Atama logotip
EN

Zakaj delati preko kadrovske agencije?

Kaj je zaposlitvena oziroma kadrovska agencija?

Je organizacija, ki na podlagi pogodbe o koncesiji (izda jo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) sklene delovno razmerje z delavcem, ki bo potem opravljal delo pri drugih organizacijah. Tako delovno razmerje je tristransko, zato je potrebna priloga – dogovor k pogodbi o pravicah in obveznostih, ki ga skleneta delodajalec/agencija in uporabnik/podjetje. Dogovor je hkrati napotilo delavca na delo k uporabniku.

 

Delavec zaposlen pri kadrovski agenciji, ne plačuje provizije.

Pojavljajo se vprašanja, koliko agencija zaračuna delavcu, ko dobi plačo.

Skladno z zakonodajo, za posredovanje zaposlitve in dela delodajalec ne sme zahtevati plačila od osebe, ki išče zaposlitev. Prav tako ima delavec, ki je zaposlen preko zaposlitvene agencije, popolnoma enake pravice kot redno zaposleni pri uporabniku, saj jih varuje večvredna kolektivna pogodba.

 

Zakaj iskati zaposlitev pri kadrovski agenciji?

Primarna in edina dejavnost agencij je kadrovanje, pri kateri naloge obsegajo od iskanja novih zaposlenih, napotitve na zdravniški pregled, vodenje evidence zaposlenega, poznavanje zakonodaje in sodnih praks z novostmi na omenjenem področju. Novim iskalcem kot tudi svojim zaposlenim, nudi pomoč pri iskanju, sestavi življenjepisa ter svetovanje pri izbiri delovnega mesta, karierni orientaciji... To se pravi, vso podporo pri čim hitrejši in zadovoljivi zaposlitvi po vaših merilih.

 

Primer koristi pogodbe za določen čas

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za nedoločen čas ali določen čas. Sicer pa se v zadnjem času pri prvi zaposlitvi najpogosteje srečujemo s sklenitvijo pogodbe za določen čas.

Kljub pomislekom ob podpisu pogodbe za določen čas, se ob tem najdejo marsikatere koristi. Predvsem primerno je za iskalce prve zaposlitve, ki nimajo dolgoletnih delovnih izkušenj in se še iščejo. Na delovnem mestu za katerega so kandidirali in bili sprejeti, tako v določenem času spoznajo, če jim delo zares odgovarja in kako se ujemajo s kulturo podjetja, sodelavci, nadrejenimi...

 

Vsi iskalci zaposlitve kot tudi tisti, ki le iščete odgovore na svoja nerazrešena vprašanja o delovnih razmerjih, nas lahko osebno spoznate v četrtek, 18. oktobra na Kariernem sejmu in odpravljen bo vsak vaš dvom o zaposlitvi pri nas!

 rawpixel-652547-unsplash

 

 Janja Kompare