Atama logotip
EN

Koriščenje LD

V primeru, da je delavec redno zaposlen 15.11., ali sme po ZDR koristiti konec decembra več dni skupaj, ali mu pripada le 1 dan na mesec, in če ja, kdaj ta omejitev preneha (po koliko mesecih zaposlitve) in lahko koristi več dni skupaj

Spoštovani!

Koliko dopusta delavcu pripada na mesec je odvisno od letne kvote pripadajočega dopusta. Le-ta je odvisna od Zakona o delovnih razmerjih, morebitne kolektivne pogodbe, ki podjetje zavezuje, ter internih aktov.

Delavcu v vsakem primeru pripada najmanj 4 tedne dopusta, kar za delovnik v obsegu 8 ur in 5 dni na teden, predstavlja 20 dni. Sorazmerni del za en mesec je tako1,67, kar se zaokroži na 2 dni. Torej delavcu pripada na mesec najmanj 2 dni dopusta in ne en dan.

Pravila glede koriščena dopusta določa deloma ZDR, deloma morebitna koletktivna pogodba in deloma interni akti oziroma pravila podjetja. Zakonske omejitve ni, koliko časa bi delavec lahko koristil le dan ali dva na mesec. Po ZDR-1 veljajo le splošna pravila glede koriščenja (2 tedna v kosu, izraba 1 dne po izbiri, itd.)

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij