Atama logotip
EN

Odpoved POZ za določen čas

Kako se določi odpravnina in odpovedni rok v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delodajalca?

Kadar delodajalec iz poslovnih razlogov ali nesposobnosti odpove pogodbo, ki je sklenjena za določen čas, pripada delavcu odpravnina v primeru, da je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. 

Višina odpravnine je določena v zakonu:

  • 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let. 

Izplačilo se izvrši ob prenehanju zaposlitve.

Atama, d.o.o., Tanja Šket, direktorica

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij