodbo o zaposlitvi
 3184. regres
 3185. Jubilejna nagrada
 3186. izredna odpoved pogodbe o delu
 3187. regres za LD
 3188. pooblastilo delodajalcu da odteguje del plače
 3189. Delovna doba v ZDA !
 3190. Delovni invalid III. kategorije, znižanje plače in "čakanje"
 3191. možna tožba?
 3192. službeni avto
 3193. nadurno delo
 3194. Ali je to prekinitev delovnega razmerja?
 3195. DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA V DELOVNI KNJIŽICI
 3196. odpoved dopist in regres
 3197. Regres pri pogodbi za določen čas
 3198. Dopust
 3199. Polovični delovni čas zaradi starševstva
 3200. izraba dopusta
 3201. konkurenčna klavzula
 3202. Plačilo delovnega časa
 3203. čistilec kemičnih wc kabin
 3204. Višek ur
 3205. Zaposlitev v dveh podjetjih
 3206. Svet delavcev
 3207. Čas dopusta
 3208. Plače in drugi prejemki
 3209. casino 3.del
 3210. Regres za LD
 3211. IZREDNI DOPUST OB LASTNI POROKI
 3212. dopust
 3213. Malica
 3214. stimulacija
 3215. strošek za malico
 3216. minus ure
 3217. štipendija
 3218. vloga
 3219. KONKURENČNA PREPOVED
 3220. Redna odpoved delovnega razmerja
 3221. izraba dopusta in regres
 3222. Lahko dela v Sloveniji: Da Ne !?!?!?!?
 3223. dodatek na minimalno plačo po 3 mesecih bolniškega staleža
 3224. Zakaj so plače ostale iste?
 3225. MINUS URE
 3226. casino II.del
 3227. letni dopust in regres med porodniški
 3228. Letni dopust
 3229. porodniška
 3230. regres za letni dopust
 3231. Višina regresa
 3232. Premestitev na drugo delovno mesto
 3233. casino
 3234. Regres in dopust
 3235. malica&prevoz
 3236. Destimulacija
 3237. konkurenčna klavzula
 3238. izplačilo regresa
 3239. regres
 3240. S skrajšanega delovnega časa nazaj na polni delovni čas
 3241. prevoz na delo
 3242. dopust
 3243. Plačilo bolniške in porodniške
 3244. regres pri novem delodajalcu brez prekinitve del. razmrja
 3245. Popoldanski dodatek
 3246. LETNI DOPUST
 3247. Stres na delovnem mestu
 3248. regres v porodniški
 3249. Dodelitev dopusta
 3250. Ugovor zoper napačno parkirnje
 3251. PODALJŠANJE PORODNIŠKE
 3252. sorazmerni del regresa
 3253. Podaljševanje odpovednega roka
 3254. Dopust
 3255. SPORAZUMNA ODPOVED
 3256. Dnevnice in kaj to pomeni za plačo
 3257. DELO PO IZTEKU POGODBE
 3258. regres in nadomestila pri dodatni zaposlitvi
 3259. dopust in regres
 3260. vprašanja glede nosečnosti
 3261. Prekinitev pogodbe po preteku porodniške
 3262. dodatek na popoldanski delovni čas
 3263. Sporazumna odpoved
 3264. Prenehanje del. razmerje in izraba LD
 3265. Sorazmerni del dopusta in regresa
 3266. obračun ur
 3267. Dopust
 3268. Regres
 3269. Odpoved delovnega razmerja v času porodniške - nedoločen čas
 3270. Regres - v koliko obrokih
 3271. stečaj
 3272. regres in letni dopust
 3273. Regres
 3274. BOLNIŠKA
 3275. Individualna pogodba
 3276. solidarnostna pomoč
 3277. bolniski stalez nad 3 mesece
 3278. odpoved pogodbe med bolniško
 3279. Jubilejna nagrada za deset let
 3280. prekinitev pogodbe o zaposlitvi
 3281. izredna odpoved
 3282. porodniška,dopust,regres
 3283. minulo delo
 3284. Regres
 3285. LETNI DOPUST-SORAZMERNI DEL
 3286. regres, letni dopust
 3287. prekinitev pogodbe o zaposlitvi
 3288. Bolniška, odpoved.
 3289. Bolniška, dopust, odpoved, regres.
 3290. Zanima me...
 3291. koliko ur moram narediti
 3292. odpoved
 3293. regres
 3294. nosečnost, bolniška in pogodba za določen čas
 3295. pritožbeni rok
 3296. Letni dopust
 3297. LANSKI DOPUST
 3298. regres
 3299. KDAJ SE LAHKO UPOKOJIM
 3300. Koriščenje lanskega dopusta po dopustu za nego otroka
 3301. Noseča s pogodbo za določen čas
 3302. NEISPLAČAN REGRES
 3303. Dopust za leto 2008
 3304. Kako je z regresom in dopustom?
 3305. regres
 3306. odpoved pogodbe
 3307. Nesreča na poti v službo
 3308. povračilol zneska za plačilo prekrška po CPP
 3309. Pogodba o zaposlitvi za določen čas in nosečnost
 3310. redni letni dopust
 3311. Znižanje plače
 3312. koliko dopusta
 3313. Delež dopusta
 3314. Vodilni delavec v bolniškem staležu
 3315. Odpoved s strani delodajalca
 3316. izplačilo regresa
 3317. letni dopust učitelja
 3318. Spor s šefom
 3319. Regres
 3320. višina sorazmernega dela regresa
 3321. Andrej Mrgole, Slomškova ulica 16, 2250 Ptuj
 3322. izplačilo regresa
 3323. Potni stroški
 3324. izraba dopusta pred bolniško
 3325. Odpoved delovnega razmerja
 3326. odpoved
 3327. skrajšan delovni čas,bolniška in dopust
 3328. Podpisana pogodba pri dveh delodajalcih
 3329. Odtegljaj pri plači
 3330. zaposlitev med porodniško
 3331. Koliko dni dopusta
 3332. Pogodba za določen čas
 3333. plačilo dela na prznični dan
 3334. nosečnost in pogodba za določen čas
 3335. odpravnina pri odhodu v invalidsko upokojitev
 3336. Znesek odpravnine
 3337. odpravnina
 3338. PO PORODNIŠKI
 3339. Regres za 5-mesečno zaposlitev
 3340. Kakšna mora biti odpoved delodajalca v primeru pogodbe za nedoločen čas
 3341. Regres
 3342. Konkurenčna klavzula in pogodba za določen čas
 3343. REGRES
 3344. PREMESTITEV NA DRUGO DELOVNO MESTO PO PRIHODU DELAVKE S PORODNIŠEKGA
 3345. regres
 3346. izplačilo za neizkoriščen letni dopust
 3347. solidarnostna pomoč
 3348. Odpoved s strani delodajalca
 3349. LETNI DOPUST
 3350. Odpoved in regres ter koriščenje dopusta
 3351. pogodba o delu
 3352. kako odpoved?
 3353. porodniško nadomestilo
 3354. Odpoved in regres
 3355. volontersko delo
 3356. pogodba za določen čas
 3357. prenos dopusta
 3358. turnusno delo za matere
 3359. Avtorsko delo in porodniški dopust
 3360. odpoved, dopust in regres
 3361. Koliko dopusta v primeru zaposlitve sredi leta
 3362. Prekinitev pogodbe o zaposlitvi in pravica do izrabe dopusta
 3363. odpoved- odpovedni rok
 3364. DODATEK ZA DELOVNO DOBO
 3365. ODPOVED
 3366. delovna doba-uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja
 3367. Koliko dopusta mi pripada
 3368. Regres
 3369. dodatek za nadure
 3370. Osnovna bruto plača - dodatno
 3371. disciplinski postopek
 3372. odpravnina
 3373. Dopust,regres...
 3374. Upravičenost do enkratne denarne pomoči v primeru bolniškega staleža
 3375. Osnovna bruto plača
 3376. DELOVNO MESTO
 3377. odpravnina bruto neto
 3378. Delo po podjemni pogodbi
 3379. odpoved pogodbe o zaposlitvi in pravica do nadomestila
 3380. regres
 3381. pogodba o zaposlitvi
 3382. Prekinjena delovna doba in dopust
 3383. NOSEČNOST IN STEČAJ
 3384. PREMESTITEV NA DRUGO DELOVNO MESTO
 3385. Odpved in dopust
 3386. doplačilo za pokojninsko dobo
 3387. Delovna pogodba
 3388. odpravnina pri zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom
 3389. sorazmerni del dopusta
 3390. dodatek na popoldanski delovni čas
 3391. Invalid III kategorije kot teh.višek
 3392. izplačilo sorazmernega dela regresa
 3393. BOLNIŠKA IN NADOMESTILO V ČASU BREZPOSELNOSTI
 3394. predčasna upokojitev
 3395. Podaljšanje Pogodbe o zaposlitvi
 3396. Iskanje razlogov za odpoved Pogodbe o zaposlitvi
 3397. PREHRANA MED DELOM IN STROŠKI NA DELO I Z DELA
 3398. odpoved Pogodbe o zaposlitvi
 3399. Odpoved Pogodbe o zaposlitvi
 3400. Odpovedni rok 30 dni
 3401. TEŽAVE Z DELODAJALCEM ZARADI NOSEČNOSTI
 3402. Prenehanje delovnega razmerja in dopust
 3403. Izplačilo regresa
 3404. Del regresa
 3405. Prenehanje delovne pogodbe ter letni dopust
 3406. Pravica do dopusta po porodniški
 3407. odpravnina ob upokojitvi
 3408. iz bolniške na dopust
 3409. težave pri zaposlitvi pri dveh delodajalcih
 3410. Višina plače?
 3411. Primer sporazuma za prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 3412. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in izraba dopusta
 3413. iz bolniške na dopust
 3414. Dnevnice
 3415. ER-28
 3416. Nadomestilo na zavodu da ali ne?
 3417. regres
 3418. KOLIKO DOPUSTA MI PRIPADA?
 3419. regres
 3420. Izobraževanje v podjetju
 3421. SKRAJŠAN DELOVNIK-6 UR
 3422. izračun bolniške
 3423. Letni dopust
 3424. bolniška odsotnost
 3425. Izobrazba in plača
 3426. potni stroški
 3427. Naure, dnevnice
 3428. bolniška in porodniška
 3429. bolniška odotnost
 3430. dopust in delovna doba
 3431. Odpoved delovnega razmerja in koriščenje lanskega in letošnjega dopusta
 3432. Dopust in pisotnost hkrati
 3433. Odmera dopusta
 3434. Invalidnost
 3435. Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
 3436. Regres
 3437. bolniška odsotnost
 3438. Regres
 3439. pravica do celotnega regresa
 3440. koriščenje dopusta - poskusno obdobje
 3441. JUBILEJNA NAGRADA
 3442. upokojitev za 6 ur
 3443. regres in dopust
 3444. odpravnina
 3445. dopust
 3446. objava delovnega mesta ?
 3447. dopust in regres
 3448. pravica do izrabe letnega dopusta za leto 2008, glede na daljšo bolniško odsotnost
 3449. Upravičenost do regresa
 3450. NAPREDOVANJA IN OCENITEV DELOVNEGA MESTA
 3451. Koriščenje lanskega dopusta
 3452. Podatki na potnem nalogu
 3453. Koriščenej dopusta po urah
 3454. Pravica do dopusta
 3455. KAKŠNA JE RAZLIKA MED POGODBO O ZAPOSLITVI IN KOLEKTIVNO POGODBO?
 3456. odpoved
 3457. Regres
 3458. Letni dopust po prekinitvi
 3459. Odločba o dohodnini
 3460. Odpoved in nadure
 3461. BREZ POGODBE
 3462. dopust
 3463. Koliko dni dopusta mi pripada
 3464. Dopust
 3465. Regres in dopust za eno uro zaposlitve
 3466. PRIPRAVLJENOST NA DOMU, NA DOLOČENEM KRAJU ALI NA DELOVNEM MESTU.
 3467. IZPLAČILO DNEVNIC
 3468. Premalo obračunani stroški za prevoz na delo
 3469. dodatek
 3470. Odpravnina
 3471. še eno vprašanje - čehinja..
 3472. poteče porodniška
 3473. Ali imam pravico do denarnega nadomestila? - tujka iz EU
 3474. dopolnilno delo
 3475. Izredna odpoved s strani delavca
 3476. nosečnost in 12-urno dežurstvo(ruski turnus)
 3477. Pravice nosečnice
 3478. PODALJŠANJE POGODBE
 3479. REGRES
 3480. Odpoved
 3481. malica
 3482. dopust in zaposlitev za določen čas
 3483. regres
 3484. odmera dopusta in stopnja izobrazbe
 3485. Prevoz in prehrana glede na delovni čas pri drugem delodajalcu
 3486. odpoved
 3487. sorazmerni ali celi
 3488. Nova pogodba o zaposlitvi
 3489. Premalo obračunani stroški prevoza na delo
 3490. bolniška in odpoved
 3491. Izračun regresa za leto 2008
 3492. akti v podjetju na splošno
 3493. krajši delovni čas in dežurstva/nadure
 3494. odpoved
 3495. ODPOVED
 3496. Koriščenje očetevskega in rednega dopusta v času odpovednega roka
 3497. Plačilo potnih stroškov
 3498. Iztek pogodbe in bolniška
 3499. prenizko izplačilo plače
 3500. Razlika med neto plačo po pogodbi in po plačilni listi
 3501. plačilo šolnine
 3502. Pogodbeno delo
 3503. Kdaj se lahko upokojiva ?
 3504. regresin plača
 3505. individualna pogodba/porodniška
 3506. polovični delovni čas - razporeditev ur
 3507. Bolniška
 3508. Višina odpravnine
 3509. Dolžina dopusta
 3510. delovna doba
 3511. Spreminjanje sestavin pogodbe o zaposlitvi
 3512. univ.dipl.geograf
 3513. Nadurno delo
 3514. Izpolnjevanje potnih nalogov
 3515. Premalo obračunani stroški za prevoz na delo
 3516. KDAJ IZPLAČATI REGRES ?
 3517. Invalidska upokojitev - voznik tovornjaka
 3518. krajsi delovni cas in hkratno dopolnilno delo
 3519. Regres in letni dopust
 3520. Letošnji dopust
 3521. SORAZMERNI REGRES
 3522. Regres
 3523. REGRES 2008/LJUBLJANA
 3524. Izplačilo nadur v bonih
 3525. ZANIMA ME KAKŠNE MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IMAM SAJ SEM INVALIDNA OSEBA.
 3526. pravica do regresa
 3527. povračilo potnih stroškov
 3528. ALI MI PRIPADA CELI REGRES ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS
 3529. Odpovedni rok in LD
 3530. koliko dopusta imam
 3531. izplačilo potnih stroškov
 3532. dodatek na popoldanski delovni čas
 3533. Preverjanje bolniškega staleža
 3534. Premestitev
 3535. vračilo regresa
 3536. dopust
 3537. minulo delo in bolniska
 3538. zavod in nosečnost
 3539. Upokojitev
 3540. Letni dopust 2008
 3541. POVRAČILO POTNIH STROŠKOV
 3542. PLAČA
 3543. deljen delovni čas
 3544. KAKO SE IZRAČUNA DOPUST OZ KATERI DNEVI
 3545. ODLOČBA ZA DELO S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
 3546. dodaten dan dopusta za otroka, mlajšega od 15 let
 3547. regres
 3548. Strokovni izpit iz upravnega postopka
 3549. Izplačilo regresa
 3550. s.p. za tujca
 3551. Odpovedni razlog
 3552. Jubilejna nagrada za 30 delovnega razmerja
 3553. študijski dopust
 3554. PLAČILO NADUR
 3555. izredni dopust
 3556. Nosečnost
 3557. Odpravnina ob 4-urni invalidski upokojitvi
 3558. ali mi pripada nadomestilo za brezposelnost
 3559. zanima me
 3560. izredna odpoved delavca
 3561. dohodnina pri dopolnilnem delu
 3562. odpovedni rok pogodbe za določeni čas
 3563. Bolniška in dodatek za delovno dobo
 3564. KORIŠČENJE DOPUSTA PRI MENJAVI SLUŽBE
 3565. Obračun praznika med bolniško
 3566. VREDNOST MALICE IN IZPLAČILO PREVOZA NA DELOVNO MESTO
 3567. Kaj je posebna delovna doba
 3568. Odpoved da ali ne?
 3569. kdaj v pokoj?
 3570. Plača po odpovedi
 3571. Prerazporejanje delovnega časa
 3572. regres za leto 2008
 3573. popoldanski sp za peko tort in slaščic
 3574. KAKŠNO POGODBO SKELNITI
 3575. ODPRAVNINA
 3576. SKRAJŠAN OD.ROK IN BOLNIŠKA
 3577. re: Odpoved delovnega razmerja
 3578. POIZKUSNO DELO
 3579. odpoved delovnega razmerja
 3580. bolniška in dopust
 3581. Odpoved zaposlitve zaradi poslovnih razlogov.
 3582. kaj narediti
 3583. Višina odpravnine in zavod
 3584. razgovor
 3585. REGRES PRI S.P.
 3586. regres
 3587. Odpoved pogodbe za določen čas
 3588. LETNI DOPUST II
 3589. 4-urnidelavnik
 3590. Odpoved delovnega razmerja
 3591. LETNI REGRES IN DOPUST
 3592. šikaniranje
 3593. minus ure
 3594. jubilejna nagrada
 3595. prekinitev pogodbe za nedeločen čas in bolniška
 3596. neizkoriščen LD 2007
 3597. podjemna pogodba
 3598. potni stroški
 3599. PRENOS DOPUSTA IN REGRES
 3600. Povišanja plač - poračun
 3601. Podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka
 3602. LETNI DOPUST
 3603. Odpravnina
 3604. Neplačan dopust
 3605. Polovični delovni čas
 3606. nadomestilo za malico
 3607. porodniška in letni dopust
 3608. Nadure
 3609. odločba zzzs za nazaj
 3610. Ali je zahteva delodajalca upravičena?
 3611. plačilo ali odškodnina za opravljeno delo
 3612. nadurno delo
 3613. Regres
 3614. Kako se upošteva 10% popoldansko delo?
 3615. čakanje na delo doma
 3616. Nedlo iz razloga delodajalca
 3617. Odpust iz delovnega razmerja za nedoločen čas in možnost ponovne zaposlitve v istem podjetju
 3618. regres
 3619. Pisna odpoved delavca!
 3620. Varstvo starejših delavcev
 3621. ob odpovedi
 3622. odpoved delovnega razmerja
 3623. delovni čas
 3624. Izplačilo potni stroškov
 3625. Izplačilo regresa
 3626. zakonm o del. razmerjih in kolektivna pogodba
 3627. plača kadrovika
 3628. Mineral d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje
 3629. BOLNIŠKA
 3630. Neposredno delo z otroki v skrajšanem delovnem času
 3631. dopolnilno delo in odsotnosti - obračunavanje
 3632. letni dopust
 3633. Ali lahko grem opravljat strokovni izpit, če delam preko javnih del?
 3634. LETNI DOPUST
 3635. porodniški dopust in letni dopust
 3636. Redni letni dopust v nosečnosti
 3637. regres, malica
 3638. Odmera dopusta
 3639. Listine in ustanovitev družbe
 3640. Izplačilo regresa
 3641. Neplačevanje delovne dobe
 3642. Upokojitev
 3643. malica
 3644. malica
 3645. trezor
 3646. Količniki za negospodarstvo
 3647. Redni letni dopust v nosečnosti
 3648. Porodniška
 3649. PLAČA
 3650. Letni dopust
 3651. bolnioška v času preizkune dobe
 3652. inavalid 1.kategorije
 3653. Postopek invalidske upokojitve
 3654. vprašanje
 3655. Izraba dopusta
 3656. DODATNI DAN DOPUSTA ZA OTROKA
 3657. Letni dopust
 3658. Dolžina letnega dopusta
 3659. porodniški dopust in delovna doba
 3660. Akti podjetja
 3661. Odpoved po porodniški
 3662. prekinitev pogodbe o zaposlitvi invalidu III.kategorije in ponujena pogodba pri drugem delodajalcu
 3663. Kdaj v Pokoj
 3664. Višina odpravnine
 3665. letni dopust
 3666. kako se šteje bolniška
 3667. Solidarnostna pomoč in regres
 3668. banka
 3669. regres
 3670. delo po prometu
 3671. Koriščenje ur
 3672. slabo opravljena storitev
 3673. Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe
 3674. odpravnina ob delni upokojitvi
 3675. dopust
 3676. Določanje dopusta v s.p.
 3677. regres
 3678. regres
 3679. Poskusno delo
 3680. Dodatna zaposlitev
 3681. Dopust in regres pri novem delodajalcu
 3682. LETNI DOPUST
 3683. Regres
 3684. Dodatek k plači
 3685. Jubilejna nagrada za 40 let
 3686. podaljšanje delovnega razmerja
 3687. Določitev letnega dopusta
 3688. FOND DELOVNIH UR
 3689. Bolniška s polovičnim delovnim časom
 3690. letni dopust
 3691. letni dopust
 3692. Izplačilo nadur
 3693. dodatek za delo v drugi izmeni
 3694. BRUTO PLAČA
 3695. drugačna pogodba od dogovorjene
 3696. dodatek skupno delovno dobo
 3697. praznični dan, regres
 3698. Pogodba
 3699. Sprememba kraja dela
 3700. Krajši delovni čas in dopust
 3701. IZRABA DOPUSTA PO VRNITVI IZ PORODNIŠKE
 3702. izredni dopust
 3703. porodniška in letni dopust
 3704. zdravniški pregled pred prvo zaposlitvijo
 3705. dopust pri neenakomernem delovnem času
 3706. Skrajšan delovni čas
 3707. Odpoved delavnega razmerja
 3708. 4-urna bolniška in dopust
 3709. podjemna pogodba
 3710. Kdaj sporočiti delodajalcu o nosečnosti?
 3711. Redna odpoved PZ
 3712. Pogodba o zaposlitvi
 3713. Dopust
 3714. Odpovedni rok
 3715. PODJEMNE POGODBE, AVT. HONORAR, URE
 3716. malica
 3717. Potek pogodbe in nosečnost
 3718. Regres Dopust
 3719. Regres, dopust, bolniška, porodniška
 3720. Menjava službe po porodniškem dopustu.
 3721. Napredovanje med porodniškim dopustom
 3722. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI
 3723. porodniška in s.p.
 3724. bolniški stalež...
 3725. Pogodba o zaposlitvi
 3726. Jubilejna nagrada
 3727. premestitev na drugo delovno mesto
 3728. napredovanje
 3729. dodatek na minulo delo
 3730. vračilo šolnine
 3731. plača
 3732. nosečnost in zaposlenost za določen čas
 3733. Izraba dopusta
 3734. Nadure nad 180 ur v zdravstvu
 3735. Regres
 3736. Kako odpreti d.o.o.
 3737. v dilemi
 3738. Upravičenost do regresa
 3739. Tujec-zaposlitev
 3740. plačilo po prometu
 3741. popoldnansko delo
 3742. dopust
 3743. LJUBILEJNA NAGRADA
 3744. pokojnina po zunajzakonskem partnerju
 3745. PORODNIŠKA
 3746. Letni dopust
 3747. dodatek za dvoizmensko delo
 3748. Uskladitveni dodatek
 3749. Višina letnega dopusta glede na delovno dobo
 3750. upokojitev
 3751. pripojitev -bolezen -zpiz
 3752. PORODNIŠKA -letni dopust
 3753. Odpved pogodbe
 3754. ODPOVED IN BOLNIŠKI STALEŽ
 3755. odpovedni rok
 3756. Prva zaposlitev
 3757. študijski dopust
 3758. Dopust pri novem delodajalcu
 3759. Zapleteno
 3760. Konkurenčna prepoved
 3761. Popoldanski sp
 3762. nagrada za delovno dobo-10let
 3763. Minuloo delo
 3764. Kršitev delovnega razmerja?
 3765. dopust - prenos
 3766. PORODNIŠKA IN INVALIDSKA UPOKOJITEV
 3767. Minulo delo
 3768. Pol ure za malico
 3769. IZREDNA ODPOVED
 3770. podpis pogodbe
 3771. odpoved in stari dopust
 3772. Dopust po odpovedi
 3773. bolniška
 3774. Študijski dopust.
 3775. Koriščenje dopusta in bolniške ob skrajšanem delovnem času
 3776. Pogodba za nedoločen čas
 3777. neplačan dopust
 3778. Odpoved del. razmerja za dolocen cas in koriscenje dopusta
 3779. Odpoved in izraba starega letnega dopusta
 3780. Krajši odpovedni rok
 3781. Ocenitev invalidnosti
 3782. Pogodba o zaposlitvi
 3783. nosečnice na zavodu
 3784. REDNI LETNI DOPUST
 3785. Dopust
 3786. otrok s posebnimi potebami
 3787. Pravica do dopusta
 3788. Regres 2008 v javnem sektorju
 3789. letni dopust
 3790. porodniška in letni dopust
 3791. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 3792. KAKO NAPREJ
 3793. odpoved
 3794. DOPUST
 3795. socialno stanovanje
 3796. Dopust in porodniška
 3797. Gdaj nezgoda pr delu
 3798. Disciplinska odgovornost
 3799. nejasnosti
 3800. Podaljšanje dogodbe.
 3801. dodatek na popoldanski delovni čas
 3802. stoprocentna plača
 3803. Odpravnina ob upokojitvi
 3804. Zaposlitev ali s.p. ali podjemna pogodba
 3805. stoprocentna plača
 3806. Kdo vse je upravičen do potnih stroškov po zakonu!
 3807. porodniška in dopust
 3808. Dodatki
 3809. Mineral d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje
 3810. dopust pred upokojitvijo
 3811. malica
 3812. Plačolo praznikov za delavce v turnusu
 3813. Hvala za odgovor
 3814. starejša delavka
 3815. bolniška in korščenj dopusta
 3816. nisem naredila zdravniškega
 3817. Ali lahko zahtevam premestitev
 3818. porodniška in dopust
 3819. obvezne nadure
 3820. odpovedni rok in odpravnina pri delu na domu
 3821. Pravice delavca, ki dela po podjemni/avtorski pogodbi
 3822. nadurno in nočno delo
 3823. IZREDNA ODPOVED
 3824. redna odpoved
 3825. Izplačilo regresa
 3826. Do kdaj moram porabiti dopust?
 3827. Odsotnost zaradi krvodajalstva
 3828. deljen delovni čas
 3829. dopust
 3830. pogodba
 3831. Odpravnina
 3832. priznanje javnih del v delovno dobo (zavarovalno dobo)
 3833. Pravica do plačila praznika pri delu v turnusu
 3834. Regres 2008
 3835. PLAČILO KAZNI
 3836. VIŠINA PLAČE
 3837. prenos dopusta
 3838. pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
 3839. Pogodba
 3840. delovni čas
 3841. Kontrola bolniške
 3842. Upokojitev
 3843. Koliko dopusta mi pripada
 3844. Dolžina dopusta in regres za letni dopust
 3845. dilema: študij -delo
 3846. sporazumni dogovor
 3847. honorarno delo
 3848. ODPOVEDNI ROK-NUJNO, NUJNO!!!
 3849. Dopust
 3850. Redni dopust
 3851. stečaj, invalid
 3852. PREKINITEV DELAVNEGA RAZMERJA
 3853. Dolžina odp. roka
 3854. KORIŠČENJE DOPUSTA PO IZTEKU PORODNIŠKEGA DOPUSTA
 3855. izračun dopusta
 3856. razlika do minimalne plače
 3857. jubilejna nagrada
 3858. GPS-sledilna naprava
 3859. službno vozilo,trgovski potnik
 3860. Nadurno delo
 3861. DODATEK ZA DELOVNO DOBO
 3862. regres
 3863. polovični delovni čas po porodniški
 3864. Odpoved
 3865. Plačilo nadur
 3866. opredelitev dopusta II
 3867. Odpovedni rok
 3868. zdravniški pregled in odmor
 3869. Pogodba o delu namesto delovnega razmerja ?
 3870. Plačilo prehrane med nadurnem delom
 3871. REGRESIRANJE PREHRANE
 3872. Opravljanje nadur
 3873. Plača
 3874. odpoved
 3875. regres in odpravnina
 3876. zaposlitev dipl.med.sestre v avstriji
 3877. Dodatki pri obračunavanju plače
 3878. Pogodba za določen čas in vrnitev na zavod
 3879. ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS
 3880. dopust za izobrazbo
 3881. DELOVNI ČAS
 3882. zdravniški pregled
 3883. Delo na štiri izmene
 3884. Nadurno delo
 3885. Bolniška
 3886. Plačilo zdravstvenega pregleda
 3887. opredelitev dopusta
 3888. malica
 3889. Sorazmerni del regresa obvezen?
 3890. študentski dopust
 3891. Dodatek za deset urni delavnik
 3892. Popoldanski urnik
 3893. regres za nazaj
 3894. nižja plača
 3895. zaposlitev brez pogodbe
 3896. Zahtevek za izplačilo regresa
 3897. STEČAJ
 3898. Plačilo regresa ob odhodu
 3899. Delovršna pogodba
 3900. Dodatek k popoldanskemu urniku
 3901. Sorazmerni del dopusta
 3902. Re: Krajši odpovedni rok
 3903. Dodatna zaposlitev
 3904. Plačilo odškodnine neizkoriščenega dopusta
 3905. Prenos dopusta k novem delodajalcu in odpovedni rok
 3906. europa.eu.info/euros
 3907. letni dopust za polvični delovni čas in njegova izraba
 3908. delovno razmerje za določen čas - nadomeščanje začasne odsotnosti
 3909. Popoldansko delo
 3910. solidarnostna pomoč
 3911. Dopust za otroke
 3912. Dopust in odpoved delovnega razmerja
 3913. stimulacija
 3914. kolektivna pogodba
 3915. Letni dopust
 3916. dopust na delavno dobo
 3917. Krajši odpovedni rok
 3918. Obveščanje o dopustu
 3919. Brez pogodbe
 3920. Nadure
 3921. REGRESIRANJE PREHRANE
 3922. DOPUST
 3923. Regres
 3924. Dopust za otroke
 3925. Starševsko nadomestilo
 3926. trg dela in izobrazevanje
 3927. skrajšani delovni čas
 3928. PORODNIŠKA
 3929. Odpovedni rok
 3930. Odpoved zaradi poslovnega razloga
 3931. dopust in orrok s posebnimi potrebami
 3932. PORODNIŠKA - letni dopust
 3933. denarno nadomestilo
 3934. spememba lokacije zaposlitve
 3935. Dodatek za minulo delo
 3936. DOPUST IN PORODNIŠKA
 3937. sejnine
 3938. Odpovedni rok
 3939. Javljanje bolniške odsotnosti
 3940. Nadure.
 3941. bolniška za 1 dan nočnega dela iz nedelje na ponedeljek
 3942. minulo delo ,dopust ,prazniki in bolniška
 3943. Kje sem?
 3944. Nadure in drseči delovni čas
 3945. Pogodba za določen čas
 3946. ODPOVEDNI ROK - POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
 3947. DOPUST IN PORODNIŠKA
 3948. odpoved pred porodniškim dopustom
 3949. ČAS ZA MALICO
 3950. Neizplačani dopust
 3951. prodaja ali prevzem podjetja
 3952. kolektivna pogodba
 3953. nosečnost na delovnem mestu
 3954. dopust in otrok s posebnimi potrebami
 3955. NADOMESTILO ZA PRAZNIK IN BOLNIŠKI STALEŽ
 3956. spremembe
 3957. Pogodba za določen čas in prijava na zavodu za zaposlovanje
 3958. odpoved
 3959. DOHODNINA 2007
 3960. Pravica do jubilejne nagrade deset let
 3961. Pogodbe o ovrednotenju delovnih mest
 3962. Dodaten dopust
 3963. dopust med odpovednim rokom
 3964. dopust med bolniško in porodniško
 3965. FOND UR V FEBRUARJU 2008
 3966. celoletna odsotnost z dela
 3967. proporočilo
 3968. Izraba starega dopusta med odpovednim rokom
 3969. Dodatek za nočno delo in drugi prihod na delo
 3970. Način zapisa osnovne plače v pogodbi o delu
 3971. olajšava med letom
 3972. delo na črno in denarna pomoč zavoda
 3973. dodatek za minulo delo
 3974. pomoč
 3975. Težave
 3976. moja dolžnost pri delodajalcu
 3977. odpoved delovnega razmerja
 3978. plača
 3979. kdaj v pokoj
 3980. odpravnina
 3981. upokojitev
 3982. KAKŠNA JE LAHKO KAZEN ČE DAM DELODAJALCU ODPOVED IN ME NASLEDNJI DAN ENOSTAVNO NI VEČ V SLUŽBO - NUJNO
 3983. prevoz
 3984. MIROVANJE PRAVICE DO DENARNEGA NADOMESTILA (NEZMOŽNOST ZA DELO IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV)
 3985. Dopust, število dni
 3986. dopust
 3987. plačilo prevoznih stroškov
 3988. Dodatek na minulo delo
 3989. dopust za nego otroka in letni dopust
 3990. malica na terenu
 3991. izobrazba
 3992. bolniška
 3993. zgodovina obračuna plač
 3994. Kazenska globa
 3995. Delodajalec ni plačal
 3996. prekinitev in dopust
 3997. Povišanje nadomestil?
 3998. Akontacija dohodnine
 3999. Delo upokojenca
 4000. Pravica do dopusta brez odobritve direktorja
 4001. IZREDNA ODPOVED
 4002. Službena pot
 4003. Letni dopust
 4004. Kako naj zvem ali me je prijavil
 4005. Porodniška
 4006. Prejemki za izobrazbo
 4007. Dopust po KPRD
 4008. plačilo prevoza na delo
 4009. zaposlitev za določen čas
 4010. dokup delovne dobe
 4011. delo brez pogodbe
 4012. Podpis pogodbe
 4013. Očetovo koriščenje porodniškega dopusta
 4014. Dopusti
 4015. Prekinitev pogodbe za nedolocen cas in sklepanje pogodbe za dolocen cas nekaj mesecev kasneje
 4016. Bolniška, prevoz na delo...
 4017. Prekinitev pogodbe za DČ
 4018. dopust
 4019. Prekinitev zaposlitve za nedoločen čas
 4020. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in dopust
 4021. regres in letni dopust po porodniškem dopustu
 4022. Odpravnina
 4023. upokojenka bi delala
 4024. Odpoved delavcu
 4025. DELOVNA DOBA
 4026. dopust
 4027. minulo delo
 4028. Pogodba za določen čas
 4029. Pogodba za določen čas
 4030. Letni dopust in regres po porodniškem dopustu
 4031. odpovedni rok
 4032. Prokurator
 4033. Upokojitev
 4034. redni dopust in porodniška
 4035. Nadure v primeru dela s skrajšanim delovnim časom
 4036. plače,nadomestila
 4037. vrnitev na delo
 4038. Delna upokojitev
 4039. Regres v letu 2007, neizplačilo zaradi negativnega poslovanja
 4040. Regres!
 4041. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi in porodniški dopust
 4042. odpoved - lahko ali ne?
 4043. solidarnostna pomoč
 4044. Izračun sorazmernega dela dopusta
 4045. Odpravnina
 4046. bolniška med prazniki
 4047. delovna doba
 4048. Prenos dopusta v naslednje leto
 4049. Izračun sorazmernega dela dopusta
 4050. pravica do odpravnine
 4051. Dopust
 4052. Delovna doba
 4053. VRAČILO ŠOLNINE ZA S.P.
 4054. Problemi z nadrejenimi
 4055. Kako napisati odpoved (redno) (delavec - delodajalcu)
 4056. Zaposlitev preko javnih del
 4057. Regres
 4058. alkotest
 4059. Dodatek na minulo delo
 4060. Koliko dopusta mi pripada
 4061. neizpolnjena delovna knjižica - pojasnilo
 4062. letni dopust
 4063. Dopust
 4064. Prekinitev porodniškega "dopusta" zaradi zaposlitve
 4065. določen čas
 4066. porodniški dopust prekinitev pogodbe
 4067. prekinitev pogodbe in nastop porodniške
 4068. neizpolnjena delovna knjižica + vprasanja o odpovedi
 4069. prenos dopusta po odpovedi
 4070. Nadure
 4071. ljubilejna nagrada
 4072. prodaja podjetja
 4073. kje bi lahko nasel specifikacijo dopusta
 4074. Plačailo za neplačano in neodobreno odsotnost z dela
 4075. Dodatek na delovno dobo 2
 4076. prisilni dopust
 4077. dodatek
 4078. Zdravstvo
 4079. LETNI DOPUST IN PORODNIŠKA
 4080. Nadomeščanje ur!
 4081. Zahvala za odgovor
 4082. Iztek pogodbe
 4083. Dodatek na delovno dobo
 4084. DOPUST IN REGRES
 4085. odpoved
 4086. Plača s količnikom 1,68
 4087. Dopust
 4088. pravna ureditev zaposlitve
 4089. ODPOVEDNI ROK
 4090. Zdravniško potrdilo
 4091. LETNI DOPUST IN PORODNIŠKA
 4092. SDČ in plačilo malice
 4093. delavec/ka po 50. letu
 4094. kaj je še lahko storiti ?
 4095. Prošnja za delo v trgovini
 4096. izredni dopust
 4097. Regres in porodniška pri zaposlitvi za določen čas
 4098. Upravičenost do regresa...
 4099. Pomočnik vzgojitelja
 4100. Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu
 4101. Odpovedni rok
 4102. Porodniški dopust pred porodom
 4103. Sezonski delovni čas
 4104. IZ POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V NEDOLOČEN ČAS
 4105. letni dopust
 4106. Izplačilo regresa-nosečnost
 4107. Delavna doba
 4108. Napoved odpovedi
 4109. OD KOD MI PRAVILOMA PRIPADA PLAČILO PREVOZA NA DELO IN Z DELA?
 4110. regres
 4111. izplačilo regresa za letni dopust
 4112. PORODNIŠKA IN DOPUST
 4113. Dodatek
 4114. Odpoved redne službe in nadaljne delo prek študenta...NUJNO!!!!
 4115. 4 URNO DELO PO PORODNEM
 4116. sprememba zaposlitve iz določenega v nedoločen čas in letni dopust
 4117. Delovni čas - čas prevoza na delo
 4118. Jubilejna nagrada
 4119. božičnica
 4120. Prisilni dopust, ter druge vprašljive odredbe
 4121. Neizplačilo regresa
 4122. Plačilo
 4123. Zaposlitev direktorja
 4124. Nočno in nedeljsko delo
 4125. fond ur in plačilo praznikov
 4126. SPORAZUM O RAZVELJAVITVI POGODBE O ZAPOSLITVI
 4127. Dodatna zaposlitev pri drugem delodajalcu
 4128. Nadaljevanje dela oz. ponovna zaposlitev po preteku zaposlitve za določen čas
 4129. Odpiranje s.p.
 4130. letni dopust
 4131. ROK ZA IZPLAČILO OD IN REGRES ???
 4132. Pogodba o delu in razveljavitev pogodbe
 4133. Delovno dovoljenje
 4134. Delovni čas
 4135. Potek pogodbe za določen čas in prijava na Zavodu za zaposlovanje
 4136. Obvestilo o izboru kandidata na delovno mesto
 4137. Zaposlitev za skrajšan delovni čas
 4138. ODPUŠČEN
 4139. 13.plača za 2007
 4140. Delovna obveza
 4141. način izplačila
 4142. dopust in regres
 4143. regres in dopust v času porodniškega dopusta
 4144. Je dopust po odpovedi prenosljiv v novo zaposlitev?
 4145. ljubilejna nagrada
 4146. nadure in dnevnica
 4147. JUBILEJNA NAGRADA 10 LET
 4148. Dleni izračun dopusta
 4149. Koriščenje dopusta po zaključku porodniške, II.
 4150. Upokojeni lastnik enoosebne d.o.o.
 4151. Koriščenje dopusta po zaključku porodniške
 4152. Skrajšani delovni čas - stroški prevoza na delo in prehrane
 4153. PODALJŠANJE PORODNIŠKE
 4154. Božičnica 2007
 4155. nadomestilo za izpad dohodka v času bolniške
 4156. Božičnica
 4157. bolniška zaradi nosečnosti in prenehanje delovnega razmerja
 4158. pooblastila direktorjev v javnih sektorjih
 4159. PORODNISKA REGRES IN PRETEK DELOVNE POGODBE
 4160. Ali je to fer?
 4161. božičnica
 4162. zamenjava delodajalca znotraj določenega časa
 4163. odpoved
 4164. Ukinitev delovnega mesta
 4165. Koriščenje dopusta
 4166. Regres 2007
 4167. Povračilo stroškov prevoza na delo
 4168. pridobitev invalidnine
 4169. Vračilo kadrovske štipendije
 4170. Poplačilo ODja po odpovedi delovnega razmerja
 4171. Odpoved pogodbe za nedoločen čas
 4172. dopust za selitev
 4173. sorazmerni del dopusta
 4174. Osnovna plača in minimalna plača
 4175. Podaljšanje porodniške
 4176. individualna pododba
 4177. regres?
 4178. ODPOVED POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS
 4179. dopust po končani porodniški
 4180. odpoved pogodbe za določen čas
 4181. plačilo regresa
 4182. koriščenje dopusta po porodniški
 4183. Delovna doba pri krajšem delovnem času zaradi starševstva
 4184. regres
 4185. zaposlenost mladih
 4186. izračun dopusta
 4187. predpogodba in obveznosti iz nje
 4188. delovna doba
 4189. Zahvala za odgovor
 4190. Štetje ur za državni praznik
 4191. Odpoved pogodbe
 4192. odpoved
 4193. odpoved delovnega razmerja
 4194. Bolniška, porodniška in dopust
 4195. Dopust in prekinitev
 4196. Odpoved delovnega razmerja
 4197. Podaljševanje pogodbe za določen čas
 4198. Postopek za upokojitev delavca
 4199. Napoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 4200. Odpoved in izraba dopusta?
 4201. odpovedni rok
 4202. honorarno delo
 4203. kadrovska agencija in pripravništvo
 4204. Neizplačevanje nadur
 4205. POGODBA
 4206. Subvencioniranje izrednega študija ob delu
 4207. Dolžina odmora za malico
 4208. Odpoved pogodbe za določen čas
 4209. Odpoved zaradi ukinitve delovnega mesta
 4210. Izraba dopusta pred podaljšanjem porodniške
 4211. Dopusti in druge odsotnosti
 4212. javna dela in regres
 4213. dopust
 4214. Delovna_Knjiga
 4215. Delo na črno
 4216. Nočno delo
 4217. Določitev letnega dopusta
 4218. poskusno delo
 4219. VRAČILO ŠOLNINE
 4220. Ali mora delodajalec odobriti nadure?
 4221. Dopust pred porodniški
 4222. v bolniško pred iztekom pogodbe za določen čas kakšne so lahko posledice
 4223. izredni neplačan dopust in praznik
 4224. Znesek plače
 4225. Neizplačana dohodnina
 4226. pravica do dnevnice
 4227. Plača, plačilne liste in regres
 4228. LJUBILEJNA NAGRADA IN SKRAJŠANI DELOVNI ČAS
 4229. NADURNO DELO
 4230. dva delodajalca in malica
 4231. Kako kot tujec delam v sloveniji
 4232. Plačilo nadur
 4233. 13.PLAČA
 4234. Dopust
 4235. NADOMEŠČANJE DELAVKE KI JE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
 4236. Ali me lahko odpustijo, če sem zaščitena (52 let in 2 meseca)
 4237. dopust
 4238. pogodba za nedoločen čas
 4239. redna odpoved
 4240. Izredna odpoved in koriščenje dopusta
 4241. dopust - bolniška
 4242. Plačilo praznika
 4243. Neodobren dopust
 4244. Zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu
 4245. KILOMETRINA-2.del
 4246. MATI SAMOHRANILKA
 4247. dodatek za popoldanski čas
 4248. akontacija dohodnine
 4249. odklonitev dela
 4250. Delo v nedeljo
 4251. pogodba o zaposlitvi
 4252. Pravica do dopusta
 4253. nosečnica se boji za službo
 4254. KILOMETRINA
 4255. Kakšna je razporeditev ur, kjer si delavka vzame možnost, da dela po 4 ure do tretjega leta starosti otroka
 4256. Dopust
 4257. Regres
 4258. regres in javna dela
 4259. Spreminjanje določil pogodbe zaradi dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševstvu
 4260. delo v tujini
 4261. obračun plače
 4262. DODATEK NA DELOVNO DOBO
 4263. Plača prejšnjega delodajalca
 4264. Jubilejna nagrada po KP za elektroindustrijo
 4265. akontacija plače
 4266. popoldansko delo na praznik
 4267. LETNI DOPUST PO ZAVODU
 4268. pripravništvo
 4269. Nova pogodba o zaposlitvi in višja plača
 4270. (Pri)Tožba na/zoper Zavod za zaposlov. ?
 4271. regres
 4272. neizplačane plače
 4273. Polovični delovni čas, starševstvo
 4274. NADURA
 4275. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 4276. POLOVIČNI DELOVNI ČAS - BOLNIŠKA
 4277. dopust in regres
 4278. nadomestilo za malico
 4279. popoldanski delovni čas
 4280. podaljšanje porodniške
 4281. Boravak u Sloveniji
 4282. Regres?
 4283. Uredba o povračilih stroškov prevoza na in z dela za JU
 4284. Začasna razporeditev na drugo delo znotraj organizacije
 4285. NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE
 4286. agencija
 4287. Povračilo stroškov prevoza na delo
 4288. dati odpoved ali prejeti odpoved iz poslovnih razlogov
 4289. Delovne izkušnje
 4290. pogodba za določen čas
 4291. plača po kolektivni pogodbi
 4292. pogodba za določen čas
 4293. težko in nepotrebno delo
 4294. minulo delo
 4295. Koliko dopusta mi lahko porabi delodajalec za kolektivni dopust in "mostove"?
 4296. Kako do regresa?
 4297. letni dopust in regres
 4298. VIŠINA OSNOVNE BRUTO PLAČE
 4299. uskladitveni dodatek
 4300. Plačilo nadur
 4301. Določitev letnega dopusta in regresa
 4302. zaključek delovne knjižice
 4303. bolniški list
 4304. kamere
 4305. Določitev letnega dopusta in regresa
 4306. MINULA DELOVNA DOBA
 4307. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 4308. oblika sporazumne odpovedi
 4309. poskusno delo
 4310. Pritiski,bolniška...
 4311. prekinitev pogodbe za določen čas v času porodniškega dopusta
 4312. kolektivni dopust
 4313. Odpoved del. razmerja v času nosečnosti zaradi prenehanja delovanja društva
 4314. po poteku pogodbe
 4315. NADURE
 4316. nadure in prosti dnevi
 4317. pogodba z določen čas
 4318. Potek pogodbe za določen čas in izplačilo regresa
 4319. Pravice delavca
 4320. Mlada mamica in zakonodaja
 4321. zanositev v času pog.dela za 3 mesece
 4322. odpiranje sp
 4323. Božičnica
 4324. veliko vprašanj
 4325. dodatek za malico
 4326. ŠTIPENDIRANJE DJAKA
 4327. odpravnina
 4328. telog
 4329. omejene zdravstvene sposobnosti
 4330. Pogodba o izobraževanju
 4331. nadirno delo
 4332. Bolniški stalež, koriščenje dopusta pred porodniškim dopustom
 4333. Koriščenje letnega dopusta po porodniškem dopustu
 4334. porodniška
 4335. delovna knjiga
 4336. premalo izplačana plača
 4337. mi prippada regres
 4338. ALI SEM UPRAVIČEN DO JUBILEJNE NAGRADE ZA DOPOLNJENO DELOVNO DOBO - 20 LET?
 4339. En kup vprašanj
 4340. dopust po porodniški
 4341. Dolžina malice oz. odmora
 4342. izmensko delo
 4343. pogodba
 4344. Obvestilo neizbranega kandidata
 4345. Prijava
 4346. Dopust
 4347. Skrajšan delovni čas
 4348. Regres
 4349. KRVODAJALSKA AKCIJA
 4350. Working holiday visa
 4351. Prekinitev pogodbe za nedoločen čas z mojim s.p.-jem
 4352. minus ure
 4353. nova zelandija
 4354. stimulacija
 4355. gozdar v pokoj
 4356. odpravnina
 4357. popoldansko delo in prevoz na delo
 4358. ODKUP NEPREMIČNINE ALI DARILNA POGODGA, ALI...
 4359. jubilejna nagrada
 4360. Prekinitev delovnega razmerja - gostinstvo
 4361. minimalna plača in manj kot osemurni delavnik
 4362. izplačilo nadomestila za bolniški stalež nad 30 dni
 4363. uskladitev plač po kolektivni pogodbi
 4364. Dopust 2007
 4365. Izplačilo
 4366. višina nadomestila porodniške
 4367. Osebni Dohodek
 4368. letni dopust
 4369. sporazumna prekinitev delovnega razmerja
 4370. Pogodba
 4371. Manjko
 4372. Nosečnost in nova zaposlitev
 4373. BOŽIČNICA!
 4374. Status in plačilo po zaključenem izobraževanju
 4375. PORODNIŠKA IN AVTORSKA POGODBA
 4376. odpoved
 4377. Dopust 2007
 4378. izraba dopusta, porodniška
 4379. ŠTIRI IZMENSKO DELO
 4380. nedeljsko delo, nadure in inventura mlade mamice
 4381. PISNI OPOMIN PRED IZREDNO ODPOVEDJO IZ KRIVDNIH RAZLOGOV
 4382. Delovno mesto po porodniškem dopustu
 4383. Izplačilo regresa
 4384. kadrovska opravila v zvezi z izobraževanjem sodelavcev
 4385. Pravica do regresa - da ali ne?
 4386. izredni dopust
 4387. priloznostna dela s.p.
 4388. državni praznik v zdravstvu
 4389. porodniški dopust in dopust
 4390. izplačilo plače
 4391. poškodba pri delu
 4392. odsotnost
 4393. upravičenost do regresa
 4394. Poraba dopusta
 4395. Odškodnina za neizkoriščen dopust
 4396. izplačilo regresa
 4397. stari regresi
 4398. manjko
 4399. firma v stečaj
 4400. odpoved iz delovnega razmerja
 4401. odpoved
 4402. socialna podpora
 4403. D.o.o. in zaposlovanje
 4404. nadomestilo za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu
 4405. dopust po pretečeni pogodbi za dol.čas in porodniški
 4406. Regres neizplačan
 4407. državni praznik v zdravstu
 4408. zavarovano podjetje
 4409. potni stroški
 4410. dopust pred porodniško
 4411. prijava na zavodu in podjemna pogodba
 4412. pogodbeno delo upokojenca
 4413. Delno izplačilo regresa
 4414. Krajši delovni čas
 4415. delo na domu
 4416. Minulo delo
 4417. Odpoved v bolniški
 4418. Samozaposlitev
 4419. osnovna plača
 4420. inventura
 4421. ali lahko odklonim nadurno delo
 4422. bivši delodajalec in izplačilo plače ter regresa
 4423. pogodba o izobraževanju
 4424. ODPOVEDNI ROK
 4425. POŠKODBA PRI DELU
 4426. stopnja izobrazbe-plačilo
 4427. višina porodniške
 4428. delo po normi
 4429. SKLEP O ČAKANJU NA DELO - NUJNO !
 4430. Enkratno nadomestilo za bolniško
 4431. odsotnost delavca
 4432. posao medicinskog tehnicara
 4433. Stroški za malico
 4434. kontrola bolniške
 4435. Praznik in delovna obveza
 4436. PORODNIŠKA IN DOPUST-POPRAVEK
 4437. PORODNIŠKA IN DOPUST
 4438. višina plače za V.stopnjo izobrazbe
 4439. nadure
 4440. Prijava na zavod
 4441. pogodba o zaposlitvi - delovni čas
 4442. življenjepis
 4443. Letni dopust
 4444. nove pogodbe, nove zadolžitve
 4445. božičnica
 4446. odpoved - dopust in nadure
 4447. štiri urni delovni čas-letni dopust in čas bolniškega staleža-dodatek za delovna dobo
 4448. Kam po informacije
 4449. IZRAČUN LD
 4450. zaposlitvena agencija
 4451. nadomestilo
 4452. nadomestilo
 4453. Minus ure, ves LD porabljen, kaj storiti?
 4454. Sorazmerni dopust
 4455. Prenos dopusta pri zaposlitvi za 6 mesecev
 4456. DNEVNICE za službeno potovanje doma in v tujini ter NADURNO DELO
 4457. zaposlitev v gozdarstvu
 4458. Stimulacija
 4459. Delo preko delavnega časa
 4460. koliko časa ti more delodajalec prej povedati da ti ne bo podaljšal pogodbo???
 4461. Kaj mi pripada oz. kaj je najbolje da storim???
 4462. Poslovni sekretar
 4463. IZRAČUN LD
 4464. KAKO DO REGRESA 2005,2006
 4465. Zaposlitev
 4466. Podaljšanje PZ
 4467. Se vožnja šteje v delovni čas?
 4468. Bolezen - 4 urni delavnik
 4469. nadomestilo plače
 4470. Bodoči diplomant fakultete za šport
 4471. Odpravnina
 4472. Dopust in regres
 4473. podaljšanje porodniške
 4474. SE MATI ŠTEJE KOT DRUŽINSKI ČLAN
 4475. Neizplačan regres
 4476. izplačilo regresa
 4477. Dopoldansko delo
 4478. posao vozaca
 4479. psihometrični testi
 4480. Pogodba o zaposlitvi in letni dopust
 4481. Delodajalec mi ne daje place in regresa
 4482. dodatek na minulo delo
 4483. Koliko dopusta
 4484. Delna bolniška
 4485. Neizkoriščen dopust
 4486. Prva zaposlitev
 4487. Stimulacija
 4488. POGODBA O ZAPOSLITVI
 4489. izjava pred odpovedjo....NUJNO!!!!
 4490. DODATEK ZA LOČENO ŽIVLJENJE
 4491. solidarnostna pomoč
 4492. Regres,do kdaj izplačilo
 4493. Koliko dopusta pripada ob poroki in selitvi
 4494. regres
 4495. Zaposlitev za dolečen čas s poskusnim delom in nosečnost
 4496. MOBING
 4497. Kršenje pravic
 4498. podaljšanje pogodbe
 4499. nadure in dopusti
 4500. regres
 4501. Bolniška, dopust, porodniška
 4502. odklonitev dela
 4503. Izraba letnega dopusta, odpravnina in odškodnina
 4504. dopust
 4505. odpoved zaradi preselitve
 4506. ODPOVED DELOVNEGA RAZMIRJA
 4507. DNEVNICE V TUJINI
 4508. ODPOVEDNI ROK
 4509. dopust
 4510. posao vozaca
 4511. posao vozaca
 4512. Dopust!
 4513. BOLNIŠKA
 4514. samohranilka
 4515. Odmor za malico
 4516. SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEGA OTROKA
 4517. plača
 4518. regres
 4519. Zaposlitev za 20 ur tedensko
 4520. odpoved zaradi poslovnih razlogov
 4521. Zamenjava zaposlitve.
 4522. neupravičeni izostanki iz službe
 4523. odpoved
 4524. Invalidni delavec odpoved
 4525. Spoštovanje aneksa k pogodbi
 4526. Dopust in polovičen delovni čas
 4527. ALI MI PRIPADA PORODNIŠKA
 4528. invalidska upokojitev
 4529. Nosečnost in pogodba za nedoločen čas
 4530. REGRES
 4531. delovni čas, nadure
 4532. IZRAČUN DOPUSTA
 4533. Pogodba o zaposlitvi
 4534. Koriščenje dopusta ob odpovedi delovnega razmerja
 4535. KOLIKO DNI DOPUSTA MI PRIPADA
 4536. DELEŽ IN NAGRADA
 4537. NPK obvezna?
 4538. Plača in potni stroški
 4539. diplomsko delo
 4540. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 4541. zaposlitev z dnem ...
 4542. izraba letnega dopust
 4543. ITALJANSKI JEZIK
 4544. ali lahko koristim bolniško za nego otroka
 4545. Izplačilo viška ur in dopusta zaradi odpovedi
 4546. bolniška
 4547. zaposlitev na primorskem
 4548. Kako naprej?
 4549. Plača
 4550. izredni dopust
 4551. Pavziranje
 4552. Izplačan dopust
 4553. Iztek pogodbe za določen čas
 4554. Regres
 4555. Regres po porodniškem dopustu
 4556. Nova pogodba o zaposlitvi - interni razpis
 4557. odločitev
 4558. Prva resna zaposlitev
 4559. Mesdebojni dogovor o zaposlitvi
 4560. poz za določen čas
 4561. DOPUST
 4562. odpovedni rok
 4563. zanima me
 4564. DOPIS O NAPREDOVANJU V SLUŽBI
 4565. Schefenacker
 4566. Možnost zaposlitve?
 4567. POVRAČILO STROŠKA PREVOZA NA DELO IN Z DELA
 4568. javni razpis
 4569. Potni stroški
 4570. pol ali cel regres
 4571. plača
 4572. Delovne izkušnje
 4573. analitika in trženje nepremičninskih naložb
 4574. Pogodba za določen čas in nosečnost
 4575. Prva zaposlitev
 4576. POGODBA ZA NEDOLOCEN CAS
 4577. PRENOS LETNEGA DOPUSTA
 4578. regres
 4579. Predčasna odpoved delovnega razmerja
 4580. Odpovedni rok med porodniško
 4581. KOOPERANTSKA DELA
 4582. izraba lanskega letnega dopusta
 4583. Bolniška
 4584. Višek ur
 4585. Bolniška
 4586. odpoved delovnega razmerja
 4587. REGRES
 4588. REGRES
 4589. DELO NA DOMU
 4590. KILOMETRINA
 4591. Pomoč pri preusmeritvi poklica
 4592. Višina plače
 4593. plačilo nadur-nujno
 4594. PLAČANI PRAZNIKI
 4595. delodajalec in porodniška-NUJNO,NUJNO!!!
 4596. izredni dopust
 4597. Prenos letnega dopusta
 4598. bolniška
 4599. pogodba za določen čas in nosečnost
 4600. LETNI DOPUST
 4601. Dopust
 4602. ali mi pripada celotni dopust za leto 2007
 4603. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI
 4604. odpovedni rok
 4605. dopust
 4606. PLAČILO NOČNIH UR
 4607. delovno razmerje za določen čas
 4608. Porodniška, odpoved in regres
 4609. Potek pogodbe o delovnem razmerju
 4610. izplačilo regresa
 4611. DOPUST IN POTNI STROŠKI
 4612. regres
 4613. Podaljšanje pogodbe
 4614. Potni stroški
 4615. plača
 4616. zavrnitev nadurnega dela
 4617. Delo na črno
 4618. Mobing
 4619. Porodniška in regres
 4620. ODSOTNOST BREZ NADOMESTILA
 4621. Kaj z dopustom
 4622. PONOVITEV RAZPISA
 4623. Izredni dopust
 4624. DELO NA ČRNO
 4625. pravica do regresa
 4626. Prekinitev dela za en mesec
 4627. Egipt
 4628. Dodatno pojasnilo
 4629. Plača
 4630. Prijava na več oglasov
 4631. Dodatek za ločeno življenje
 4632. Regres 2007
 4633. Regres 2007
 4634. pogodbena zaposlitev
 4635. Koliko dopusta mi pripada
 4636. Redna zaposlitev i
 4637. Priznanje pripravništva
 4638. PORODNIŠKA
 4639. Bolniška in porodniška
 4640. Odpoved delovnega razmerja
 4641. KAKO DOBITI REČNIK
 4642. zakon o mobilnih delavcih
 4643. Poskusna doba 2x
 4644. Pravica do regresa za leto 2007
 4645. vozac iz vojvodine vozio bi rusiju slovacku-Slovenija-EU.
 4646. druga sluzba
 4647. regres
 4648. Razmere med zaposlenimi
 4649. Konec pripravništva
 4650. zaposlitev
 4651. Zdravniški pregled in varstvo pri delu
 4652. Regres
 4653. ODPOVED,DOPUST,REGRES
 4654. ponovna sklenitev pogodbe za določen čas
 4655. Zdravniški pregled
 4656. regres 2005
 4657. Pravni pregled pogodbe o delu
 4658. Napredovanje v višji plačilni razred - javni zavod
 4659. Nisem še prejel regresa
 4660. zdravniški pregled
 4661. Prva zaposlitev
 4662. Odpoved dela in porodniška
 4663. prekinitev delovnega razmerja
 4664. bolniška v času brezposelnosti
 4665. regres
 4666. izraba dopusta
 4667. Nadurno delo
 4668. Neto ali bruto?
 4669. regres
 4670. Regres
 4671. KATERA VPRAŠANJA DELODAJALEC NE SME POSTAVITI NA RAZGOVORU
 4672. regres bolniška porodniška
 4673. Regres
 4674. DOPUST IN REGRES
 4675. NPK
 4676. HONORARNO DELO IN INVALIDSKA UPOKOJENOST 3.KATEGORIJE
 4677. Menjava zaposlitve-s.p.
 4678. zaposlitev za določen čas
 4679. Porodniška, dopust in ponovno porodniška
 4680. Ekonomski tehnik
 4681. Dopust?
 4682. Bruto urna postavka
 4683. dopust
 4684. zdravniški pregled in varstvo pri delu
 4685. REGRES
 4686. pogodba za določen čas in dopust
 4687. Delo po učinku-pogoji dela
 4688. Kolikšen je sorazmerni regres?
 4689. Neizrabljen dopust
 4690. Regres
 4691. regres in št dni dopusta
 4692. primer bolniške
 4693. minimalna plača in ostalo
 4694. Redna odpoved
 4695. delovna doba
 4696. jubilejna nagrada-20.-10.let
 4697. kje vidim preglede kadrovikov?
 4698. nadure in počitek
 4699. pogodba o zaposlitvi
 4700. regres dva delodajalca
 4701. regres
 4702. Sklep o pravicah in obveznostih delavca
 4703. izdelki s pretečenim rokom in nadure
 4704. študijski dopust
 4705. FIRMA PRED BANKROTOM-DELAVCI ŽIVOTARIMO Z NJO
 4706. Zaposlitev v društvu
 4707. DNEVNICE
 4708. Neizrabljen dopust
 4709. dali vozac iz vojvodine moze da se zaposli u sloveniji
 4710. VECLETNA BOLNISKA - DOPUST IN REGRES?
 4711. Odpoved delovnega razmerja + dopust
 4712. jubilejna nagrada
 4713. Regres
 4714. bolniska in dopust
 4715. Sporazum o razveljavitvi
 4716. ODPOVEDNI ROK,REGRES IN DOPUST
 4717. porodniški dopust, K.
 4718. OD
 4719. Regres
 4720. Začasno opravljanje drugih delovnih nalog
 4721. Sporazumna odpoved
 4722. Po skoraj desetih letih brezposelnosti.
 4723. razmerje delavec-delodajalec
 4724. Pravica do regresa 2007
 4725. regres?
 4726. regres 2007
 4727. Izplačilo regresa in letni dopust?
 4728. Povračilo stroškov za prehrano med delom
 4729. nosečnost in zavod za zaposlovanje
 4730. mi propada regres
 4731. lalala
 4732. Izplačilo regresa po odpovedi
 4733. question regarding possible employment in Slovenia from Bosnian citizen
 4734. NAPAČEN OPIS DELA V POGODBI
 4735. regres
 4736. dodatki na izmensko,nočno in nedeljsko delo ter nadure
 4737. Regres in izplačilo nekoriščenega dopusta
 4738. "regres" upokojenci 2007
 4739. zaposlitev v sklopu društva
 4740. Odpoved delovnega razmerja
 4741. Brezplačno delo oz. praksa
 4742. Dodatek na delovno dobo
 4743. sporazumna odpoved delovnega razmerja
 4744. Plača
 4745. nadomestilo plače
 4746. zaposlitev za dol.čas, dopust in regres
 4747. Določen čas II.del
 4748. regres
 4749. odpoved po končani porodniški
 4750. bolniska
 4751. regres in dopust
 4752. Neuspeli javni natečaj
 4753. Plača po kolektivni pogodbi ali...
 4754. Glavni delodajalec
 4755. regres
 4756. Izmika se zaposlitvi
 4757. pretek pogodbe za določen čas
 4758. Obvestilo o redni odpovedi - odpoved
 4759. Zaposlitev nekoga ki je studiral v tujini
 4760. Jubilejna nagrada
 4761. neupravičen odtegljaj od plače?
 4762. Zdravniški pregled pred zaposlitvijo
 4763. regres in bolniška
 4764. koliko so plačani pripravniki s 7.stopnjo izobrazbe?
 4765. odpovedni rok
 4766. Dodatek na delovno dobo
 4767. Regres - določen čas
 4768. Predcasna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
 4769. Bolniški stalež
 4770. Regres
 4771. Pripravništvo in študentsko delo
 4772. Presežek ur
 4773. Dolocen cas - koliko dopusta in visina regresa
 4774. dopust pri podaljšanju pogodbe
 4775. Inšpekcija
 4776. Plače
 4777. Podaljševanje
 4778. menjava zaposlitve
 4779. REGRES
 4780. Delo po preteku pogodbe za določen čas- NUJNO!
 4781. razlog podaljšanja pogodbe
 4782. PREMESTITEV
 4783. Institucionalno varstvo v okviru VDC
 4784. Nerazumljiv člen pogodbe
 4785. višina regresa za leto 2007
 4786. Nadure, regres
 4787. Letni dopust
 4788. Koliko regresa in dopusta ?
 4789. upokojitev
 4790. Kaj storiti?
 4791. Regres
 4792. Pogodbeno delo
 4793. Porodniški dopust!
 4794. višina regresa zapripravnike
 4795. Koriščenje dopusta
 4796. PREMEŠČANJE
 4797. javna dela in regres
 4798. Koriščenje dopusta
 4799. priložnostno delo
 4800. Regres 2007
 4801. delo na terenu
 4802. Višina regresa, jubilejna nagrada in odpoved iz krivdnega razloga
 4803. regres za dopust javna dela 2007
 4804. Kako naj zaposlim človeka ki mi pomaga
 4805. poskusno delo kot metoda izbiranja kandidatov
 4806. regres za pripravnike?
 4807. Odprtje s.p.
 4808. Regres za letni dopust
 4809. porodniška
 4810. Zaposlitev za določen čas
 4811. Popoldanski s.p.
 4812. regres
 4813. Izplačilo provizije
 4814. Sorazmerni del letnega dopusta
 4815. Jubilejna nagrada
 4816. Pogodba o sodelovanju
 4817. Študentka-bolniška
 4818. Regres za letni dopust
 4819. Potrdilo o izrabljenem dopustu in izplačilu regresa
 4820. Ponudba
 4821. porodniška-regres
 4822. Prva zaposlitev
 4823. Regres,dopust (porodniška)
 4824. 1.maj.
 4825. pogodba in dopust
 4826. Potek pogodbe za določen čas-Prosim nujno!!!
 4827. regres,dopust
 4828. Vodja nabave - Istrabenz turizem
 4829. sofinaciranje študija
 4830. KAJ NAJ NAREDIM?
 4831. večji dopust
 4832. Rada bi zamenjala službo
 4833. REGRES ZA DPUST 2007
 4834. kako je z regresom
 4835. Prosim nujno!!! - ODPOVED POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 4836. nedelje
 4837. Sprememba karierne poti
 4838. Delo s skrajšanim delovnim časom še enkrat
 4839. Dodatki
 4840. podaljšanje odpovednega roka zaradi bolniške
 4841. plače in drugi prejemki
 4842. Porodniska in regres
 4843. regres in dopust pripravnika
 4844. NOSEČNOST IN BREZPOSELNOST
 4845. regres za letni dopust
 4846. Primerna izobrazba
 4847. Ali je po razgovoru pametno poklicati delodajalca
 4848. odpoved
 4849. MINIMALNA PLAČA za VII.stopnjo izobrazbe
 4850. dopust
 4851. Razlika med pogodbo za določen in nedoločen čas
 4852. placilo nadur
 4853. Plača glede na delo v treh izmenah
 4854. Regres
 4855. dpoust in regres
 4856. Potrebujem nasvet
 4857. regres in dopust
 4858. Delo s skrajšanim delom časom ponoči
 4859. ODHOD V POKOJ IN DNEVI DOPUSTA
 4860. IZKORIŠČANJE ???
 4861. Odpovedni rok
 4862. Zaposl. za dol. čas in regres
 4863. Prosim za nesvet
 4864. Sorazmerni del regresa
 4865. nadure
 4866. regres in porodniška
 4867. sporazumna prekinitev delovnega razmerja
 4868. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELODAJALCA
 4869. dopust in regres
 4870. Kaj mi pripada?
 4871. DELOVNI INŠPEKTOR
 4872. Zaposlitev za določen čas
 4873. bolniško nadomestilo v času brezposelnosti
 4874. vročitev odpovedi
 4875. Odprtje enoosebne d.o.o. brezposelne osebe
 4876. CV v angleščini
 4877. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE in DELOVNA KNJIŽICA
 4878. Dopust
 4879. POGODBA
 4880. Zaposlitev pri dveh delodajalcih
 4881. REDNA ODPOVED IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI
 4882. hramba prošenj
 4883. mentor
 4884. regres in dopust
 4885. Plača - tajen podatek?
 4886. regres za letni dopust
 4887. vračilo šolnine
 4888. javna dela in dopust
 4889. zdravniški pregled
 4890. ne vem kakšna dela sve lahko iščem
 4891. regres
 4892. odpoved med bolniško
 4893. Odpustitev ob poteku poskusnega roka
 4894. Regres za letni dopust
 4895. zaklenjene sanitarije
 4896. Regres
 4897. PLAČILO ZA PREVOZ
 4898. Odpoved med bolniškim staležem
 4899. Javno delo!
 4900. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 4901. Odpoved delovnega razmerja
 4902. olajšava za otroke med letom
 4903. plača in nadomestila
 4904. dnevnica
 4905. Regres
 4906. Ali mi pripada regres?
 4907. Bolniško nadomestilo za tujce
 4908. izplacilo osebnega dohodka
 4909. Ne omogočijo lažjega dela
 4910. Veljavnost pogodbe
 4911. Prisilni dopust zaradi neizplačevanja plač?
 4912. Brezposelnost in nosečnost
 4913. Regres, dopust in študij ob delu pri pogodbi za določen čas
 4914. jubilejna nagrada
 4915. Test na droge
 4916. Delo upokojenca
 4917. plačilo projekta
 4918. Dodatek na delovno dobo!
 4919. denarno nadomestilo
 4920. Prevoz na delo
 4921. uvajanje novega delavca-študenta
 4922. Delovna doba
 4923. podjemna pogodba
 4924. Regres in dopust
 4925. Podjemna pogodba v javni upravi
 4926. Pravica do izrabe dopusta pred nastopom porodniške
 4927. s.p.
 4928. prevoz na delo
 4929. Odtrgljaj od plače
 4930. Boleznina
 4931. Prerazporeditev delovnega časa
 4932. regres
 4933. Neprekinjeno delovno razmerje
 4934. razno
 4935. Izredna odpoved delodajalcu!!!
 4936. Neizkoriščen letni dopust
 4937. Dodatek na delovno dobo
 4938. študent in s.p.
 4939. Regres za prehrano med delom
 4940. Prevoz na delo
 4941. Pogodba in tožba
 4942. malica
 4943. odpravnina in regres
 4944. Letni dopust- prva zaposlitev
 4945. odpoved
 4946. Višina nadomestila za bolniško zaradi bolezni
 4947. Izkoristek dopusta
 4948. pogodba o zaposlitvi
 4949. uvajanje novega sodelvca - študenta
 4950. Predčasna upokojitev
 4951. prekinitev del. razmerja
 4952. honorarno delo
 4953. Regres za letni dopust
 4954. Ocenjevanje delovne uspešnosti
 4955. pogodba o zaposlitvi
 4956. Plača po urni postavki in ne dogovorjena bruto plača
 4957. Položaj starejših delavcev na trgu dela
 4958. Delo med dopustom
 4959. prekinitev invalidu III.kategorije
 4960. Podjetje tik pred stečajem!!!
 4961. ruski turnus
 4962. sporazum o razveljavitvi pogodbe
 4963. Poklici prihodnosti
 4964. Letni dopust
 4965. ODPOVEDNI ROK
 4966. Pogodba za določen čas
 4967. Odpravnina-odpoved iz poslovnih razlogov
 4968. ODPOVED
 4969. enoosebna d.o.o.
 4970. Delovni čas
 4971. letni dopust
 4972. s.p. in d.o.o.
 4973. zamenjava službe-prva zaposlitev
 4974. DOPUST
 4975. Bolniška
 4976. Pogodba
 4977. s.p.---> zavod za zaposlovanje
 4978. praznik
 4979. Pretek pogodbe
 4980. Konkurenčna prepoved
 4981. Prejmki voznika
 4982. upravičenost podjemne pogodbe
 4983. NUJNO: predčasna prekinitev pogodbe
 4984. NADOMESTILO PLAČE
 4985. Dopust pred porodniško
 4986. Prejemki
 4987. predhodne izkušnje
 4988. ŠIKANIRANJE
 4989. DELOVNO DOVOLJENJE
 4990. Evidenca nadur
 4991. Ali mi pripada dodaten dan dopusta za pogoje dela?
 4992. Zavod za zaposlovanje
 4993. določen čas
 4994. regres in dopust
 4995. prevoz na delo
 4996. koriščenje dopusta v odpovednem roku
 4997. Odpovedni rok in dopust
 4998. Polovični delovni čas
 4999. Pogoji za celoten regres v 2007?
 5000. porodniška in regres
 5001. pridobitev pravice do dopusta
 5002. BONITETA ZA ODDIH
 5003. NADURE
 5004. dopust
 5005. Regres za letni dopust
 5006. koliko dopusta?
 5007. POPOLDANSKA IZMENA ( + 10 % )
 5008. odpravnina nujno
 5009. Veljavnost prve pogodbe ob podpisani novi
 5010. sem izjemen primer
 5011. Nasvet
 5012. neizplačan regres
 5013. Začasno skrajšan delovni čas
 5014. Pravica do izrabe letnega dopusta
 5015. plačilo šolnine
 5016. angleščina
 5017. Izobrazba
 5018. dopust pri skrajšanem delovnem času
 5019. odpoved
 5020. polovicni delovni cas
 5021. Izplačilo dodatka za delo na praznik
 5022. Pravica do odpravnine
 5023. redno delo
 5024. delavčeva odpoved
 5025. Vrnitev na delovno mesto po preteku porodniške
 5026. NAGRADA ZA 10 LET
 5027. Javno delo!
 5028. Delo na državni praznik
 5029. Plača programerja??
 5030. Obvezna praksa in plačilo
 5031. Upoštevanje delovne dobe
 5032. zmanjšanje dopusta
 5033. Nadure za voznike
 5034. Oglas v Dnevniku dne 3.2.2007: Sprejmi izziv !
 5035. odhod v pokoj
 5036. Zaposlovanje tujcev.
 5037. kaj gre v fond ur
 5038. Ne/delo na praznik
 5039. neizplačani regresi za pretekla leta
 5040. DELOVNA DOBA
 5041. obvestilo delodajalcu o nosečnosti
 5042. odpovedni rok
 5043. gr.tehnik
 5044. 31 let delovne dobe
 5045. dohodki ob pokojnini
 5046. premestitev z delovnega mesta
 5047. Neplačane nadure?
 5048. Ustanovitev S.P. in zaposleni
 5049. regres in ostanek dopusta
 5050. Interpretacija odpovednega roka
 5051. Dodatno delo
 5052. Plača kemijskega tehnologa
 5053. plačane ure
 5054. odhod v pokoj in dopust
 5055. javno delo in prazniki
 5056. Delo preko s.p.ja
 5057. Pripravništvo za novinarje!!!!!
 5058. brezposelna - porodniška
 5059. potni stroški
 5060. Koriščenje dopusta po porodniški - drugič
 5061. Ali lahko delodajalec briše nadure?
 5062. upokojitev
 5063. Kot S.P. se bom prijavila na zavod za zaposlovanje
 5064. Ali imam pravico do pokojnine
 5065. posledice bolniške
 5066. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 5067. Regres
 5068. menjava delovnega mesta
 5069. Aneks k pogodbi
 5070. Vloga
 5071. Pogodba o zaposlitvi
 5072. Delo brez pogodbe
 5073. Bolniška
 5074. študijski dopust pripravnika
 5075. ALI SEM UPRAVIČENA DO CELAGA REGRESA
 5076. Božičnica
 5077. Prošnja
 5078. dopust 2006
 5079. regres 2003
 5080. pogodba o delovnem razmerju
 5081. Kriteriji za določanje dopusta
 5082. Kako preveriti ali mi delovna doba teče?
 5083. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi!!!
 5084. vprašanje glede koristenja dopusta prenešenega iz preteklega leta
 5085. Možnost napredovanja
 5086. Spoštovanje odpovednega roka
 5087. Določen čas!?
 5088. Dopust
 5089. kakšđne so lahko posledice?
 5090. aneks h kolektivni pogodbi
 5091. REGRES
 5092. Iskanje prve zaposlitve
 5093. Pojasnilo
 5094. dodatek za ločeno življenje
 5095. odpoved delovnega razmerja in dopust
 5096. dopust in odpoved
 5097. Variabilni del
 5098. plača glede na stopnjo izobrazbe
 5099. delovna doba
 5100. Prekinitev delovnega razmerja
 5101. zaposlitev prek javnih del
 5102. Rezultati psihometričnega testiranja
 5103. Dopust pred porodniško
 5104. REGRES
 5105. regres in dopust
 5106. letni dopust
 5107. Zaposlitev za nedoločen čas
 5108. Regres
 5109. Odpoved pred iztekom pogodbe
 5110. ZaPOSLITEV
 5111. Neizplačan regres iz 2002
 5112. pravice,možnosti
 5113. REGRES IN PORODNISKA
 5114. prekinitev delovnega razmerja
 5115. Študijski dopust - ZDR člen 173
 5116. Porodniška
 5117. REGRES IN PORODNIŠKA
 5118. Noseča študentka
 5119. Priznavanje višje izobrazbe
 5120. Polovični delovni čas in pokojninsko zavarovanje
 5121. REGRES - enak znesek za vse zaposlene?
 5122. Povišanje plače
 5123. Kaj je minimalna plača
 5124. Delovna knjižica
 5125. IVALIDSKA UPOKOJITEV
 5126. volontersko pripravništvo
 5127. DELOVNE OBVEZNOSTI
 5128. Do koliko dopusta sem opravičen?
 5129. Drugo podjetje in dopust za leto 2006
 5130. Zanima me
 5131. koriščenje dopusta po porodniški
 5132. Regres
 5133. razvrstitev v plačilni razred
 5134. Vabilo na razgovor
 5135. Kariera
 5136. Regres za prehrano
 5137. REGRES IN PORODNIŠKA
 5138. plača špediterja
 5139. konkurenčna klavzula
 5140. Dopust pred porodniško
 5141. Bolniška?
 5142. Re.: Alkoholiziranost
 5143. Neizkoriščen dopust in odpovedni rok
 5144. brezposlenost
 5145. pogojevanje božičnice
 5146. Alkoholiziranost
 5147. svetujte mi
 5148. Ponudba neustreznega dela
 5149. Redna odpoved delovnega razmerja
 5150. Porodniški dopust
 5151. Skrajšan delovni čas
 5152. višina plače
 5153. Prostovoljno pripravništvo
 5154. neplačan prevoz (2)
 5155. dodatek za terensko delo
 5156. delodajalec noče plačati prevoz na delo
 5157. učenje in nadzor sodelavca
 5158. 13 PLAČA in možnost pritožbe
 5159. porodniška
 5160. Fleksibilen delovni čas in nadure
 5161. poskusna doba in bolniška
 5162. nedoločen čas - porodniška
 5163. Do kdaj velja pogodba za določen čas v primeru bolniške odsotnosti?
 5164. dopust
 5165. 20 let
 5166. porodniski dopust
 5167. Dopust
 5168. ali je upravicen do nadomestila
 5169. zaposlitev za določen čas, krajši delovni čas
 5170. Odpravnina poslovodni osebi
 5171. koriščenje dopusta pred porodniško
 5172. pogodba za določen čas&nosečnost
 5173. Prva zaposlitev
 5174. Služba
 5175. delovni inšpektor
 5176. zakoni
 5177. minimalen dopust
 5178. Kolektivna pogodba
 5179. plačilna lista brez podpisa in žiga
 5180. Letni dopust pri menjavi delodajalca
 5181. Nova delovna sila
 5182. Slanje CV
 5183. Zamujanje plač in menjava službe
 5184. Premestitev na drugo delovno mesto
 5185. Dnevnice in dodatek za ločeno življenje
 5186. Letni dopust
 5187. jubilejna nagraada
 5188. Izobraževanje
 5189. pogodba
 5190. Zaposlitve australija
 5191. napredovanje
 5192. jubilejna nagrada
 5193. Delo v tujini
 5194. koriščenje neplačanega dopusta
 5195. regres
 5196. Kršenje kolektivne pogodbe
 5197. Odpoved dela in začetek rednega študija?
 5198. JAVNA DELA
 5199. Regres
 5200. ŽIVLJENJEPIS
 5201. koriščenje letnega dopusta
 5202. Delovni čas
 5203. Zaščita
 5204. Znižanje plače
 5205. ODPOVED MED PORODNIŠEM DOPUSTOM
 5206. RAZGOVOR
 5207. STEVARDESA
 5208. regres
 5209. plačilna lista
 5210. cenilec starin
 5211. osnovna plača!!!
 5212. odtegljaji od plače
 5213. božičnica
 5214. socialna podpora in porodniški dopust
 5215. jubilejna nagrada
 5216. Spremenjen urnik
 5217. Zmanjšanje tarifnih in plačilnih razredov pri premestitvi na lažje delovno mesto
 5218. Vmesna prekinitev
 5219. odteglaji
 5220. DELAVNA OBLEKA
 5221. Znižanje osnovne plače
 5222. osebni pregled ob prihodu na delo
 5223. Dopust koriščenje
 5224. nadomestilo za terensko delo
 5225. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 5226. nadurno delo
 5227. Delo za določen čas in invalidnost
 5228. Perspektivni poklici v prihodnje
 5229. PRETEK POGODBE ZA DOLOCEN CAS
 5230. dopust
 5231. Odpoved delovnem invalidu
 5232. Plačilo šolnine mag. študij
 5233. Projektno organizirano delo
 5234. malica
 5235. NADOMESTILO ZA PRAZNIK 2.
 5236. regres
 5237. ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
 5238. ZDRAVNIŠKI PREGLED
 5239. nadomestilo za praznik
 5240. Postopek prijave na prosto delovno mesto
 5241. Dopust
 5242. plača
 5243. Prisilne nadure
 5244. dodatek na delovno dobo pri obračunu plač - REPLIKA NA ODG.
 5245. Obračun potnih stroškov
 5246. Samozaposlen na borzi?
 5247. plačilo viška ur in letnega dopusta
 5248. REGRES
 5249. Penali na plačilni listi
 5250. Pravica do regresa in do letnega dopusta
 5251. delovno razmerje in dopusti
 5252. Dopust
 5253. dodatek na delovno dobo pri obračunu plač
 5254. letni dopust
 5255. samozaposlitev
 5256. regres
 5257. delo brez placila
 5258. NAPREDOVANJE
 5259. dietna malica in izplačilo
 5260. Terenski komercialist
 5261. SLUŽBENA ODSOTNOST
 5262. Nepravilnosti v podjetju
 5263. Kako naprej???
 5264. Koriščenje letnega dopusta
 5265. PLAČE
 5266. Odpoved pred pretekom pogodbe za določen čas
 5267. stečaj med porodniško
 5268. priporočilno pismo
 5269. garancija delodajalca
 5270. dopust
 5271. Odpoved(prekinitev) delovnega razmerja
 5272. Jubilejna nagrada
 5273. Bolniška in dopust
 5274. zaposlitev za določen čas
 5275. primer življenjepisa v tabelarni obliki
 5276. REGRES
 5277. pokojnina
 5278. Kolik dopusta mi pripada pri novem delodajalcu
 5279. Javna dela in nadomeščanje dneva zaradi udeležbe na zaposlitvenem sejmu
 5280. potni stroški
 5281. ZNESEK REGRESA!
 5282. OTROŠKI DODATEK
 5283. Odpoved in regres!
 5284. Koriščenje viška ur?
 5285. porodniška
 5286. letni dopust
 5287. Plača
 5288. Dodatek na delovno dobo
 5289. PLAČE
 5290. pogodba za določeni čas
 5291. interna zaposlitev
 5292. Delo v italiji
 5293. Bolniška v času in po dopustu za varstvo in nego otroka
 5294. BOŽIČNICA OZ 13 PLAČA
 5295. Izplačilo regresa
 5296. Dopust
 5297. Poskusno delo
 5298. popoldensko delo in nedeljsko delo do 3 leta otrokove starosti
 5299. Izobrazba
 5300. Procent od plače?
 5301. Zamude pri izplačilu plače
 5302. neznam se odločiti
 5303. kako do zaposlitve na Cipru
 5304. Pogodba za določen čas
 5305. koriščenje LD v odpovednem času 2
 5306. koriščenje LD v odpovednem času
 5307. izračun porodniške
 5308. Starostna diskriminacija
 5309. Veljavnost povpraševaja
 5310. Koriščenje letnega dopusta po porodniškem dopustu
 5311. delodajalec ne poštuje pogodbo o delu
 5312. ponudba za delo v proizvodnji
 5313. dodatek na delovno dobo
 5314. Sorazmerni delež dopusta ali celotni dopust?
 5315. REGRES???
 5316. Minimalni odpovedni rok
 5317. Zdravniški pregled pred prvo zaposlitvijo
 5318. Izračun letnega dopusta?
 5319. zavrnitve dopusta
 5320. Kdaj lahko da delodajalec odpoved?
 5321. KOLEKTIVNI DOPUST
 5322. dolžnosti toliko, pravic pa nič
 5323. Porodniška
 5324. pLAČILO MANJKOV V PODJETJU
 5325. Službene vizitke
 5326. KDAJ V POKOJ?
 5327. Odtegljaji
 5328. Povračilo za vožnjo
 5329. Po porodniški
 5330. pogodba
 5331. delo v tujini
 5332. Izobraževanje
 5333. Nova zaposlitev
 5334. Plačilna lista,minimalna plača
 5335. Po devetih mesecih
 5336. Dohodnina!!!
 5337. Nova pogodba - nova zaposlitev
 5338. Kako podati izredno odpoved
 5339. Invalidnost
 5340. Veze in poznanstva v zaposlovanju
 5341. kako do svojega denarja
 5342. Termin dopoldanskega dela
 5343. Zavržena tožba po 115.členu ZDR?!
 5344. Štiendija in vračilo
 5345. Porodniška in neizrabljen dopust
 5346. Fotografija
 5347. Odslovitev delavca
 5348. regres
 5349. Izredna odpoved!
 5350. jubilejna nagrada
 5351. casino
 5352. kazni
 5353. Sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
 5354. Plača pripravnika v javni upravi
 5355. Nova pogodba - nova zaposlitev
 5356. Zaskrbljena??
 5357. pojmovanje naslednjih izrazov
 5358. Mnenje za pravico delavcev
 5359. dohodnina - vzdrzevane druzinske clane
 5360. Tujci in zaposlovanje
 5361. Zimski čas-gradbeništvo
 5362. ZAPOSLOVANJ ZA DOL. ČAS
 5363. Bolniška, odpoved iz poslovnega razloga
 5364. Invalidnost in nadomestilo
 5365. minimalna bolniška in regres
 5366. Stimulacija
 5367. Praksa
 5368. Prejela subvencijo,plače pa ni!!
 5369. polovični delovni čas
 5370. Nova pogodba o zaposlitvi
 5371. obveznosti do starega delodajalca po prenehanju delovnega razmerja
 5372. Delovna doba
 5373. POGODBA ZA DOLOCEN CAS
 5374. Kaj potrebujem urediti pred prvo zaposlitvijo?
 5375. plačilna lista
 5376. odmor za malico
 5377. Iztek pogodbe za določen čas
 5378. zaposlitev za določen čas
 5379. Delovni čas
 5380. konec pogodbe ob začetku porodniške
 5381. NUJNO PROSIM - usklajevanje zaposlitve in študija ob delu
 5382. DOPUST PRED PORODNIŠKO!!!!!!!!!!!
 5383. Stopnja izobrazbe
 5384. zaposlitev za krajši delovni čas
 5385. Zaposlitev upokojenca
 5386. Obdelava Internega razpisa
 5387. Koriščenje prostih dni
 5388. regres
 5389. Pravice in dožnosti delodajalca - zdravje
 5390. Plačilni dan
 5391. pogodba o zaposlitvi in odpovedni rok
 5392. Izplačilo
 5393. Izplačilna lista
 5394. Pogodba za določen čas
 5395. Odmor za malico
 5396. Delovni čas
 5397. Odločba o letnem dopustu
 5398. Kdaj se bo začelo ukrepati?
 5399. dopust-zaposlitev-6 mesecev
 5400. skrajšan delovnik (bolniška), dopust, praznik
 5401. Nadure
 5402. V iskanju izkušenj
 5403. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
 5404. Regres
 5405. vrnitev iz dopusta za varstvo in nego otroka
 5406. Pogodbe za določen čas
 5407. Bolniška do 30 dni
 5408. redni letni dopust
 5409. Odpoved in regres
 5410. plača in bolniška
 5411. Delo v okolici Beograda
 5412. Izhodiščna plača
 5413. redna odpoved delov. razmerja
 5414. pogodba
 5415. kako opraviti drugi razgovor pri delodajalcu?
 5416. višina plače
 5417. Prva zaposlitev
 5418. Delovno mesto
 5419. Bolniška
 5420. Kako v primeru neplačanega regresa ?
 5421. potni stroški in zaposlitev
 5422. bruto/neto
 5423. potek pogodbe za določen čas
 5424. Plačilo v času izobraževanja
 5425. REGRES
 5426. Dopust ob redni odpovedi
 5427. ŠTEVILO DNI DOPUSTOV NA DELOVNO DOBO
 5428. Odmera letnega dopusta in regresa v primeru krajšega del. časa zaradi starševstva
 5429. porodniški dopust
 5430. odpovedni rok
 5431. Delo na ladji
 5432. POSTOPEK PRIDOBITVE SOCIALNE POMOČI
 5433. Štiri urni delovnik
 5434. po porodniškem dopoustu v javna dela
 5435. trganje od plače
 5436. nujno
 5437. Kako priti do delodajalca,ki zna ceniti vrednote predanega delojemalca
 5438. Skrajšan delovnik
 5439. Kdaj izplačilo razlike regresa?
 5440. kako do zaposlitve
 5441. Spletna stran
 5442. norme
 5443. zaposlitvene možnosti
 5444. Dopust
 5445. Plačilna lista, delo za določen čas, plačilo
 5446. regres
 5447. NOVA POGODBA O ZAPOSLITVI
 5448. Usposabljanje na delovnem mestu
 5449. IZPLAČILO REGRESA
 5450. Prijava na delovna mesta, katerim trenutno moja izobrazba še ne ustreza
 5451. Iskanje dela v času študija
 5452. Nova pogodba o zaposlitvi
 5453. odpravnina
 5454. prisilna odpoved
 5455. Reorganizacija v podjetju
 5456. kakšen status imam
 5457. Pogodba za določen čas - nosečnost
 5458. bolniški stalež - delo za 4 ure oz. polovični delovni čas
 5459. Delo v tujini in porodniška po vrnitvi
 5460. Obračun preostalega dopusta
 5461. odpoved
 5462. izplačilo regresa in dopusta
 5463. Dopust v času odpovednega roka
 5464. Nedoločen čas
 5465. ODLODŽBA ZA LETNI DOPUST
 5466. Dopust med odpovednim rokom - NUJNO
 5467. zaposlitev za določen čas in nosečnost
 5468. delo za določen čas, dopust
 5469. Sorazmerni del dopusta
 5470. zobna asistentka
 5471. DOPOLDANSKO DELO
 5472. prerazporeditev delovnega mesta
 5473. Celoten dopust in regres ali sorazmerni delež
 5474. Zdravniški pregled
 5475. kako prepričati delodajalca, da si pri 55 letih sposoben aktvino delati
 5476. Prekinitev del.razmerja-NUJNO!
 5477. Izračun odpravnine
 5478. POračun regresa!
 5479. "POSOJILA" NAMESTO PLAČE
 5480. Odmera letnega dopusta
 5481. brezposelnost & višina bolniške
 5482. POGOJI DELA
 5483. porodniška-pravica do regresa?
 5484. Pravica?
 5485. dopust pred pokojem
 5486. Delovni čas
 5487. odpovedni rok
 5488. Dopust in regres
 5489. nadure
 5490. OCENA POSKUSNEGA DELA
 5491. Avtorski honorar v času porodniškega dopusta
 5492. izplačilo regresa
 5493. izobraževanje
 5494. povišica
 5495. odgovornost
 5496. DELOVNO RAZMERJE - KAJ STORITI??
 5497. odpoved delodajalcu
 5498. jubilejna nagrada
 5499. Prekinitev delovnega razmerja invalidu III
 5500. odpoved delovnega razmerja
 5501. zahvalni dopis
 5502. Regres za leto 2005
 5503. odpoved pogodbe
 5504. neplačan dopust
 5505. PREKINJENA DELOVNA DOBA
 5506. Odgovornost študenta pri manku v podjetju?
 5507. Odpoved zaradi poslovnih razlogov
 5508. DODATEK PO ZAKONU
 5509. Samozaposlitev s.p.-porodniški
 5510. Kaj če delodajalec ne plačuje prispevkov
 5511. ODPOVEDNI ROK?
 5512. zaposlitev in nosečnost
 5513. NUJNO - Prenehanje delovnega razmerja - NUJNO
 5514. REGRES???
 5515. delovna obveznost
 5516. Odpovedni rok
 5517. odpravnina - izredna odpoved
 5518. Predčasna prekinitev porodniške
 5519. Minimalna plača
 5520. Potni stroški
 5521. Pravica do podatkov izbranega kandidata
 5522. Odpoved in nova zaposlitev
 5523. Regres
 5524. regres pri s.p.
 5525. Poskusno delo
 5526. Regres spet?
 5527. Dopust
 5528. Nadaljevanje dejavnosti
 5529. Obvestitev o nosečnosti
 5530. koriscenje dopusta
 5531. JAVNA DELA IN REGRES ZA 2006
 5532. potni nalogi v zvezi s izposojanjem službenega vozila
 5533. Delovna knjižica, regres in dopust
 5534. NOČNO IN POPOLDANSKO DELO
 5535. Bolniska in pravica do financne pomoci
 5536. Regres in odpoved
 5537. dopust in regres
 5538. Nosečnica in delo v trgovini
 5539. Sorazmeren ali celotni regres?
 5540. Odpoved iz poslovnih razlogov!
 5541. Ali se lahko letni dopust prenese v naslednje leto?
 5542. Porodnina
 5543. Trajanje dela
 5544. Dopust in neplačan dopust
 5545. Poskusna doba
 5546. KAJ NAREDITI,ČE DELODAJALEC ZAVRNE PROŠNJO
 5547. sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
 5548. kako najti zaposlitev za diplomiranega ekonomista
 5549. Varčevanje v času brezposelnosti
 5550. regres
 5551. INVENTURNI MANJKI V TRGOVINI Z OBLAČILI
 5552. Odpoved
 5553. Regres
 5554. Bolniška in dopust!
 5555. IZplačilo dopusta?
 5556. regres in pauze
 5557. brezplačno delo
 5558. Pripravništvo
 5559. avtorska pogodba
 5560. Odpoved pogodbe?
 5561. regres
 5562. Odpoved pogodbe
 5563. Prerazporeditev delovnega časa
 5564. odpoved
 5565. Bolniška
 5566. regres 2006
 5567. Porodniška
 5568. plačilo regresa
 5569. Menjava
 5570. Samostojni podjetnik
 5571. Odpoved in letni dopust ter regres
 5572. Regres
 5573. Poslovni razlogi odpovedi
 5574. Problem po porodniški
 5575. ODPOVED DIREKTORJA
 5576. Splošna izobrazba
 5577. Regres!?
 5578. Poklicni voznik
 5579. odpoved
 5580. regres
 5581. Bolniška in izplačilo dopusta ter regresa!
 5582. Dnevnice za tujino
 5583. Javno delo in regres
 5584. Preprosto, kako se učinkovito lotiti problema?
 5585. bolniška
 5586. starost in zaposlitev
 5587. avtorska pogodba
 5588. Zastopništvo
 5589. iz nedoločenega v določen čas
 5590. Odpoved in koriščenje dopusta
 5591. Regres in bolniška
 5592. Zaposlitev za določen čas
 5593. porodniška
 5594. regres po odpustu
 5595. Pomoč
 5596. Dopust 2006
 5597. zaščita
 5598. Dana odpoved, potem zanositev
 5599. porodniška - polovični delovni čas
 5600. Znižanje bruto plače
 5601. Dopust za selitev?
 5602. Obračun bolniške
 5603. Pogodba za zaposlovanje
 5604. obveza ur ponovno
 5605. Je vse pravilno plačano?
 5606. obveza ur
 5607. KAKO DO REGRESA?
 5608. LETNI DOPUST IN REGERS
 5609. JUBILEJNA NAGRADA
 5610. Kako do zaposlitve brez izkušenj?
 5611. LETNI DOPUST IN REGRES
 5612. Kako do zaposlitve?
 5613. regres in letni dopust
 5614. IZPLAČILO PLAČE
 5615. NADURNO DELO
 5616. Porodniška-regres-dopust
 5617. Individualna pogodba o zaposlitvi
 5618. PRIDOBITEV LICENCE
 5619. dopust za selitev
 5620. bolniška ob izteku pogodbe
 5621. REGRES
 5622. Regres za lansko leto
 5623. prosti dan
 5624. izplačilo regresa
 5625. sodnik za prekrške
 5626. plača
 5627. Odpovedni rok pri pogodbi za določen čas
 5628. Dokup delovne dobe
 5629. nadomeščanje porodniške
 5630. Višina plače
 5631. Odpoved delovnega razmerja ob koncu porodniškega dopusta
 5632. Dnevnica oz. terenski dodatek ?
 5633. pogodba
 5634. dodatek po zakonu
 5635. jubilejna nagrada
 5636. SPOŠTOVANI!
 5637. Napredovanje ali odpoved
 5638. Koriščanje letnega dopusta...?
 5639. Regres
 5640. Pogodba o zaposlivti
 5641. Reorganizacija in premestitev na drugo delovno mesto
 5642. pogodba o zaposlitvi
 5643. PRENOS K DRUGEMU DELODAJALCU
 5644. Mirovanje delovnega mesta
 5645. regres
 5646. Višina plače
 5647. Dnevnica pri polovicnem delavniku?
 5648. Odpravnina ob upokojitvi
 5649. povračilo plačanega davka v Avstriji
 5650. Višina plače
 5651. Višina plače glede na izobrazbo
 5652. delo v tujini
 5653. PREVOZ, KAMERE
 5654. KAJ STORITI
 5655. zaposlitev brez pripravništva
 5656. Obvestilo o dopustu
 5657. 38. člen KP za kulturne dejavnosti
 5658. odpoved in honorarci
 5659. Zaposlitev v italijanskem podjetju
 5660. Izredna odpoved delodajalca
 5661. odpovedni rok
 5662. DOPUST
 5663. Kako dobiti prakso
 5664. regres
 5665. Dopus, regres v novi službi
 5666. regres
 5667. tečaj iz gostinstva
 5668. Delovna doba
 5669. Delaj dobro!!
 5670. regres
 5671. JUBILEJNA NAGRADA
 5672. Redna odpoved s strani delavca
 5673. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 5674. Manj dopusta kot je napisano v pogodbi
 5675. višek
 5676. o dodatku po zakonu
 5677. prijava na razpis preko portala ''moje delo''
 5678. stroški prevoza
 5679. kajenje in zdravniški pregled
 5680. Pripravnik v javni upravi plača
 5681. Turnus
 5682. Izplačilo regresa?
 5683. podaljševanje pogodb
 5684. "GOSPODINJSKA POMOČNICA"
 5685. Dolžina odpovednega roka
 5686. denar
 5687. Jubilejna nagrada
 5688. Ali regres prejmem pri drugem delodajalcu?
 5689. Dopust in regres
 5690. Odmor Kdaj?
 5691. Nadomestilo za prehrano za nadurno delo
 5692. Trganje od OS
 5693. odpovedni rok
 5694. odpoved delovnega razmerja
 5695. vdovska pokojnina
 5696. Dnevnica
 5697. odpovedni rok
 5698. odločanje o pravnem položaju zaposlenih
 5699. odpoved
 5700. Kje zahtevati regres?
 5701. Dodatek po zakonu
 5702. Dodatne dni letnega dopusta
 5703. podaljševanje pogodbe
 5704. Potni stroški
 5705. delovna doba in delovne izkušnje
 5706. nosečnost in menjava službe
 5707. dopust
 5708. delovno mesto računovodja
 5709. Obračun plače tujcu
 5710. prenehanje delovnega razmerja odobritev LD za leto 2005
 5711. odpovedni rok med poskusno dobo
 5712. podjemna pogodba z upokojencem
 5713. ponovna pogodba o zaposlitvi za določen čas
 5714. dohodnina
 5715. materialni spori
 5716. Dvojna obdavčitev zaslužka med/v Slovenijo in Avstrijo
 5717. NOVI DELODAJALEC IN NOSEČNOST
 5718. Odpravnina
 5719. Odpoved
 5720. Število dni dopusta
 5721. Odtegljaji pri plači brez razloga in brez pojasnila
 5722. KOLEKTIVNA POGODBA-sprememba
 5723. DOPUST 3 ALI 6 DNI
 5724. kaj z regresom
 5725. nosečnost
 5726. OBRAČUN DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE
 5727. potrdilo o zaposlitvi
 5728. pokojnina
 5729. Izplačilo OD in regresa
 5730. Ali se delodajalec igra z menoj
 5731. nova pogodba za skrajšan del. čas
 5732. NAPOTITEV NA IZOBRAŽEVANJE
 5733. Bolniška - kdo plača
 5734. Odpovedni rok pri individualni pogodbi
 5735. dnevnice
 5736. Povračilo stroškov študentom
 5737. Prošnja za delo
 5738. NAjnižja plača
 5739. KAKO DO DELA
 5740. Nosečnost in odpoved zaradi poslovnih razlogov
 5741. Poskusno delo
 5742. Odpovedni rok
 5743. Potrdilo o vrsti dela
 5744. Spet regres
 5745. Porodniška v času brezposelnosti
 5746. pripravniška plača
 5747. Zadrževanje delavca po iztečenem odpovednem roku
 5748. plačevanje delovne dobe
 5749. vi. stopnja
 5750. Porodniški dopust po izteku zaposlitve za določen delovni čas
 5751. Mladi izobraženi in prva zaposlitev
 5752. JUBILEJNA NAGRADA
 5753. delo v tujini
 5754. predstavitev zaposlovanja v Avstraliji
 5755. koriščenje letnega dopusta
 5756. Odpovedni rok: Veljavnost splošne kol. pogodbe za gospodarstvo
 5757. DDV pri izvoz
 5758. neplacan dopust
 5759. minimalna plača v RS
 5760. Odgovor na oddano prošnjo
 5761. informacije o študiju v sidneyu
 5762. Neizkoriščeni dopust
 5763. eržen roman partizanska 41 4220 škofja loka
 5764. izobraževanje in poizkusna doba
 5765. Dodatek na delovno dobo - tujec
 5766. rezident - nerezident
 5767. Življenjepis
 5768. Koriščenje letnega dopusta pred nastopom porodniške
 5769. Odpovedni rok?
 5770. Pripravništvo-dopust
 5771. izredni prihodi
 5772. primerjava delovnih razmerij
 5773. Delo preko študentskega servisa
 5774. DOPUST
 5775. dopust
 5776. Porodniška
 5777. Porodniška - koliko letnega dopusta
 5778. ucitelj tehnicnega pouka
 5779. letni dopust
 5780. TEHNOLOG V PROIZVODNJI
 5781. Prekinitev delovnega razmerja zaradi razloga nesposobnosti in nadomestitev z delovršno pogodbo
 5782. povračilo stroškov prevoza na in iz dela
 5783. odpoved iz poslovnih razlogov
 5784. upokojitev
 5785. Delovna doba
 5786. Nosečnost
 5787. poskusna delovna doba
 5788. strokovni izpit
 5789. dohodnina
 5790. zajamčena najnižja plača
 5791. Obvestilo o izboru na delovno mesto
 5792. Psihometrični test
 5793. Priznavanje izobrazbe in pogodba za nedoločen čas
 5794. IZREDNA ODPOVED V ČASU NOSEČNOSTI
 5795. ODPRAVNINA
 5796. poskusna delovna doba
 5797. Študnetsko delo v tujini!
 5798. Pogodba za določen čas in odpovedni rok
 5799. zaposlitev
 5800. OBVESTILO O ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI
 5801. Kako po končanem porodniškem dopustu
 5802. DOPUST
 5803. regres
 5804. Dopus-regres-porodniška
 5805. Dopust in porodniški dopust
 5806. Pokojninska doba
 5807. nastop porodniške
 5808. Odpovedni rok
 5809. zavod za zaposlovanje za 4 ure
 5810. NOVEM CAR INTERIOR DESIGN-ŽALEC
 5811. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 5812. Kako sploh do delovne vize?
 5813. dopust
 5814. kratica
 5815. odpovedni rok in porodniška
 5816. 30.6. LD
 5817. Pogodba o šolanju
 5818. napredovanje
 5819. JUBILEJNA NAGRADA ZA 10 LET
 5820. neizplačan regres
 5821. Konkurenčna klavzula
 5822. Zaposlitev- plača
 5823. Nadomestilo za prehrano
 5824. Dopust ob prehodu
 5825. tujka
 5826. Kako bo z dopustom?
 5827. 53 let
 5828. letni dopust
 5829. odpoved pogodbe za določen čas_nadomeščanje na porodniški
 5830. ODPRAVNINA
 5831. Vrnitev na delo po porodniškem dopustu
 5832. POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
 5833. podjemna pogodba
 5834. Tehnološki višek
 5835. nosečnost in pogodba za določen čas
 5836. letni dopust
 5837. privatna patronaza
 5838. Odpoved v času bolniškega staleža
 5839. Odpoved brez razloga
 5840. Avtorski honorar ali honorarno delo
 5841. vročitev sklepa o prenehanju delovnega razmerja
 5842. NEIZPLAČANA ODPRAVNINA
 5843. delo
 5844. pogodba za določen čas in nova služba
 5845. spremljevale gibalno oviranega otroka
 5846. ODPRAVNINA
 5847. določen čas in porodniška
 5848. Pogodba o zaposlitvi
 5849. zivljenjepis
 5850. Odpoved delovnega razmerja
 5851. Delo za določen čas
 5852. Odpovedni rok
 5853. tujina
 5854. Nova pogodba o zaposlitvi
 5855. pogodba
 5856. Odpovedni rok
 5857. dopust za delo 20ur/teden
 5858. nedoločen čas
 5859. Razlaga za porodniška in zavod
 5860. ZAVOD IN PORODNIŠKA
 5861. koriščenje letnega dopusta
 5862. Kaj storiti, če pogodbe že več kot leto dni ni, skoraj vse ostalo pa 'klapa'?
 5863. Upravičena do regresa??
 5864. Pretek pogodbe
 5865. BOLNIŠKA 4 URE IN 4 URE LETNI DOPUST
 5866. ODPOVED POGODBE V ČASU POSKUSNE DOBE
 5867. Zaposlitev v tujini
 5868. ODPOVEDNI ROK
 5869. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
 5870. Povečan obseg dela
 5871. Odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov po prerazporedtivi k novemu delodajalcu - katera delovna doba velja?
 5872. POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
 5873. Dodatni tečaji za področje strojništva
 5874. Podaljšanje pogodbe med porodniškim dopustom
 5875. odmor
 5876. regres v času porodniškega dopusta
 5877. odpoved in letni dopust
 5878. Pogodbeno delo in socialna pomoč
 5879. KAKO DOZAPOSLITVE?
 5880. Porodniška, določen čas in prenehanje delovnega razmerja
 5881. Odpoved iz krivdnih razlogov na strani delodajalca
 5882. sofinanciranje študija
 5883. pregled
 5884. PORODNIŠKA IN DOLOČEN ČAS
 5885. Porodniška in letni dopust
 5886. Bolniška - pravna veljava aktov
 5887. Letni dopust
 5888. Individualna zaposlitvena pogodba
 5889. Konkurenčna klavzula v dobi poskusnega dela
 5890. ustanovitev turistične agencije
 5891. regres
 5892. podpora v odpovednem roku
 5893. izraba dopusta v času nosečnosti pred porodniško
 5894. TERENSKO DELO
 5895. Višina porodniške in skrajšan delovni čas
 5896. odpovedni rok in odpravnina
 5897. REGRES
 5898. regres
 5899. Terensko delo
 5900. ALOJZ ŠKET
 5901. spet potek pogodbe
 5902. Plača + odpovedni rok
 5903. regres
 5904. PLAČA TEKSTILNE DELAVKE .
 5905. Odpoved
 5906. podaljševanje
 5907. jubilejna nagrada in regres
 5908. odpoved pogodbe
 5909. sklenitev delovnega razmerja
 5910. ODPOVED IN DOPUST
 5911. Asistent v kadrovski službi
 5912. regres in letni dopust
 5913. odpovedni rok in dopust
 5914. Odpovedni rok
 5915. Odpoved med koriščenjem rednega letnega dopusta
 5916. Zaposlitev za nedoločen čas?
 5917. pripravništvo
 5918. mešano
 5919. Plačilo šolanja
 5920. vrsta pogodbe
 5921. Izobraževanje in odpovedni rok v primeru da ni bilo pogodbe o izobraževanju
 5922. Razgovor
 5923. popravljanje pogodbe
 5924. Koriščenje bolniške med odpovednim rokom
 5925. zaposlitev za določen čas
 5926. Dodatek na izmensko delo
 5927. Namera o odpovedi, selitev,...
 5928. delovni urnik v hotelu
 5929. Ali mi je upravičeno propadel dopust?
 5930. DELOVNI ČAS
 5931. TRGANJE DELA PLAČE
 5932. MIROVANJE NADOMESTILA
 5933. DOPUST
 5934. Ob zaprtju podjetja
 5935. 20 urni delovnik
 5936. MOŽNOST UPOKOJITVE
 5937. 56 urni delavnik
 5938. prekinitev delovnega razmerja in upokojitev
 5939. moznosti zaposlovanja
 5940. kako najti zaposlitev
 5941. franšizing in pravno nasledstvo
 5942. odpoved in nova zaposlitev
 5943. MIROVANJE NADOMESTILA
 5944. Čas prejemanja nadomestila
 5945. prenehanje delovnega razmerja
 5946. spremenjena pogodba-star dopust
 5947. regres, dpust
 5948. Odpovedni rok 2
 5949. prekinitev naročnine za revijo Moje delo
 5950. PLAČA PRIPRAVNIKA V ŠOLSTVU
 5951. plača
 5952. Pogodba o zaposlitvi
 5953. koriščenje dopusta
 5954. kaj storiti?
 5955. Odpoved dela in vrnitev delovne knjižice
 5956. USTNA ODPOVED !!!
 5957. regres
 5958. Vaše mnenje o višini plačila za delo
 5959. dopust, regres
 5960. delo ob nedeljah
 5961. alternative
 5962. delo preko polnega delovnega časa
 5963. Sistematizacija in plača
 5964. ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH
 5965. INDIVIDUALNA POGODBA IN REGRES, PREVOZ NA DELO,...
 5966. Razgovor
 5967. Pogodba za določen čas
 5968. znižanje plače
 5969. Pogodena zaposlitev
 5970. STAR DOPUST
 5971. Odpovedni rok
 5972. Družina
 5973. višina osnovne plače.
 5974. Koliko regresa mi pripada
 5975. bolniška - zaposlitev za dol.čas
 5976. Porodniška in letni dopust
 5977. Odpovedni rok pri zaposlitvi za določen čas
 5978. Dodatek na popoldansko delo
 5979. Javno delo - koliko dopusta?
 5980. PORODNIŠKA-BOLNIŠKA, DOPUST-NOVA PORODNIŠKA
 5981. seminar med porodniškim dopustom
 5982. Dopust in Regres
 5983. Samostojni podjetik
 5984. Odpovedni rok
 5985. Plača odvisna od izobrazbe ali delovnega mesta
 5986. Ali imam možnost plačevati delovno dobo?
 5987. Delo na terenu / delovni čas na vožnji
 5988. odpovedni rok
 5989. Kolektivna pogodba za banke
 5990. NEZADOVOLJSTVO
 5991. Kako pripraviti shemo za zaposlitveni razgovor v vlogi delodajalca
 5992. delo po pogodbi
 5993. OBRAČUN PLAČE
 5994. Službeni avto
 5995. Višina zaćčetne plače
 5996. Delovni preizkus
 5997. prošnja za odpoved
 5998. Regres
 5999. KDAJ pogodba za nedoločen čas?
 6000. Odpovedni rok
 6001. Po dani odpovedi na zavod?
 6002. Pozdravljeni!
 6003. Pozdravljeni.
 6004. Konkurencna klavzuja - nujno!!!
 6005. PONOVNO IZREDNA ODPOVED
 6006. KORIŠČENJE DOPUSTA
 6007. bolniška
 6008. PREVERJANJE
 6009. iztek pogodbe
 6010. odpoved delovnega razmerja
 6011. Regres in dopust
 6012. DELOVNO RAZMERJE - POGODBENO OD LETA 1996
 6013. izraba letneg dopusta
 6014. pravice in dolžnosti pri 4 urnem delavniku
 6015. Odpravnina
 6016. upravičenost odpovedi iz poslovnega razloga
 6017. zaposlitev za nedoločeni čas
 6018. Kaj storiti?
 6019. pogodba
 6020. božičnica
 6021. Poskusno delo
 6022. Odpoved
 6023. DOPUST MSZ
 6024. štiriurno delo
 6025. dopust po delovni dobi
 6026. odpovedni rok
 6027. Kako odprem sp?
 6028. potni stroški
 6029. 2. del regresa
 6030. zdravniški pregled
 6031. Inštruiranje
 6032. Štiriurno delo
 6033. 13. plača
 6034. Prisilna poravnava in drugi prejemki
 6035. delovni inšpektor
 6036. polovični delovni čas
 6037. Zahvala za dragoceni odgovor
 6038. Porodniški dopust
 6039. BOLNIŠKA
 6040. POSKUSNA DOBA IN ODPOVEDNI ROK
 6041. odpoved
 6042. Podaljsanje pogodbe o zaposlitvi
 6043. Moj delodajalec sanja pri belem dnevu. Želi, da dam odpoved
 6044. ŽALOST
 6045. (ne)odgovori agencij za posredovanje zaposlitev ???
 6046. višina plače
 6047. Odpravnina ob upokojitvi
 6048. Odpravnina ob upokojitvi
 6049. PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA
 6050. Znižanje plače v odpovednem roku
 6051. Menjava službe
 6052. odpoved izrečena ustno
 6053. Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula
 6054. NUJNO - pogodba o delu ali zaposlitev za krajši delovni čas
 6055. Kaj mi je storiti?
 6056. Mesečna delavska vozovnica
 6057. PRAVICA DO REGRESA
 6058. Individualna pogodba
 6059. sporazumna odpoved in prenos dopusta
 6060. pogodba za določen čas
 6061. IZREDNA ODPOVED
 6062. Odpoved in ponovna zaposlitev
 6063. malica
 6064. Delovno razmerje za nedoločen čas?
 6065. nagrada vajencu
 6066. zakon o dvigovanju bremen za tekočim trakom
 6067. Zakaj še ni odgovora na postavljeno vprašanje?
 6068. Pogodba za določen čas in odpoved
 6069. Odpoved in novo zaposlovanje
 6070. zaposlitev v tujini
 6071. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 6072. ODPOVED,REGRES,BOLNIŠKA
 6073. Menjava službe
 6074. Predčasna odpoved - delodajalec izkorišča - NUJNO!!!
 6075. Prerazporeditev-NUJNO
 6076. Odpovedni rok
 6077. Neugodna pogodba o zaposlitvi
 6078. Kaj storiti?
 6079. porodniška, dopust in regres, če si prej na bolniški
 6080. vdovska pokojnina
 6081. bolniška
 6082. povisanje
 6083. Kaj storiti
 6084. Pogodba o poslovnem sodelovanju
 6085. izobrazevanje za potrebe dela
 6086. Kako dalje?
 6087. Neplačan regres!
 6088. regres, odpoved
 6089. delovno razmerje
 6090. posloni razlog
 6091. regres, dopust, trinajsta plača
 6092. POTNI STROŠKI
 6093. Dopust - porodniška
 6094. DELOVNA KNJIGA
 6095. POVIŠANJE PLAČ V RS
 6096. Delna upokojitev
 6097. POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO
 6098. Prenehanje delovnega razmerja?
 6099. delovni čas
 6100. na kateri naslov poslati prošnoj
 6101. Službeni avtomobili
 6102. delovni čas
 6103. Zakaj zavod ne ukrepa?
 6104. Iz kje se računajo potni stroški za vrnitev?
 6105. pogodba za določen čas
 6106. Vračilo stroškov zdravstvenega pregleda
 6107. proste ure namesto nadur, dnevnice
 6108. Pogodba
 6109. Bolniška?!
 6110. neplačani dopust
 6111. Pripravniško delo
 6112. pogodba za določen čas in bolniška
 6113. porodniška
 6114. odpoved
 6115. prevoz na delo
 6116. OŽJI IZBOR KANDIDATOV ZA DELOVNO MESTO
 6117. regres
 6118. Neplacan dopust
 6119. porodniška, dopust in regres
 6120. vrnitev potnih stroškov
 6121. jubilejne nagrade
 6122. Nasvet
 6123. Odpoved pogodbe iz poslovnega razloga
 6124. Odpovedni rok.
 6125. brezposelna
 6126. sklenitev najemne pogodbe za delo pri maldinski knj prodaja knjig po prometu
 6127. ODPOVED POGODBE
 6128. izobraževanje ob delu
 6129. pogodba
 6130. ştalno bivanje in delovno dovoljenje
 6131. službena pot-dopolnitev
 6132. Reorganizacija
 6133. obvezno zdravstveno zavarovanje
 6134. dopust
 6135. Odpovedni rok
 6136. VRNITEV ŠOLNINE IN NADURO DELO
 6137. PRVA ZAPOSLITEV IN NUJNI OPRAVKI PRED TEM
 6138. Preklic pogodbe o zaposlitvi
 6139. Preklic pogodbe o zaposlitvi
 6140. koriščenje ur in delovni čas
 6141. prenos dopusta v naslednje leto
 6142. trgovec
 6143. delo s.p pri nas doma
 6144. Povrnitev stroškov za malico
 6145. Pogodba za določen čas
 6146. službena pot
 6147. dopust, regres
 6148. podpis pogodbe
 6149. Odpoved in dopust
 6150. odpoved pogodbe
 6151. Vprašanje?
 6152. bolniški stalež
 6153. razpis
 6154. malica, potni stroški, nadure,regres
 6155. Teren - službena pot?
 6156. Delovna knjiga
 6157. TEŽAVA
 6158. Delo in studentski status
 6159. delovno dovoljenje
 6160. neto plača brez in z olajšave
 6161. zaposlitev za določen čas
 6162. SELITEV V TUJINO
 6163. možnost pogodbe
 6164. podjemna pogodba
 6165. PREHOD IZ ENEGA K DRUGEM DELODAJALCU
 6166. neplačan dopust
 6167. delež letnega dopusta
 6168. Pridobitev naziva predavatelj
 6169. Zastaranje kazni
 6170. Potni stroški
 6171. Prenos dopusta
 6172. število dni dopusta in regres
 6173. delovna knjiga
 6174. Odpovedni rok
 6175. pogodba
 6176. dopust
 6177. odpoved
 6178. Nadomeščanje na drugem delovnem mestu.
 6179. izredni dopust in poroka
 6180. ALI LAHKO???
 6181. dodatek po splošni kolekt. pogodi za l.2005
 6182. dopust
 6183. Prekinitev delovnega razmerja
 6184. Službena pot
 6185. presežni delavec- zaščitena kategorija
 6186. koristen nasvet
 6187. pravice na zavodu in individualna pogodba
 6188. Zamuda plač,regresa
 6189. Prisilna poravnava
 6190. nudim delo
 6191. bolniški stalež
 6192. Konkurenčna prepoved
 6193. Kadrovska štipendija in nosečnost
 6194. ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
 6195. delovno razmerje za določen čas
 6196. Pogodba za določen čas-3 leta
 6197. Regres in dopust
 6198. regres
 6199. Služba
 6200. Bolniški stalež
 6201. Prenehanje del. razmerja za določen čas
 6202. 10 let
 6203. KAJ NAJ STORIM ,KAM NAJ SE OBRNEM?
 6204. NASPLOSNE KRSITVE
 6205. odpovedni rok
 6206. odpoved za datumom za nazaj
 6207. DOPUST
 6208. MOJE PRAVICE NA ZAVODU
 6209. sporazumna odpoved-NUJNO
 6210. izobrazba
 6211. Dnevnice v tujini
 6212. Dodatki
 6213. Poklic REŠILKO
 6214. prerazporeditev v oddaljen kraj
 6215. pavziranje med študijem
 6216. študentska praksa
 6217. Nadure
 6218. Plače in regres
 6219. Prisilna poravnava
 6220. Dnevnice
 6221. Ali je kaznivo?
 6222. preklic odločbe
 6223. ODPRAVNINA
 6224. Določen čas in dopust/regres
 6225. Odpoved pogodbe pred nastopom dela
 6226. regres
 6227. Sodno varstvo
 6228. Ure + dnevnica ?
 6229. Konkurenčna klavzula in določilo o povračilo stroškov izobraževanja
 6230. Anita
 6231. NOVA POGODBA
 6232. 10 minut
 6233. Tekstilni tehnolog VII.stopnje
 6234. odpoved pogodbe
 6235. Porodniška-odpove
 6236. Boniteta GSM - bolniška in porodniška
 6237. invalid III.kategorije
 6238. Pogodbeno delo
 6239. 10 MINUT
 6240. Tožba
 6241. odškodnina
 6242. pogoj-fotografija
 6243. odpovedni rok,čakalna doba in odpravnina
 6244. Odpravnina in pomoč na Zavodu za zaposlovanje
 6245. NE RAZUMEM
 6246. pogodba
 6247. Izobraževanje in odpovedni rok
 6248. sprememba del. mesta
 6249. Vabilo v službo
 6250. Nesramnost
 6251. ZDRAVNIŠKI PREGLED,REGRES
 6252. status študenta
 6253. Odpoved zaradi zdravstvenih razmer
 6254. nosečnost in posledično brez dela
 6255. DOPUST 2005
 6256. Moje pravice
 6257. PONOVNO-ODPOVEDNI ROK
 6258. Prekinitev delovnega razmerja za določen čas
 6259. Letni dopust
 6260. dodatki delavcem v turizmu
 6261. plača za knjigovodjo
 6262. Ptni stroški-upravičeni ali ne?
 6263. Izplačilo regresa ter plačilo dopusta???
 6264. odpovedni rok, dopust
 6265. izplačilo dnevnic ali terenski dodatek
 6266. redni študent-pogodbeno delo-sp
 6267. DOPUST
 6268. višina plačila
 6269. Določen-nedoločen čas
 6270. Neplačano študentsko delo
 6271. STROŠKI PREVOZA NA IN Z DELA
 6272. dopust in bolniška
 6273. Upravičeno povračilo računa delodajalcu
 6274. Kaj se da storiti?
 6275. Kdaj izplačilo regresa
 6276. odpoved
 6277. Poskusno delo brez plačila
 6278. odpoved
 6279. Kako do zaposlitve?
 6280. uveljavljanje izobrazbe
 6281. Nosecnost
 6282. regres
 6283. REGRES
 6284. Izjava ob koncu delovnega razmerja
 6285. Kako to razumete?
 6286. Odpoved
 6287. PLAČILO PRISPEVKOV
 6288. sistemizacija delovnega mesta
 6289. VII. stopnja - PLAČA?
 6290. odpoved
 6291. Podjemna pogodba
 6292. Absolventski staž in redna zaposlitev?!
 6293. Regres
 6294. hostesa
 6295. ODPOVEDNI ROK V PRIMERU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 6296. povišanje plač
 6297. Delo za določen čas
 6298. Prekinitev delovnega razmerja
 6299. prošnja za napredovanje
 6300. odpoved pogodbe
 6301. Odpoved pogodbe
 6302. nadurno delo
 6303. tožba zaradi klevetanja
 6304. nadurno delo
 6305. Bolniški stalež in porodniški dopust
 6306. BREZ PLACE
 6307. Prijava na zavod in materinstvo
 6308. Lestvica dopustov
 6309. ODMOR ZA MALICO
 6310. regres za letni dopust, bolniška odsotnost
 6311. honorarna zaposlitev
 6312. regres
 6313. Pisna ponudba oz. predlog-nujno!!
 6314. mnenje
 6315. regres
 6316. Dopust in regres
 6317. nadomestilo plače
 6318. Odškodnina ob odhodu
 6319. dopust in 4 urna bolniška
 6320. jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe
 6321. Dopust v primeru porodniške
 6322. Dohodnina
 6323. zanke in pasti
 6324. profit delodajalca
 6325. odpovedni rok
 6326. kako se zavarovati
 6327. PORODNIŠKA IN ODPOVED
 6328. DOBIM REGRES?
 6329. Pravica do izplačila regresa
 6330. REGRES-MSZ
 6331. Regres
 6332. zaposlitev za določen čas
 6333. nova pogodba
 6334. Delovna doba
 6335. Kateri znesek za plačo poveš?
 6336. Tehnološka pavza
 6337. Odmor za malico ???
 6338. podpis pogodbe in odpovedi
 6339. ponudba za delo - nujno!!
 6340. šesta stopnja
 6341. pritožbeni rok
 6342. Kaj naj naredim?
 6343. regres
 6344. nadurno delo, dnevnice, regres
 6345. dopust za pogodbo za določen čas
 6346. Prva služba
 6347. regres
 6348. marjanca
 6349. prenehanje delovnega razmerja in dopust
 6350. SLOVENSKA VOJSKA
 6351. regres-OŠ
 6352. Zaposlitev za določen čas
 6353. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 6354. Odpoved v poizkusni dobi in odškodnina
 6355. Odtegljaj za dopust
 6356. Nosečnost in odpoved pogodbe
 6357. Sorazmerni del dopusta
 6358. nujno
 6359. Potočnik, Vide alič 7 Ptuj
 6360. Regres
 6361. pravice zavod
 6362. nujno
 6363. Svetovanje
 6364. Jubilejna nagrada
 6365. Odpravnina in prijava na Zavod 2.
 6366. regres in letni dopust
 6367. Potek pogodbe za določen čas
 6368. Plača brez dodatkov?
 6369. Odhod v tujino
 6370. Dnevnice za voznike v mednarodnem prometu
 6371. individualna pogodba
 6372. Odpravnina in prijava na Zavod
 6373. dopust, regres, porodniška
 6374. Prestavljanje dopusta
 6375. Regres!
 6376. Dopust in plačilo prevoza ter malice
 6377. Zahtevek za regres za leto 2002
 6378. letni dopust in regres
 6379. regres
 6380. Pogodba za določen čas in nadure
 6381. VRNITEV REGRESA!!
 6382. Ali je podjetje, ki obljubi regres, odpravnino in plačo dokler delaš, obvezno to plačati po zakonu ali naj zahtevam sledeče pismeno?
 6383. minulo delo in republiški dodatek
 6384. POLOVICA REGRESA
 6385. Primerna zaposlitev
 6386. Neplačilo nadur in dopusta?
 6387. Regres
 6388. regres 2
 6389. Regres?
 6390. zalokar srečko laško
 6391. porodniška, regres, dopust
 6392. možnosti zaposlitve tujca z priznano v RS uni.izobrazbo
 6393. Dodatek po zakonu
 6394. MS
 6395. Izobraževanje
 6396. Izplačilo regresa
 6397. sindikat
 6398. ODPOVED
 6399. Dodatek po zakonu
 6400. NEPREKINJEN DEL.ČAS
 6401. MS
 6402. STAREJŠA DELAVKA - 2.
 6403. Podpis pogodbe
 6404. ODPRAVNINA
 6405. majaprebil@email.si
 6406. kako prekinit delovno razmerje
 6407. odpoved in regres
 6408. Odpoved delovnega razmerja
 6409. Delovno pravo
 6410. Osebni razgovor s strokovnjakom za kadrovske zdeve
 6411. Dopust da ali ne
 6412. pogodba za določen čas
 6413. Alojz Sket
 6414. dopust
 6415. poškodba na delovnem mestu/delo za določen čas
 6416. Kadrovniki?
 6417. Upravičenost do regresa in dopusta-dodatno pojasnilo
 6418. obračunane ure za bolniški stalež
 6419. Solidarnostna pomoč
 6420. letni dopust
 6421. Diskriminacija?
 6422. Zanima me, ali sem dolzna ob sklenitvim podjemne pogodbe obvestiti zavod za zaposlovanje? Ali lahko se vedno ostanem na zavodu kot iskalec zaposlitve in dobivam denarno pomoc (tudi socialno)!? Kolikse
 6423. Odpovedni rok v poskusni dobi
 6424. Odpoved in koriščenje dopusta
 6425. delovni čas in plačilo
 6426. kršitev pogodbe o delu
 6427. Razgovor
 6428. Delovna praksa v srednji šoli
 6429. Mi pripada regres?
 6430. Pogodba za določen čas
 6431. regres
 6432. upravičenost do regresa in dopusta
 6433. polovični delovni čas
 6434. lilijanalili
 6435. ŠTIRI IZMENSKO DELO
 6436. ni DM
 6437. DOPUST IN POSKUSNA DOBA
 6438. nadomestilo
 6439. Nepodaljšanje pogodbe
 6440. neizplačano
 6441. nadure ,malica,potni stroški
 6442. krvodajalska akcija
 6443. Regres, odpovedni rok in odpoved delovnega razmerja
 6444. regres
 6445. regres
 6446. Predaja poslov
 6447. ODPRAVNINA
 6448. delavni invalid in dopust
 6449. bruto bruto
 6450. Tujec+določen čas+dopust
 6451. info o podjetju
 6452. kršitve delovnega razmerja
 6453. popoldansko delo
 6454. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
 6455. kaj storiti'
 6456. SUBVENCIJA IZ BORZE ZA ZAPOSLITEV DELAVCA
 6457. efektivno delo
 6458. Dopust ali izredi dopust?
 6459. Zmanšanje plač
 6460. POTNI STROŠKI!!!
 6461. izraba letnega dopusta in ostalo
 6462. DELO TERENSKEGA KOMERCIALISTA
 6463. POTNI STROŠKI!!!
 6464. Stečaj!!!
 6465. porodniški dopust in regres
 6466. PRENOS DOPUSTA
 6467. odpoved/ preizkušnja
 6468. odpoved delovnega razmerja
 6469. Dopust, regres in menjava službe
 6470. Regres
 6471. vprašanje2
 6472. Razmerje delavec-delodajalec
 6473. Odpovedni rok
 6474. nujno
 6475. nujna odpoved
 6476. Pogodba za določen čas
 6477. Bolniška in predčasno delo
 6478. ODPRAVNINA PIK
 6479. nadure
 6480. dopust !?
 6481. Odpoved in koriščanje dopusta
 6482. Stečaj-zaostale plače
 6483. Odškodnina za neizkoriščen letni dopust
 6484. podaljšanje delovnega razmerja II
 6485. Zaposlitev po končanem študiju
 6486. Laura
 6487. 6 dnevni delavnik
 6488. dopust in regres
 6489. REDNA ODPOVED-POSLOVNI RALOG
 6490. Izkorisceni delavci
 6491. podaljšanje delovnega razmerja
 6492. SORAZMERNI DEL REGRESA IN DOPUSTA
 6493. Dopust - nova služba
 6494. media planer
 6495. Vprašanje!
 6496. brezposelnost in min. pogoji
 6497. Odpovedni rok
 6498. Cesta španskih borcev 25, Lj.
 6499. Nova pogodba
 6500. pomoč
 6501. Nadomeščanje-bolniški stalež OŠ
 6502. prenehanje delovnega razmerja
 6503. ŠTUDENT
 6504. Pogodba o prvi zaposlitvi
 6505. martina.gab@volja.net
 6506. predpogodba o zaposlitvi
 6507. Dilema
 6508. zaposlitev za določen čas in nosečnost
 6509. Zaposlitev za nedoločen čas?Komu naj povem?
 6510. Sprememba pogodbe o zaposlitvi
 6511. Prerazporeditev na drugo delovno mesto v drugi kraj
 6512. NOČNO DELO
 6513. odpoved
 6514. nadure
 6515. tujka
 6516. podaljšanje pogodbe za določen čas
 6517. strokovnjak@mojedelo.com
 6518. Raziskava o letnem dopustu
 6519. DELODAJALEC
 6520. vedenjska analiza
 6521. upanje za boljši jutri
 6522. PREVISOKA IZOBRAZBA
 6523. kdo lahko prične postopek
 6524. DOPUST - PORODNIŠKA
 6525. premestitev
 6526. Polovični delovni čas
 6527. dopust in pripravnistvo
 6528. Redna odpoved delovnega razmerja
 6529. lasten avto za službene potrebe
 6530. Nova pogodba o zaposlitvi
 6531. PODJEMNA POGODBA
 6532. Laura
 6533. Kdo oziroma kdaj bodo zaščitili delavce družb za varovanje
 6534. pogodba p zaposlitvi
 6535. pogodba
 6536. odbitki
 6537. denar na roko
 6538. delovna knjižica
 6539. Odpovedni rok
 6540. BOLNIŠKI STALEŽ
 6541. toni
 6542. Predhodni zdravniški pregled
 6543. Dopust
 6544. Odpoved delovnega razmerja za nedoločen čas
 6545. fleree@hotmail.com
 6546. BOLNIŠKA
 6547. ODPOVEDNI ROK ZA POGODBO ZA DOLOČEN ČAS
 6548. Težave, dopust
 6549. Dopust
 6550. PRERAZPOREDITVE V PODJETJU
 6551. zaposlitev v dveh podjetjih po 4 ure
 6552. Razporeditev dopusta
 6553. pritožba na odpoved delovnega razmerja
 6554. odmera dopustov
 6555. polovični delovni čas
 6556. odpovedni rok
 6557. delovno razmerje
 6558. Spet dopust
 6559. Honorarno delo
 6560. Pripravnistvo
 6561. Razporejanje na delovna mesta
 6562. dopust in regres
 6563. Letni dopust - koriščenje
 6564. Zdravniški
 6565. Irena Bučar, Smolnik 1 b, 2342 Ruše
 6566. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 6567. Prerazporeditev na slabše oz. neustrezno delovno mesto
 6568. Pogodba o zaposlitvi brez prijave v delovno razmerje
 6569. 13+1
 6570. NOČNO DELO
 6571. volontersko delo
 6572. težje zaposljiva oseba
 6573. STAREJŠA DELAVKA
 6574. Odpoved zaradi zdravstvenih težav
 6575. GET INŽENIRING, D.O.O., VERNEK 3,1281 KRESNICE
 6576. dopust
 6577. spremljevalec gibalno oviranega otroka
 6578. Izhodiscni dopust
 6579. Spremebe pogodbe
 6580. dopust, dopust,...
 6581. nesporazumna odpoved delovnega razmerja
 6582. preselitev
 6583. prijava na Zavod
 6584. koriščenje dopusta
 6585. dopust
 6586. Pogodba- ne vem katera
 6587. Minimalni letni dopust
 6588. začasno delo-porodniška in dopust
 6589. ODPOVED!
 6590. erika
 6591. KO POGODBA POTECE?
 6592. Moram ločiti prošno od cv?
 6593. pogodba za nedoločen čas?
 6594. Odpovedni rok pri delu za določen čas.
 6595. Odstopanje od dogovorjene ponudbe
 6596. Povrnitev stroškov
 6597. Licenca
 6598. Letni dopust
 6599. Kko odmeriti dopust
 6600. Ljubljana
 6601. Kljub zaključeni fakultetni izobrazbi, ostala v V. plačilnem razredu
 6602. ZMANJŠANA OSNOVA LETNEGA DOPUSTA IZ 20 NA 18
 6603. delovni čas
 6604. odpoved dela
 6605. Poskusna doba/odpoved
 6606. Pogodba o zaposlitvi
 6607. določen čas brez poskusne dobe?
 6608. Kraja
 6609. Odpoved
 6610. anita
 6611. strokovnjak
 6612. obvestila o neprimernih zaposlitvah
 6613. Poskusna doba
 6614. prosim vas za cisto tocno informacijo
 6615. Zaposlitev tujca
 6616. 133 člen ZDR
 6617. Visok EMŠO in iskanje zaposlitve
 6618. Zdravstvena omejitev
 6619. Razmerje delavec-delodajalec
 6620. Zavod
 6621. INVALIDI
 6622. Poskusna doba/odpoved
 6623. MESECNI POTNI NALOG
 6624. VIŠINA DOPUSTA NA NOVEM DEL.MESTU
 6625. Spet dopust in porodniška
 6626. čas razpisov....
 6627. določen čas - kajenje
 6628. NUJNO NUJNO
 6629. firbec
 6630. koriščenje dopusta
 6631. na razgovoru
 6632. odpovedni rok v času porodniške
 6633. Osnovna plača
 6634. Koriščenje dopusta
 6635. Nemogoči pogoji dela in podaljašanje pogodbe
 6636. Dolžina letnega dopusta
 6637. Odločba za dopust
 6638. bolniška v odpovednem roku
 6639. varstvo pri delu
 6640. porodniška/dopust - šolniki
 6641. Zaposlovanje ne-EU državljanov?
 6642. KRAJE V TRGOVINI - LEPO PROSIM NUJEN ODGOVOR!
 6643. PORODNIŠKA IN DOPUST
 6644. Delo v tujini
 6645. Delo izven kraja bivanja
 6646. goljufija
 6647. Letni dopust
 6648. Nadomestilo za bolniško odsotnost
 6649. Ali so res ravnali prav?
 6650. izpit
 6651. en direktor - dva podjetja
 6652. Odpoved - kako napisati?
 6653. Delo za nižjo izobrazbo
 6654. odpovedni rok in izračun odpravnine
 6655. Delovna doba ll.?
 6656. Potni stroški
 6657. Brezposelna oseba na zavodu pred upokojitvijo
 6658. NUJNO !!
 6659. Letni dopust in porodniška
 6660. Kaj naj storim?
 6661. IZKORIŠČANJE
 6662. Nina
 6663. PONUDBA ZA ZAPOSLITEV
 6664. Odpovedni rok
 6665. zahtevana izobrazba
 6666. Vprašanje
 6667. Zdravniški pregled
 6668. dopust - delo za določen čas
 6669. povračilo stroškov za zdravniški pregled
 6670. DOPUST - PORODNIŠKA
 6671. dopust in porodniška
 6672. Zaposlitev Slovakov v SLO
 6673. Brezposelnost
 6674. izplačilo dnevnic za službeno pot -opravičenost glede na razdaljo
 6675. ODPOVEDNI ROK DOLOČEN ČAS
 6676. letni dopust
 6677. zaposlitev v usa ali kanadi
 6678. plačilo ur sopotnikov
 6679. Pripravnik v telekomunikacijah
 6680. RAZPORED DELA
 6681. kontinuiran delovni čas
 6682. pogodba
 6683. Odpoved, ko si na porodniškem dopustu
 6684. Moje možnosti
 6685. Odpovedni rok
 6686. druzina.kovac@siol.net
 6687. Matej Vidmar, Podsabotin 57, 5211 Kojsko
 6688. Odpoved delovnega razmerja!
 6689. Kaj menite o tem?
 6690. Odgovorno delo
 6691. Kako do dela?
 6692. zaposlitev hrvaškega državljana
 6693. Uporaba vozila v službene namene
 6694. Povračilo stroškov za prevoz!
 6695. preventivni zdravstveni pregledi
 6696. Odpoved delovnega razmerja
 6697. Problematična izobrazba VII.stopnje?
 6698. pogodba za določen čas
 6699. odpoved
 6700. Kje se še sploh lahko zaposlim?
 6701. firbec
 6702. Sporazumna odpoved
 6703. Nadomeščanje v času odsotnosti
 6704. pripravništvo
 6705. DEŽURSTVO
 6706. MLADEN
 6707. Prosim za nasvet
 6708. Bolniška, porodniška, dopust, regres
 6709. UGODNOSTI ZA DELODAJALCA V PRIMERU PRVE ZAPOSLITVE
 6710. Delo knjigovodja, administrator
 6711. Odpoved
 6712. Nadomestilo
 6713. Odpoved po kateri varianti?
 6714. Ko izgubiš službo
 6715. Dopust pred porodniško
 6716. Evidenca prisotnosti na delu
 6717. Redna zaposlitev
 6718. delo stevardese
 6719. inšpekcija dela
 6720. Marija
 6721. Delovna doba?
 6722. Čemu zavestna diskriminacija po spolu s strani delodajalca
 6723. odpoved
 6724. Zaposlitev za določen čas s podaljševanjem že 7 let
 6725. Širok profil
 6726. UVELJAVLJANJE PRAVIC V PRIMERU NOVE BREZPOSELNOSTI
 6727. hana_44
 6728. Tožba, novi lastniki podjetja
 6729. Odpovedni rok pri redni odpovedi pogodbe zaradi poslovnih razlogov?
 6730. prekvalifikacija
 6731. neenakomerni delovni čas
 6732. Efektivni in neefektivni delovni čas
 6733. ODPOVEDNI ROK V POSKUSNI DOBI
 6734. odpoved delovnega razmerja in letni dopust
 6735. zdravniški pregled
 6736. TARIFNI RAZRED
 6737. DOLŽINA LETNEGA DOPUSTA ?
 6738. ZAPOSLITEV
 6739. Dopust pri 1/2 delovnem času in pogodbi za določen čas
 6740. Zadruga
 6741. KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE
 6742. ŠE 5 DNI STAREGA DOPUSTA
 6743. Prenehanje pogodbe
 6744. bolniška,porodniška....dopust
 6745. Delovna doba v tujini
 6746. Kraje
 6747. ODMERA DOPUSTA
 6748. program dela in razvoja kmetijske zadruge
 6749. Redna zaposlitev in lastno podjetje ali sp
 6750. KUHAR MAJDA
 6751. kraja in delavčeva odgovornost
 6752. Ali je res????
 6753. Odpoved iz poslovnih razlogov - nov razpis
 6754. pogodba o zaposlitvi-aneks moram podpisati?
 6755. KRAJŠI DELAVNIK PO PORODNIŠKI
 6756. Delodajalec pošlje pogodbo na zavod
 6757. Delovni čas
 6758. delovna obremenitev oz. neenakomerna razporeditev delovnega časa
 6759. Odpoved in nastop bolni{kega staleza
 6760. tehnolog prometa..?
 6761. Regres in letni dopust
 6762. zaposlovanje in s.p.
 6763. Izterjava neizplačanih plač in ostalih prejemkov
 6764. Prevoz na delo
 6765. Zaposlitev z subvencijo in goljufija delodajalca!
 6766. Kršitev delodajalca?
 6767. vodenje oddelka
 6768. regres
 6769. Lanskoletni dopust
 6770. odpoved - določen čas
 6771. ZAUSTAVITEV DELA
 6772. Marina.Horvat@gov.si
 6773. Konkurenčna klavzula
 6774. 4 urni bolniški stalež in koriščanje dopusta
 6775. Honorarno (pogodbeno) delo
 6776. hitra odpoved
 6777. DOPUST 2005
 6778. Izobrazba
 6779. Gubčeva22 Il.Bistrica
 6780. Nepričakovana odpoved
 6781. Določen čas
 6782. ODLOČBA ZA LETNI DOPUST
 6783. Odpovedni rok
 6784. določen čas in zanositev
 6785. Kako se predstaviti podjetju?
 6786. pogodba o zaposlitvi
 6787. nepovratna sredstva ob zaposlitvi
 6788. PREMALO DELA - DOPUST
 6789. Odpovedni rok
 6790. potrdilo o zaposlitvi
 6791. Alma
 6792. povpraševanje
 6793. Deljen delavnik in stroski prevoza na delo?
 6794. Podaljšanje
 6795. delna prodaja
 6796. pravica do obiskovanja šole
 6797. zahvalno pismo
 6798. odpuščanje iz delavnega razmerja za nedoločen čas
 6799. avtorsko delo
 6800. ne morem dobiti bolniskega lista zaradi razlicnega stalnega prebivalisca?!
 6801. Porodniški, dopust, nadure in pogodba za določen čas
 6802. neizplačane plače in napoved za dohodnino
 6803. PRIPOJITEV PODJETJA
 6804. POGODBA ZA NEDOLOČEN ČAS-JB
 6805. JB-odpoved
 6806. DENAR /KORUPCIJA
 6807. POTNI STROŠKI-JB
 6808. Prošnja za zaposlitev
 6809. BREZ POGODBE
 6810. Prenehanje delovnega razmerja po porodniskem dopustu
 6811. Izposoja kadrov med organizacijami
 6812. Kako dobiti zaposlitev, če:
 6813. dopust
 6814. Burno!
 6815. Kaj pripada delavcu v trgovini...
 6816. Benificirana delovna doba?
 6817. Redna odpoved? Izredna odpoved?
 6818. delo na domu
 6819. javornik 4,4000kranj
 6820. Brez pogodbe o zaposlitvi
 6821. Dopust
 6822. Krsenje zakona?
 6823. lanskoletni dopust
 6824. odpoved zaradi alkohola
 6825. Nagovor ob prihodu v novo službo
 6826. Izobrazba
 6827. brez pogodbe za nedoločen čas?
 6828. JAVNA DELA ???
 6829. odpovedni rok
 6830. zamenjava delodajalca - dopust in regres
 6831. koriščenje dopusta in plača
 6832. Odpoved z delovnega razmerja (nedoločen čas) v času porodniške
 6833. forme 42
 6834. odgovor na prošnjo
 6835. Dopust na otroke stare do 15 let
 6836. s.p. in podruznica
 6837. Konkurenčna klazula
 6838. študijski dopust
 6839. delo v hladilnici
 6840. Zaposlitev med porodniško
 6841. Dopust za diplomo
 6842. odpovedni rok
 6843. Ukinitev delovnega mesta-nosečnost
 6844. NEIZPLAČANA PLAČA
 6845. odpoved
 6846. Kaksne so naše sanseze zaposlitev v Sloveniji ?
 6847. Brezposelnost
 6848. Podjemna pogodba in povračilo malice in prevoza
 6849. ŠTUDIJSKI DOPUST ZA IZPIT NA V. STOPNJI
 6850. Odpoved službe
 6851. Kraj oz. mesto izvajanja dela-kršenje pogodbe o zaposlitvi ali pač ne?
 6852. Pogodba za določen čas in odpovedni rok
 6853. odpoved po 21 mesecih
 6854. Pogodba za določen čas
 6855. Ponovno odpoved preko noči
 6856. Odškodnina za neizkoriščeni LD
 6857. Ali je že v veljavi....dodatno vprašanje
 6858. Delo v hladilnici
 6859. NEPRAVILNO RAVNANJE DELODAJALCA
 6860. zaposlitev preko agencije
 6861. Kako napisati odpoved delodajalcu?
 6862. DOPUST - PORODNIŠKA
 6863. zamenjava sluzbe
 6864. zaposlitev po 4 ure
 6865. Delovršna pogodba
 6866. Igubil pogodbo o delu!
 6867. PRIPRAVNIŠTVO V SOCIALNEM DELU
 6868. Odpoved delovnega razmerja
 6869. Vprasanje na vas odgovor
 6870. Odpravnina
 6871. pripravništvo
 6872. Zaposlitev za določen čas.
 6873. tilenl@volja.net
 6874. SKRAJŠAN DELOVNI ČAS PO 4 URE
 6875. Prisilna iznicitev pogodbe
 6876. plačilo šolnine
 6877. pogodba - določen čas
 6878. status studenta
 6879. Kršitve pri pogodbi o zaposlitvi
 6880. Spostovani,
 6881. podjemna pogodba
 6882. PROBLEMI S SODELAVCI
 6883. Dopustniška razigranost
 6884. delo v tujini
 6885. razmerje delavec-delodajalec
 6886. pogodba za 4 ure
 6887. odpoved pogodbe specifičen primer
 6888. podaljšanje pogodbe
 6889. Oblika zaposlitve
 6890. Izračun dolžine letnega dopusta
 6891. Pripravništvo brez pogodbe
 6892. Zaposlitev v drugem podjetju
 6893. ana
 6894. pogodba o zaposliti
 6895. Odpoved preko noči
 6896. Odškodnina
 6897. Pogodba za določen čas
 6898. Porodniška in prenehanje delovnega razmerja
 6899. Podpis nove pogodbe o zaposlitvi ?
 6900. Osebne zadeve na razgovoru
 6901. Zaposlovanje invalidov
 6902. Letni dopust
 6903. Dolžina letnega dopusta
 6904. Pripravništvo
 6905. licenca-izpit
 6906. anton domnik prvomajski trg 4 Piran
 6907. zadnikar@siol.net
 6908. Podnajemna pogodba
 6909. andreja.kresal@volja.net
 6910. ZAPOSLITEV V NOVI FIRMI V PRIMERU STEČAJA
 6911. podaljševanje za 2. meseca
 6912. Dopust,regres
 6913. poklicna rehabilitacija
 6914. REGRES IN DOPUST
 6915. Ida Rožanc Vorančeva ul. 51, 2319 Poljčane
 6916. iskanje službe
 6917. Uvajanje novega sodelavca
 6918. Z bolniške na borzo?
 6919. Študijski dopust / brezplačni dopust
 6920. Odpoved
 6921. Ali je že v veljavi zakon da mora delodajalec odgovoriti na vlogo za zaposlitev?
 6922. ODPOVED ZAPOSLITVE - PORODNIŠKA
 6923. socialna denarna pomoč
 6924. Stečaj podjetja
 6925. Bolniška za nego otroka
 6926. Pogodbe
 6927. nujno v delovnem razmerju zaradi štipendije?
 6928. iskanje zaposlitve
 6929. podjemna pogodba
 6930. Zavod za zaposlovanje
 6931. Prijatelj ne more dobiti službe
 6932. IZRAČUN DOLŽINE LETNEGA DOPUSTA
 6933. Podpis nove pogodbe
 6934. nosečnost tik pred zaposlitvijo
 6935. VAJS IVAN MARJETA NA DRAVSKEM POLJU 80 B 2206 MARJETA
 6936. prblem z delodajalcem
 6937. 4 urni delovnik - porodniška
 6938. Solastnik d.o.o.
 6939. Delodajalec omejil letni dopust???
 6940. LETNI DOPUST
 6941. neugoden delovni čas
 6942. javna dela
 6943. stari letni dopust
 6944. problemi z delojemalcem
 6945. Odpoved
 6946. Odpovedni rok
 6947. Zamenjava službe
 6948. doma@multiprojekt.si
 6949. doma@multiprojekt.si
 6950. ODPOVEDNI ROK?
 6951. letni dopust in placa
 6952. Nagrada
 6953. lep pozdrav
 6954. GIBALNA OVIRANOST
 6955. IZREDNA ODPOVED
 6956. SOLIDARNOSTNA POMOČ
 6957. Delovno razmerje
 6958. Dopust v času bolniške
 6959. Zlorabljanje določil!
 6960. LETNI DOPUST IN PORODNIŠKA
 6961. Avtorska pogodba
 6962. Denarna pomoč
 6963. nadomestilo za brezposelnost
 6964. ODPOVED- PREMESTITEV
 6965. ODPOVEDNI ROK
 6966. Ali delam na črno?
 6967. pripravništvo
 6968. potni stroski
 6969. kontrola bolniškega staleža
 6970. Ali je obvezno pripravništvo
 6971. odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in porodniška
 6972. Plačilo nadur
 6973. Sprememba pogodbe o zaposlitvi
 6974. delavka krši pogodbo
 6975. regres za letni dopust
 6976. delo za 2 uri na dan
 6977. Delovna doba
 6978. Odpoved PZ v času poskusnega dela
 6979. Odpoved med pordniškim dopustom!!
 6980. Porodniški dopust- odpustitev
 6981. Zamudne obresti,
 6982. PROBLEM PRI PRODAJI
 6983. Pricakovana odpoved in moje pravice
 6984. ODPOVED POGODBE ZA NEDOL. ČAS PO PRETEKU PORODNIŠKE
 6985. Porodnisko nadomestilo za brezposelne
 6986. odpravnina pri invalidski upokojitvi
 6987. Odpovedni rok
 6988. pravice
 6989. Upokojitev
 6990. Nova služba-dopust-regres
 6991. Nadomestilo
 6992. Vedenje podjetij in zaposlitvenih agencij
 6993. Dopust za obdobje enega leta
 6994. Test iz angleščine
 6995. Nezgoda pri prevozu na delo
 6996. Regres? Dopust?
 6997. ponudba nove pogodbe o zaposlitvi
 6998. JAVNA DELA IN PORODNIŠKA
 6999. DAMJANA
 7000. Delo za mlade
 7001. ODLOČBA DELODAJALCA DA SEM NA ČAKANJU
 7002. Deljen delovni čas - brez odločbe?
 7003. MORS
 7004. delodajalec zapira firmo
 7005. pogodba za določen čas
 7006. !!!ZA NOSEČNICE!!!
 7007. bolnška letni dopust
 7008. delo na praznik
 7009. delovno razmerje za določen čas in porodniška
 7010. Odpoved-prekinitev delovnega razmerja
 7011. Pogodba za določen čas in bolniška odsotnost
 7012. Pravice nosečnice
 7013. Odpoved delovnega razmerja z zastraševanjem
 7014. DOPUST PO KOLEKTIVNI POGODBI
 7015. DODATNO DELO
 7016. Odpovedni rok!
 7017. nepoštenost
 7018. Kaj bo z dopustom
 7019. pravica do dopusta
 7020. zaposlitev za določen čas
 7021. Težje zaposljivi delavci
 7022. Ali Slovenija stoji na mladih?
 7023. JAVNA DELA IN DOPUST
 7024. GIMNAZIJSKI MATURANT?
 7025. upravičenost do nadomestila za porodniški dopust
 7026. Polovični delovni čas
 7027. Pripravništvo - da ali ne?
 7028. pogodba za določen čas
 7029. Odpovedni Rok - Določen čas
 7030. obrsti šolnine in prisilna odpoved
 7031. prevoz na delo
 7032. HONORARNA ZAPOSLITEV IZVEN REDNE SLUŽBE
 7033. odpoved
 7034. Dodatek za ločeno življenje
 7035. služba...
 7036. MALICA
 7037. obseg delovnega časa
 7038. Višina delne invalidske pokojnine
 7039. Nosečnost in zaposlitev za določen čas
 7040. enoletna obveznost
 7041. delavni čas
 7042. Kontrola bolniškega staleža med vikendom?
 7043. bolniška za otroka
 7044. Izguba izplacila
 7045. POSKUSNO DELO IN DOPUST,REGRES
 7046. LETNI DOPUST IN ODPOVEDNI ROK
 7047. regres za leto 2003
 7048. 6 neizplačanih OD
 7049. Ali sem upravičen do odmora ?
 7050. dopust
 7051. Porodniška!
 7052. Skupna dolžina letnega dopusta
 7053. GROŽNJA S SODBO
 7054. Odpoved
 7055. Redna odpoved
 7056. Delavcu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje
 7057. Primopredaja dela
 7058. sprememba odlocitve
 7059. 4-urno delo
 7060. UPOŠTEVANJE ŽE PORABLJENEGA DOPUSTA
 7061. delna upokojitev
 7062. Odpovedni rok za določen čas
 7063. Odpoved pogodbe za določen čas.
 7064. Zaposlitev za polovični delovni čas
 7065. odvečen delavec
 7066. javna dela
 7067. delovna knjižica
 7068. pogodba za določen del.čas in nosečnost
 7069. Rok za prijavo na razpis
 7070. določitev dolžine letnega dpusta in višine regresa
 7071. Nadurno delo
 7072. prenehanje dela za doloćen čas
 7073. neenakomerno razporejen delovni čas
 7074. odmera dopusta
 7075. porodniški dopust-odpoved
 7076. Delovni čas
 7077. DELODAJALEC NATEGUJE
 7078. odpoved
 7079. sporazumna odpoved
 7080. Izplacilo nadur
 7081. sprememba delodajalca
 7082. delovni čas
 7083. izmensko delo
 7084. podaljšanje za 2. meseca
 7085. podpora
 7086. ODMOR
 7087. pogodba za določen čas
 7088. Kolikokrat sem lahko zaposlen za določen čas 6 mesecev?
 7089. dopust oz. placilo dopusta
 7090. nova pogodba o zaposlitvi
 7091. IZREDNA ODPOVED
 7092. PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA ZA ČAS PORODNIŠKE
 7093. nosečnost, bolniška in odpoved pogodbe
 7094. pretek pogodba
 7095. porodniški, letni dopust in regres
 7096. samozaposlitev
 7097. epilepsija
 7098. preizkusna doba
 7099. POŠKODBA
 7100. odpoved zaradi kršenja delavnega razmirja in nastale škode
 7101. samozaposlitev
 7102. odpoved
 7103. KOLIKO ČASA
 7104. PRIPRAVNIŠTVO
 7105. odpravnina
 7106. ¸Prekinitev porodniškega dopusta in ponovna zaposlitev
 7107. Študij med porodniškim dopustom
 7108. Nadure, dopust
 7109. alkohol na delavnem mestu
 7110. Moje pravice
 7111. Kaj lahko pričakujem
 7112. določitev dopusta
 7113. ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
 7114. Poskusno delo
 7115. delo za nedoločen čas
 7116. prava in neprava izobrazba
 7117. konec delovnega razmerja
 7118. odpoved iz poslovnih razlogov
 7119. Tretjinska zaposlitev
 7120. Tretja porodna
 7121. nadomestilo za bolniški stalež
 7122. pravice
 7123. Pripravništvo
 7124. Pripravnik - izobraževalec
 7125. Letni dopust
 7126. BREZPOSELNOST-ŠTUDIJ
 7127. Dvojni potni str., dežurstvo, deljeno
 7128. plačilo dopusta
 7129. regres v bonih in devet ur na dan
 7130. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 7131. HM
 7132. Tretja porodna
 7133. MOŽNA TOŽBA?
 7134. Začetek delovnega dne
 7135. sladkorni bolnik in pravice v službi
 7136. bolniška
 7137. razlika delovne izkušnje in delovna doba
 7138. honorarno delo
 7139. Odpovedni rok
 7140. zaposlovanje sociologov
 7141. dolžina poskusnega dela
 7142. Odmera letnega dopusta
 7143. prisila
 7144. Nadure
 7145. Bolniška
 7146. dopust
 7147. Koriščenje letnega dopusta po dnevih ali po urah
 7148. Strokovni izpit
 7149. Kaj se mi lahko zgodi ?
 7150. prerazporeditev na drugo delovno mesto
 7151. Bolniška pred porodniško
 7152. odpovedni rok
 7153. LETNI DOPUST
 7154. porodniška in delovna doba
 7155. KAJ STORITI???
 7156. študij na daljavo
 7157. nostrifikacija avstrijske diplome kot bosanski državljan
 7158. Evidentiranje efektivnega delovnega časa
 7159. nimam zadostne lahko ostanem brez službe
 7160. Pogodba o zaposlitvi
 7161. bolniški stalež
 7162. potekla pogodba za določen čas?
 7163. Letni dopust
 7164. delovna knjižica - nujno!!!
 7165. Individualna pogodba ter sprememba naziva del. mesta
 7166. švica
 7167. izredna odpoved
 7168. zaposlitev za 4 ure
 7169. Fotografija k prijavi na razpisano delovno mesto
 7170. Vrnitev na delo po dobljenem sporu na del. sodišču
 7171. Dopust v odpovednem roku
 7172. Odpoved del. razmerja iz poslovnih razlogov
 7173. Podaljševanje in odpovedni rok
 7174. pogodba
 7175. letni dopust in porodniška
 7176. Poškodba pri delu, delo za določen čas
 7177. Zanositev
 7178. Samostojni raziskovalec
 7179. Povrnitev stroškov za prevoz na delo in z dela ter minimalni dopust
 7180. Nemesto 30h tudi 48 in več tedensko
 7181. Rok obvestila o prenehanju pogodbe za določen čas!
 7182. Odpoved
 7183. dopust - porodniška, regres
 7184. Bolniska za otroka
 7185. Pripravništvo
 7186. ukinitev delovnega mesta
 7187. Zaposlitev in nosečnost
 7188. Opomin
 7189. Odpoved delovnega razmerja
 7190. odpravnina
 7191. Odpoved pogodbe za določen čas!
 7192. plačilo šolnine
 7193. PRAVNA PRESOJA POGODBE O DELU
 7194. Potek pogodbe za določen čas
 7195. SPORAZUMNA ODPOVED REGRES IN DOPUST
 7196. Javna dela-dopust
 7197. prošnja
 7198. TRIMESEČNI ODPOVEDNI ROK
 7199. SORAZMENI DEL DOPUSTA
 7200. Maksimalno število ur na teden
 7201. ODPOVED POGODBE
 7202. Prekinitev delovnega razmerja s strani delodajalca
 7203. na soncni upravi
 7204. Štiri urni delovnik pred porodniško
 7205. stopnja izobrazbe
 7206. Nepodpisana nova pogodba
 7207. letni dopust in porodniška
 7208. Zamenjava službe, odpovedni rok,bolniška
 7209. ODPOVED POGODBE ZA DOLOČEN ČAS
 7210. določen-nedoločen čas
 7211. Magisterij
 7212. Samozaposlitev
 7213. plačolo šolnine
 7214. Določen čas,letni dopust,regres ?
 7215. POŠKODBA NA POTI IZ DELA
 7216. sporazumna odpodved
 7217. Kazenska odgovornost
 7218. Zanimiva pogodba o delu
 7219. Odpoved delavke
 7220. Krajši delovni čas
 7221. KRITERIJI ZA DOPUST
 7222. potek pogodbe
 7223. dopust in bolniska
 7224. Poklicna rehabilitacija
 7225. Letni dopust , malica ter dvoizmensko delo...
 7226. Zavrnitev nove pogodbe o zaposlitvi
 7227. Zopet noseča
 7228. Neskoncentrirana
 7229. Zaposlitev ua nedolčen čas
 7230. Zaposlitev za določen čas
 7231. premestitev na drugo delovno mesto
 7232. Odpoved s strani delavca
 7233. Minimalni osnovni dopust in malica
 7234. odpoved
 7235. PRVA ZAPOSLITEV
 7236. Trimesečni odpovedni rok
 7237. plačevanje let?
 7238. 100% BOLNIŠKA
 7239. Pogodba za nadomeščanje delavca in porodniška
 7240. Odpovedni rok
 7241. Prenehanje delovnega razmerja
 7242. kako je s tem
 7243. postopek izbire kandidata za novo delovno mesto
 7244. Opis delovnih nalog
 7245. premestitev
 7246. odpoved
 7247. Administracija
 7248. polovični delovni čas
 7249. Odpovedni rok
 7250. Redna ali izredna odpoved!?
 7251. Konkurenčna klavzula 3
 7252. štiri izmenskod delo
 7253. neustrezno varstvo pri delu, sikaniranje, ali kaj drugega
 7254. Konec pogodbe in obvestilo o odhodu
 7255. DOPUST IN MALICA
 7256. PREMESTITEV
 7257. DELO ZA DOLOČEN ČAS
 7258. STROKOVNI IZPIT
 7259. Obračun dnevnic in ur
 7260. dogovor o plačilu šolnine
 7261. Odpoved zaposlitve in odpovedni rok (NADALJEVANJE)
 7262. Delovni čas
 7263. avto za na sluzbeno pot
 7264. svetovalka!?
 7265. ŠVICA
 7266. ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS
 7267. delovna knjižica
 7268. Odpoved zaposlitve in odpovedni rok
 7269. Socialna stanovanja
 7270. malica
 7271. Sporazum o redni odpovedi pogodbe
 7272. TURNUSNO DELO_7
 7273. porodniški dopust
 7274. Zaposlitev
 7275. Sanja
 7276. Bolniška v času odpovednega roka
 7277. Podaljšani poskusni dobi sledi prekinitev
 7278. Izplačilo odpravnine
 7279. dopust
 7280. Pravice med prostim časom - malico
 7281. PORODNIŠKA V PRIMERU STEČAJA PODJETJA
 7282. Delodajalec svetuje: poišči si drugo zaposlitev!
 7283. okorišcanje-delodajalca
 7284. KONKURENČNA KLAVZULA
 7285. TURNUSNO DELO_6
 7286. Prenos letnega dopuste
 7287. Bolniška in neizrabljen dopust
 7288. Pravilnik v podjetju..
 7289. Predvidevanje nesposobnosti
 7290. S.P.- SAMI PROBLEMI
 7291. Podalj[anje poskusnega obdobja..
 7292. PODALJŠANJE POGODBE
 7293. Stalna zaposlitev
 7294. kršitve delodajalca
 7295. Kaj in kako da bo vse vredu????
 7296. odpovedni rok
 7297. LETNI DOPUST - PORODNIŠKA
 7298. z. potrdilo
 7299. delovna pogodba
 7300. prevzem družbe
 7301. odpovedni rok
 7302. Stres na delovnem mestu
 7303. TURNUSNO DELO-DOPUST_5
 7304. odpoved s strani delavca in provizija
 7305. Kaj naj naredim-odpoved pred iztekom pogodbe?
 7306. Stres na delovnem mestu
 7307. Pogodba za določen čas
 7308. JAVNO DELO IN DOPUST
 7309. socialna pomoč
 7310. odpovedni rok
 7311. ODPOVED IZ POSLOVNIH RAZLOGOV
 7312. stopnja izobrazbe
 7313. javna dela
 7314. malica
 7315. ODPOVEDNI ROK-DA ALI NE?
 7316. z.potrdilo
 7317. Regres-delo za določen čas
 7318. TURNUSNO DELO_4
 7319. VRAČILO ŠOLNINE
 7320. delodajalec ovira izraba dopusta za nego in varstvo otroka?
 7321. nedoločen čas,lari fari
 7322. delo v tujini
 7323. neupoštevanje izobrazbe
 7324. Redna odpoved delovnega razmerja
 7325. Prisotnost na delovnem mestu med dopustom?
 7326. neupoštevanje izobrazbe
 7327. Način plačila
 7328. delo za del.invalida 1;kategorije
 7329. Odpoved
 7330. ODPOVEDNI ROK DA ALI NE?
 7331. Odpoved na delovno mesto
 7332. z.potrdilo
 7333. Podjemna pogodba
 7334. Opravljanje nalog, ki jih doloci nadrejeni vodja
 7335. zaposlitev ali odpoved?
 7336. TURNUSNO DELO-DOPUST_3
 7337. bolniška-porodniška
 7338. delo po pogodbi za določen čas
 7339. začasno bivališče
 7340. Pogodba o izobraževanju
 7341. Izobraževanje ob delu
 7342. Stopnja izobrazbe
 7343. Služb ni !
 7344. Koliko časa se lahko podaljšuje DR za DČ?
 7345. Naslov vprasanja
 7346. Peter
 7347. TURNUSNO DELO-DOPUST_2
 7348. KONKURENČNA KLAVZULA
 7349. Postopek izbire
 7350. Konkurenčna klavzula
 7351. kaznivo dejanje
 7352. TURNUSNO DELO -DOPUST
 7353. Postopek pri podaljševanju zaposlovanja za DČ
 7354. Vrsta odpovedi
 7355. IZKORIŠČANJE DELAVCA
 7356. DELO MESARJA
 7357. delo v mesariji
 7358. Nezakonita odpoved DR
 7359. PORODNIŠKA
 7360. POSKUSNO DELO-ODPOVEDNI ROK
 7361. Prekinitev pogodbe za določen čas tik pred iztekom
 7362. Delovni čas
 7363. pogodba za določen čas
 7364. delovna knjižica
 7365. dežurstvo
 7366. absolvent
 7367. odpoved delojemalca
 7368. Ponovno o odpovedi in dopustu
 7369. sporazumna perkinitev delovnega razmerja
 7370. Redna ali izredna odpoved?
 7371. Prehrana med delom
 7372. odpovedni rok
 7373. prekinitev pogodbe za določen čas
 7374. NAJUGODNEJŠA ZAPOSLITEV
 7375. STAREJŠA DELAVKA
 7376. Štipendist
 7377. veljava konkurenčne klavzule
 7378. sorazmerni del dopusta
 7379. letni dopust
 7380. Poziv na delo
 7381. Odpoved pogodbe za določen čas
 7382. pogodba za določen čas
 7383. Odpoved
 7384. prenehanje del. razmerja v bolniški
 7385. prenehanje dela zaradi viškov
 7386. redni študij in zaposlitev
 7387. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 7388. Pogodba za določen čas
 7389. Delovni čas
 7390. Šolnina
 7391. DOPUST
 7392. Odpoved delovnega razmerja
 7393. ŽIVLJENJEPIS
 7394. dopust
 7395. podaljšanje delovnega razmerja
 7396. porodniški dopust in pravica do letnega dopusta ter regresa
 7397. pogodba za določen čas
 7398. bolniška-letni dopust
 7399. število dni dopusta
 7400. DOPUST
 7401. RAZPOLAGANJE S DOPUSTOM
 7402. Navajanje izobrazbe v CV
 7403. neizkoriščeni letni dopust
 7404. odpoved med bolniško
 7405. Odpoved zaposlitve!
 7406. nova služba
 7407. Odpoved iz poslovnih razlogov
 7408. Denar od Zavoda za zap. za delodajalca
 7409. Prekinitev pogodbe za nedoločen čas
 7410. zaposlitev za določen čas in porodniški dopust
 7411. DOPUST
 7412. Kakšen naj bo razgovor
 7413. pravica do nadomestila za neizrabljen dopust
 7414. invalid in odpustitev
 7415. zaposlitev v EU?
 7416. Konkurenčna klavzula
 7417. Izguba zaposlitve
 7418. Prekintev pogodbe o zaposltvi in ponuditev nove
 7419. razpis za 5 delovnih mest na istem naslovu - 1 ali 5 prošenj
 7420. Na kaj moram paziti?
 7421. kaj po odpustu?
 7422. pogodbeno delo
 7423. Koliko dopusta mi pripada?
 7424. dilema o izbiri
 7425. Dopust pripravnice
 7426. ODPOVED+LETNI DOPUST
 7427. Negotovost zaradi ocene invalidnosti
 7428. POGOJI ZA STATUS PREVAJALCA
 7429. Upravičena?
 7430. veriženje pogodb za določen čas cca 5 let - nezakonito?
 7431. Vprašanje
 7432. pODALJŠEVANJE DELOVNEGA RAZMERJA ZA DOLOČEN ČAS
 7433. Samostojna prevajalka
 7434. Drugi krog razgovorov
 7435. LETNI DOPUST
 7436. BREZ PLAČE
 7437. Pogodba za določen čas in porodniška
 7438. Obiranje pomaranč
 7439. Še o določenem času zaposlitve
 7440. Maja
 7441. kaksen zivljenjepis naj bi bil dober za sluzbo
 7442. PO KONČANI PORODNIŠKI - ODPOVED
 7443. PREKINITEV POGODBE IN LETNI DOPUST
 7444. prekinitev pogodbe za določen čas
 7445. Kje naj se prvič zaposlim?
 7446. Kaj narediti????
 7447. Dilema:katera služba oz. kaj narediti?
 7448. Poslovni čas obratovalnice
 7449. Prekinitev pogodbe za določen čas
 7450. Kako se predstaviti delodajalcem v moji situaciji?
 7451. DELOVNIK
 7452. delovni čas
 7453. Spremno pismo
 7454. rok za odgovor na razpis?
 7455. Kako naj v prijavi delodajalce prepričam, da po 10-ih letih brezposelnosti resnično želim delati?
 7456. nostrifikacija in delo v avstriji
 7457. Stik s podjetjem
 7458. Katere dokumente priložiti življenjepisu?
 7459. Kako pripraviti CV v angleščini?
 7460. Odpust zaradi invalida
 7461. Kakšna bi bila optimalna pogodba za delni delovni čas?
 7462. Ali je moje razmerje z delodajalcem drugačno, če me agencija posodi nekemu podjetju?
 7463. Kako naj v življenjepis vključim nedokončan študij?