Atama logotip
EN

Pogodba za določen čas

Delodajalci možnost sklepanja pogodbe za določen čas pridoma izkoriščajo odkar ta možnost obstaja. Pa jim niti ni za zameriti, pravzaprav je razumljivo, da vsi nimajo delovno-pravnega znanja, potrebnega za postopek odpovedi delovnega razmerja in si želijo na ta način le pridobiti čas, da sodelavca dodobra spoznajo in se prepričajo, da želijo z njim sodelovati na dolgi rok.

Vse lepo in prav, dokler ne pride do zapleta, ki vodi v (sodni) spor, po katerem mora delodajalec, v večini primerov, delavcu ponuditi pogodbo za nedoločen čas, saj razlog sklenitve pogodbe za določen čas ni resničen oz. ne obstaja.
 
pogodba za določen časVedeti je potrebo, da je vedno naloga delodajalca, da dokaže obstoj razloga sklenitve pogodbe za določen čas. Dokazno breme pa je razmeroma enostavno zgolj v primeru nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali ob poteku veljavnih dokumentov.

Spremenjena zakonodaja želi delodajalce na več mestih spodbuditi k sklepanju pogodb za nedoločen čas, čas za spoznanje sodelavca pa omejiti na preizkusno obdobje, v katerem je odpovedni rok izjemno kratek.
 
Prav tako v primeru prekinitve pogodbe za nedoločen čas, prej kot v 1 letu, delodajalec delavcu ni dolžan izplačati odpravnine, medtem ko jo ob poteku pogodbe za določen čas (četudi je bila le ta sklenjena zgolj za 1 dan) v večini primerov mora. Tudi prispevki delodajalca so v primeru nedoločenega časa nekoliko nižji (16,1%) kot v primeru določenega časa (16,34%).

Če strnemo - namen sklenitve delovnega razmerja je sklenitev pogodbe za nedoločen čas, razen če res obstajajo  primeri, določeni v 54. členu ZDR-1; to so:
 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela (NAJPOGOSTEJŠI RAZLOG, KI PA GA JE NAJTEŽJE DOKAZATI PRED SODIŠČEM!),
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela,
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.
V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas.
 
Uršula Pust, univ.dipl.soc.
svetovalka