Atama logotip
EN

Bitka za talente

Kaj so talenti?

Poenostavljeno bi lahko rekli, da so to  posamezniki, ki v sebi nosijo več zmožnosti od drugih, imajo več notranjega bogastva, sposobnosti, znanja in izkušenj, so inteligentnejši, bolj preudarni in značajni. Imajo visoko zmožnost učenja in so zavezani rasti.

bitka za talenteBitka za talente je pojem, ki se v kadrovski praksi pogosteje omenja predvsem zadnja leta. V resnici pa poteka že zelo dolgo. Razvojno naravnana podjetja so od talentov življenjsko odvisna. Predvsem oni ustvarjajo tisto potrebno veliko razliko od ostalih. So vir uspešnosti. Razvojniki, prodajniki, vodje in sploh sodelavci na ključnih delovnih mestih so tako pomembni, da se zanje splača narediti kar največ. In jih iskati povsod, v šolah, v tujini, pri konkurenci in posebej med lastnimi zaposlenimi.

Naloga upravljanja kadrov je, da talente poišče, jih razvija in zadrži v podjetju. Talenta ni mogoče naučiti, treba ga je v posamezniku odkriti. Največ si pomagamo z opazovanjem, pomembno je tudi obširno in kvalitetno testiranje. Najlažje je to v šolah, ko so kadri že na trgu, pa je nujno obsežno kontaktiranje in ustvarjanje priložnosti, da talentiranost posameznikov pride do izraza. Moderno upravljanje zaposlenih predpostavlja nenehno natančno opazovanje sodelavcev in odkrivanje njihovih talentov za izvajanje posameznih opravil.

Ni dovolj, da talente poiščemo in pripeljemo v podjetje. Ključno je, kako bomo talente razmestili po poslovnih funkcijah in delovnih nalogah, da bodo skupaj z ostalimi tvorili najbolj učinkovito in konkurenčno moštvo. Tu je odločilna vloga vodij. Zavedati se je namreč treba, da je vodenje talentov zahtevnejše od vodenja drugih sodelavcev. In napake pri tem imajo težje posledice.

Ker smo v talente veliko vložili, od njih veliko pričakujemo, je vprašanje, kako talente zadržati včasih še najtežje. Nanje cilja konkurenca, odžene jih lahko mavrica potencialnih razlogov v podjetju, del odhodov ima tudi čisto naravne razloge. Obstaja obsežen nabor aktivnosti in ukrepov, ki imajo za cilj zadržati talente. Kaj je primerno za posamezno organizacijo, mora ugotoviti sama.

Atama je lahko vaš partner pri iskanju in razvoju talentov. Za več informacij nam pošljite povpraševanje.

Šket Alojz