Atama logotip
EN

Datum nastopa dela

Pozdravljeni. Zanima me ali je mogoče v pogodbi o zaposlitvi napisati datum nastopa dela za nazaj. V primeru prerazporeditve na drugo delovno mesto po DD-1 obrazcu, da zaposleni obdrži pravico do delnega nadomestila v času trajanja postopka (pridobitev dopolnilnega mnenja, priprava nove pogodbe).

Spoštovani!

18. člen ZDR-1 navaja, da v primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja, potem delovno razmerje obstaja. Prav tako 17. člen ZDR'1 v 4. odstavku navaja, da v primeru, da stranki nista sklenili pogodbe v pisni obliki, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

 

Lep pozdrav,
Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij