Atama logotip
EN

Spremembe pri beleženju študentskega in dijaškega dela

V mesecu septembru je Državni zbor sprejel predlog Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D).

Pomembna sprememba na področju študentskega dela je uvedba evidence študentskega dela. Po javnem pooblastilu bo omenjeno evidenco vodila Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), podatke za evidenco pa bodo zagotavljali študentski servisi. Studentje Tanja Škez

Namen evidence študentskega dela je celovit pregled in nadzor nad panogo študentskega dela. Zbirala bo podatke o opravljenem študentskem delu od vseh koncesionarjev za posredovanje občasnega in začasnega dela dijakom in študentom. S tem se jim bo omogočilo spremljanje pridobljenih izkušenj, del ter pridobljenih kompetenc.

Prav tako bodo dijaki in študentje izpisali svoje delovne izkušnje ter prenos podatkov na Zavod na zaposlovanje ob morebitni prijavi med iskalce zaposlitve.

Do podatkov v evidenci bosta lahko dostopala Finančna uprava RS ter Inšpektorat za delo. Dostop jima bo omogočil nadzor in preprečevanje zlorabe delovnopravne zakonodaje.

Do sedaj je vsak študentski servis vodil svojo evidenco za študente in dijake, ki jim je posredoval delo.

V študentskem servisu Atama že vsa leta našim članom omogočamo potrdilo o delu, ki prikazuje njihove izkušnje in jim omogoča dokazovanje le teh.

Tanja Šket
Direktorica