Atama logotip
EN

Kaj storiti, ko delavec kljub zaključeni bolniški in brez veljavne odločbe trdi, da ne more delati?

Delavec mora običajno po neprekinjeni bolniški odsotnosti, ki traja več kot 30 delovnih dni, pridobiti odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ta določa ali je delavec sposoben delati in pod kakšnimi pogoji.

 
Če komisija presodi, da je delavec glede na zdravstveno stanje sposoben delati, se mora le-ta vrniti na delo. V praksi pa se pojavljajo primeri, ko delavec sam zase oceni, da ni sposoben delati glede na njegovo počutje in na odločitev komisije vloži pritožbo. Pritožba mora biti vložena v roku petih dni po vročitvi odločbe.
 
Zdravstvena komisija ZZZS izda odločbo najpozneje v 8 dneh po prejemu popolne pritožbe.
 
Pomembno se je zavedati, da bi moral delavec od dneva, ko je bila zaključena bolniška odsotnost, do dneva, ko prejme odgovor na pritožbo, delati. Namreč ne glede na vložitev pritožbe, mora delavec odločbo spoštovati.
 

Kako naj delavec postopa v takšni situaciji?

 
Prvo in najbolj pomembno dejanje je, da delavec delodajalca obvesti o svoji nezmožnosti za delo in o vloženi pritožbi. Če tega ne bo storil, se bo štelo, da delodajalca ni obvestil o svoji odsotnosti in delodajalec ga lahko izredno odpusti.
 
Delavec in delodajalec se lahko za vmesni čas (do prejema odgovora na pritožbo) dogovorita za koriščenje rednega dopusta, izredni dopust ali neopravljene ure.
 
V primeru, da se bo pritožbi pozitivno ugodilo, bo delodajalec za nazaj obračunal bolniško. Težava se pojavi, če se pritožba zavrne. Če delavec ni delal, ni koristil dopusta in se z delodajalcem ni dogovoril glede odsotnosti, ima delodajalec možnost da ga odpusti. Spomnimo, delavec je ne glede na vloženo pritožbo, dolžan spoštovati odločbo in svoje delo opravljati.  
 
Sodna praksa navaja nekaj primerov, ki so nastali na podlagi zgoraj opisane situacije. Najbolj pomembno pri vsem skupaj je, da delavec in delodajalec ob nastanku takšne situacije komunicirata in za prehodno obdobje najdeta rešitev, ki koristi obema.
 
 
 
 
Potrebujete pomoč pri zapletenih kadrovskih situacijah? V Atami vam lahko vodimo celotno kadrovsko administracijo ali pa vam svetujemo pri različnih kadrovskih zagatah.
 
Tanja Šket