Atama logotip
EN

Najem delavcev

 
Najemanje delavcev s strani agencije je v Sloveniji praksa, ki se vse bolj uveljavlja. Predstavlja odlično poslovno rešitev, ki podjetjem prinaša številne prednosti. 
 
Zagotavljamo vam celovito ponudbo rešitev predvsem za krajše, seveda pa tudi daljše zaposlitve.
Za vaše podjetje je to najbolj  fleksibilna oblika zaposlovanja. Omogoča  vam dinamično uravnavanje števila zaposlenih in način njihove zaposlitve glede na potrebe poslovanja.
 
Ustrezne sodelavce namesto vas zaposlimo v agenciji, delajo pa po vaših navodilih in potrebah, upoštevaje vaša pravila in pogoje dela.
Tako si zagotovite sodelavce, ko jih potrebujete, brez rizika zaposlovanja in brez operativnega dela.
Zagotovljen je  vpliv na izbiro delavcev, 100% - ni nadzor nad  njihovim delom, agencija zagotavlja delavcem in vam preglednost in skladnost s predpisi.
 
Najem delovne sile je tudi odlična priložnost, da se z delavcem dobro spoznate. Tako se odpirajo dobre možnosti za sklenitev neposrednega delovnega razmerja.
Prednosti:
 • hitra odzivnost - zaradi obsežne kadrovske baze je čas, potreben za zagotovitev ustreznih kandidatov, močno skrajšan;
 • večja fleksibilnost podjetja - prilagajanje količine delovne sile nihanjem v proizvodnji in povpraševanju;
 • prihranek pri kadrovskih in administrativnih opravilih - agencija za najete delavce opravi vsa kadrovska opravila, vzpostavlja in vodi potrebne evidence, obračuna in izplačuje plače;
 • upravljanje s tveganji - tveganja delovnega razmerja prevzema agencija;
 • odličen rekrutacijski kanal - najem podjetjem omogoča, da delavce spoznajo in jih po poteku dogovorjenega obdobja, če so ustrezni, zaposlijo;
 • strošek dela - stroške agencije lahko podjetja knjižijo med ostale poslovne stroške.
Standardni paket zajema:
 • Selekcijo delavcev za razpisano delovno mesto ali prevzem delavcev.
 • Izdelavo potrebne dokumentacije in izpeljavo postopka za sprejem delavca v delovno razmerje za nedoločen čas (neomejeno število delavcev) ali določen čas (1/3 vseh delavcev zaposlenih preko naše agencije za zaposlovanje).
 • Izdelavo potrebne dokumentacije in izpeljavo postopka za prekinitev delovnega razmerja.
 • Mesečni obračun plače delavcev.
 • Izdelavo vseh obrazcev, ki jih potrebujejo delavci za lastne potrebe (krediti, starševsko varstvo ipd.)
 • Izdelavo vseh odločb, ki jih narekuje aktualna zakonodaja (o letnem dopustu, opravljanju poskusnega dela ipd.)
 • 2 svetovalni uri na četrtletje, ki zajemata tudi izdelavo specifičnih obrazcev in poročil na željo delodajalca.
Nadstandardni paket :
 
V nadstandardni paket so vključene vse storitve standardnega paketa. Poleg teh izvajamo glede na želje in potrebe uporabnika tudi ostale storitve: