Atama logotip
EN

DODATEK NA DELOVNO DOBO

Ob zaposlitvi je delavec predložil izpis zavarovanj v RS na katerem je navedena podlaga zavarovanja 007 -prostovoljna vključitev v obvezno PIZ in podlaga zavarovanja 064 - kmetje ter člani njihovega gospodinjstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic - za pravico do zdrav.stor. ter povrač.potnih stroš. Ali se te podlage zavarovanja upoštevajo pri delovni dobi na podlagi katere se izračuna dodatek na delovno dobo ? Lep pozdrav in hvala za odgovor.

Spoštovani!

Elementi, ki se upoštevajo v delovno dobo niso strogo določeni z zakonom. Podjetje ima lahko v kolektivni pogodbi ali internih aktih določeno, kaj se izjemoma šteje v delovno dobo in na podlagi katerih dokazil.

Moje osebno mnenje je, da se delo na kmetijo upošteva v delovno dobo.

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij